Knjižnica

Dostop do knjižnice

Dostop do knjižnice je skozi galerijo poleg obeh stolpov.

Zunanji uporabniki, ki ne delajo v institucijah Unije in ki izkažejo upravičen interes (raziskovalci in univerzitetni predavatelji, odvetniki idr.), lahko uporabljajo knjižnico in knjižnično gradivo na podlagi predhodnega dovoljenja. V zvezi s tem naj se  zainteresirane osebe obrnejo na help-desk knjižnice in pri tem po možnosti uporabijo obrazec za vzpostavitev stika. Študenti, ki še niso končali univerzitetnega študija, knjižnice ne morejo uporabljati.

Več o tem: - Informacije o varstvu podatkov pdf   

Uporaba gradiva

Tisti, ki jim je dovoljen dostop do gradiva, ga lahko uporabljajo v čitalnici, kjer so med drugim shranjene zbirke v zvezi s pravom Unije, mednarodnim pravom in pravom držav članic Evropske unije. Za vsa druga dela, ki so del gradiva knjižnice, lahko uporabniki prosijo help-desk. Zunanji uporabniki si lahko potrebovano gradivo fotokopirajo, fotokopije pa morajo plačati.

Izposoja

Izposoja je mogoča le znotraj institucije.

Koristne informacije

Delovni čas:

od ponedeljka do četrtka: 9.00-18.30
petek: 9.00-17.00
(med sodnimi počitnicami velja krajši delovni čas)
 

Kontakt:

telefonska centrala: (+352) 4303 1
help-desk: (+352) 4303 2681
telefaks: (+352) 4303 2424
Obrazec za vzpostavitev stika

Poštni naslov:

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg