Bibliotecă

Accesul și intrarea la bibliotecă

Accesul la bibliotecă se face prin Galerie, la baza celor două Turnuri.

Persoanele din afara instituțiilor Uniunii care demonstrează că au un interes justificat (cercetători, cadre didactice universitare, avocați etc.) pot avea acces la bibliotecă pe baza unei autorizări prealabile. În acest sens, persoanele interesate sunt rugate să se adreseze biroului information desk al bibliotecii utilizând, de preferință, formularul de contact. Nu sunt incluși în această categorie studenții care nu au terminat încă studiile universitare.

A se vedea și: - Informare privind protecția datelor pdf   

Consultarea lucrărilor

Consultarea lucrărilor de către persoanele care au primit autorizare este posibilă în sala de lectură în care se află, printre altele, colecțiile referitoare la dreptul Uniunii, la dreptul internațional și la dreptul statelor membre ale Uniunii Europene. Deoarece toate celelalte lucrări fac parte din fondul bibliotecii, acestea pot fi cerute la biroul information desk. Utilizatorii externi pot face copii xerox, care se plătesc.

Împrumuturile

Nu se pot face împrumuturi decât în interiorul instituției.

Informații utile

Orar

Luni‑joi: 9.00 - 18.30
Vineri: 9.00 - 17.00
(orar scurt pe durata vancanțelor judecătoreşti)


Contact

Centrala telefonică: (+352) 4303 1
Information desk: (+352) 4303 2681
Fax: (+352) 4303 2424
Formular de contact

Adresa poștală

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg