Knjižnica

Pristup i dopuštenje za korištenje knjižnice

Knjižnici se može pristupiti iz galerije na razini ulaza u dva tornja.

Osobama koje nisu zaposlenici institucija Unije, a dokažu opravdani interes (istraživači, sveučilišni profesori, odvjetnici itd.), korištenje knjižnice može se dopustiti uz prethodno odobrenje. U tu svrhu zainteresirane osobe mogu se obratiti informativnom odjelu knjižnice, po mogućnosti koristeći obrazac za kontakt. Korištenje knjižnice ne može se dopustiti studentima koji još nisu završili sveučilišni studij.

Za više informacija: - Informacije o zaštiti podataka pdf

Korištenje knjižnične građe

Ovlaštene osobe mogu pregledavati knjižničnu građu u čitaonici u kojoj je smještena zbirka koja obuhvaća područja prava Unije, međunarodnog prava i prava država članica Europske unije. Sva ostala građa koja čini dio knjižničnog fonda može se zatražiti na informativnom odjelu. Vanjski korisnici mogu koristiti uslugu fotokopiranja koja se naplaćuje.

Posudba

Posudba građe moguća je samo unutar institucije.

Korisne informacije

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak: 9.00 – 18.30
petak: 9.00 – 17.00
(skraćeno radno vrijeme tijekom sudskih praznika)

Kontakt

Telefon (centrala): (+352) 4303 1
Informativni odjel: (+352) 4303 2681
Telefaks: (+352) 4303 2424
Obrazac za kontakt

Poštanska adresa

Bibliothèque (Knjižnica)
Cour de justice de l'Union européenne (Sud Europske unije)
L-2925 Luxembourg