Bibliotheek

Toegang tot de bibliotheek

De bibliotheek is toegankelijk vanaf de galerij, ter hoogte van de twee torens.

Personen van buiten de instellingen van de Unie die een aantoonbaar belang hebben (universitaire onderzoekers en docenten, advocaten etc.) kunnen na verkregen toestemming tot de bibliotheek worden toegelaten. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de informatiebalie van de bibliotheek, bij voorkeur via het contactformulier. Studenten die hun universitaire studie nog niet hebben afgerond kunnen niet worden toegelaten.

Meer: - Informatie over gegevensbescherming pdf   

Raadplegen van materiaal

Bibliotheekmateriaal kan door personen die daarvoor toestemming hebben gekregen, worden geraadpleegd in de leeszaal, waar zich met name de collecties recht van de Unie, internationaal recht en recht van de lidstaten van de Europese Unie bevinden. Al het overige materiaal van de bibliotheekcollectie kan worden aangevraagd bij de informatiebalie. Gebruikers van buitenaf kunnen tegen betaling fotokopieën maken.

Uitleen

Materiaal kan alleen binnen de instelling worden uitgeleend.

Praktische informatie

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag: 9.00 - 18.30 uur
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
(kortere openingstijden in de gerechtelijke vakanties)

Contact

Telefooncentrale: (+352) 4303 1
Informatiebalie: (+352) 4303 2681
Fax: (+352) 4303 2424
contactformulier

Postadres

Bibliotheek
Hof van Justitie van de Europese Unie
L-2925 Luxemburg