Raamatukogu

Raamatukogu sissepääs ja kasutamine

Raamatukokku pääseb kahe torniga samal tasandil oleva galerii kaudu.

Väljastpoolt liidu institutsioone tulevatel isikutel, kes tõendavad oma põhjendatud huvi (ülikoolide teadustöö tegijad ja õppejõud, advokaadid jne), võidakse  eelneva loa alusel lubada raamatukogu kasutada. Huvitatud isikutel palutakse seoses sellega pöörduda raamatukogu infolauda, kasutades selleks eelistatult kontaktilehte. Tudengid, kes ei ole veel oma ülikooliõpinguid lõpetanud, ei saa Euroopa Kohtu raamatukogu kasutada.

Vt lisaks: - Andmekaitset puudutav teave pdf   

Tutvumine teostega

Isikud, kellele on selleks luba antud, saavad teostega tutvuda lugemissaalis, kus asuvad eelkõige liidu õiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu liikmesriikide õigusega seotud kogud. Kõiki muid raamatukogu fondides asuvaid teoseid saab küsida infolauast. Kohtuvälised kasutajad võivad teha tasu eest koopiaid.

Laenutamine

Teoseid laenutatakse ainult institutsioonisisestele kasutajatele.

Kasulik teave

Lahtiolekuajad

Esmaspäevast neljapäevani: 9.00-18.30
Reede: 9.00-17.00
(kohtu puhkuse ajal kehtivad lühendatud lahtiolekuajad)

Kontakt

Infotelefon: (+352) 4303 1
Infolaud: (+352) 4303 2681
Faks: (+352) 4303 2424
Kontaktileht

Postiaadress

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg