Τρέχουσα βιβλιογραφία

Τρέχουσα βιβλιογραφία (2000-2019)

Η «Τρέχουσα/Μηνιαία βιβλιογραφία» καταγράφει συστηματικά κάθε νέο υλικό και όλα τα άρθρα της θεωρίας που επιλέγονται από τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης κατά την περίοδο αναφοράς.

Η βιβλιογραφία αυτή απαρτίζεται από δύο χωριστά τμήματα:

Τμήμα A: νομικά δημοσιεύματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Τμήμα B: γενική θεωρία του δικαίου, διεθνές δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, εθνικά δίκαια και άλλοι τομείς.

Η «Τρέχουσα βιβλιογραφία» δεν δημοσιεύεται πλέον από τον Ιούλιο του 2019. Ωστόσο, λόγω της αξίας της ως βιβλιογραφικής πηγής, τα τεύχη που δημοσιεύθηκαν από το 2000 και μετά εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα στη σελίδα αυτή.

  Partie A
Publications juridiques concernant l'intégration européenne
Partie B
Théorie générale du droit, droit international, droit comparé, droits nationaux et autres domaines
2019

2019, n°7 (juillet)

2019, n°6 (juin)

2019, n° 5 (mai)

2019, n° 4 (avril)

2019, n° 3 (mars)

2019, n° 2 (février)

2019, n° 1 (janvier)

2019, n°7 (juillet)

2019, n°6 (juin)

2019, n° 5 (mai)

2019, n° 4 (avril)

2019, n° 3 (mars)

2019, n° 2 (février)

2019, n° 1 (janvier)

2018

2018, n° 12 (décembre)

2018, n° 11 (novembre)

2018, n° 10 (octobre)

2018, n° 9 (septembre)

2018, n° 8 (août)

2018, n° 7 (juillet)

2018, n° 6 (juin)

2018, n° 5 (mai)

2018, n° 4 (avril)

2018, n° 3 (mars)

2018, n° 2 (février)

2018, n° 1 (janvier)

2018, n° 12 (décembre)

2018, n° 11 (novembre)

2018, n° 10 (octobre)

2018, n° 9 (septembre)

2018, n° 8 (août)

2018, n° 7 (juillet)

2018, n° 6 (juin)

2018, n° 5 (mai)

2018, n° 4 (avril)

2018, n° 3 (mars)

2018, n° 2 (février)

2018, n° 1 (janvier)

2017

2017, n° 12 (décembre)

2017, n° 11 (novembre)

2017, n° 10 (octobre)

2017, n° 9 (septembre)

2017, n° 8 (août)

2017, n° 7 (juillet)

2017, n° 6 (juin)

2017, n° 5 (mai)

2017, n° 4 (avril)

2017, n° 3 (mars)

2017, n° 2 (février)

2017, n° 1 (janvier)

2017, n° 12 (décembre)

2017, n° 11 (novembre)

2017, n° 10 (octobre)

2017, n° 9 (septembre)

2017, n° 8 (août)

2017, n° 7 (juillet)

2017, n° 6 (juin)

2017, n° 5 (mai)

2017, n° 4 (avril)

2017, n° 3 (mars)

2017, n° 2 (février)

2017, n° 1 (janvier)

2016

2016, n°12 (décembre)

2016, n°11 (novembre)

2016, n°10 (octobre)

2016, n° 9 (septembre)

2016, n°8 (août)

2016, n°7 (juillet)

2016, n°6 (juin)

2016, n°5 (mai)

2016, n° 4 (avril)

2016, n° 3 (mars)

2016, n° 2 (février)

2016, n° 1 (janvier)

2016, n°12 (décembre)

2016, n°11 (novembre)

2016, n°10 (octobre)

2016, n° 9 (septembre)

2016, n°8 (août)

2016, n°7 (juillet)

2016, n°6 (juin)

2016, n°5 (mai)

2016, n° 4 (avril)

2016, n° 3 (mars)

2016, n° 2 (février)

2016, n° 1 (janvier)

2015

2015, n° 12 (décembre)

2015, n° 11 (novembre)

2015, n° 10 (octobre)

2015, n° 9 (septembre)

2015, n° 8 (août)

2015, n° 7 (juillet)

2015, n° 6 (juin)

2015, n° 5 (mai)

2015, n° 4 (avril)

2015, n° 3 (mars)

2015, n° 2 (février)

2015, n° 1 (janvier)

2015, n° 12 (décembre)

2015, n° 11 (novembre)

2015, n° 10 (octobre)

2015, n° 9 (septembre)

2015, n° 8 (août)

2015, n° 7 (juillet)

2015, n° 6 (juin)

2015, n° 5 (mai)

2015, n° 4 (avril)

2015, n° 3 (mars)

2015, n° 2 (février)

2015, n° 1 (janvier)

2014

2014, n° 12 (décembre)

2014, n° 11 (novembre)

2014, n° 10 (octobre)

2014, n° 9 (septembre)

2014, n° 8 (août)

2014, n° 7 (juillet)

2014, n° 6 (juin)

2014, n° 5 (mai)

2014, n° 4 (avril)

2014, n° 3 (mars)

2014, n° 2 (février)

2014, n° 1 (janvier)

2014, n° 12 (décembre)

2014, n° 11 (novembre)

2014, n° 10 (octobre)

2014, n° 9 (septembre)

2014, n° 8 (août)

2014, n° 7 (juillet)

2014, n° 6 (juin)

2014, n° 5 (mai)

2014, n° 4 (avril)

2014, n° 3 (mars)

2014, n° 2 (février)

2014, n° 1 (janvier)

2013

2013, n° 12 (décembre)

2013, n° 11 (novembre)

2013, n° 10 (octobre)

2013, n° 9 (septembre)

2013, n° 8 (août)

2013, n° 7 (juillet)

2013, n° 6 (juin)

2013, n° 5 (mai)

2013, n° 4 (avril)

2013, n° 3 (mars)

2013, n° 2 (février)

2013, n° 1 (janvier)

2013, n° 12 (décembre)

2013, n° 11 (novembre)

2013, n° 10 (octobre)

2013, n° 9 (septembre)

2013, n° 8 (août)

2013, n° 7 (juillet)

2013, n° 6 (juin)

2013, n° 5 (mai)

2013, n° 4 (avril)

2013, n° 3 (mars)

2013, n° 2 (février)

2013, n° 1 (janvier)

2011

2012, n° 12 (décembre)

2012, n° 11 (novembre)

2012, n° 10 (octobre)

2012, n° 9 (septembre)

2012, n° 8 (août)

2012, n° 7 (juillet)

2012, n° 6 (juin)

2012, n° 5 (mai)

2012, n° 4 (avril)

2012, n° 3 (mars)

2012, n° 2 (février)

2012, n° 1 (janvier)

2012, n° 12 (décembre)

2012, n° 11 (novembre)

2012, n° 10 (octobre)

2012, n° 9 (septembre)

2012, n° 8 (août)

2012, n° 7 (juillet)

2012, n° 6 (juin)

2012, n° 5 (mai)

2012, n° 4 (avril)

2012, n° 3 (mars)

2012, n° 2 (février)

2012, no. 1 (janvier)

2011

2011, n°12 (décembre)

2011, n°11 (novembre)

2011, n°10 (octobre)

2011, n° 9 (septembre)

2011, n° 8 (août)

2011, n° 7 (juillet)

2011, n° 6 (juin)

2011, n° 5 (mai)

2011, n° 4 (avril)

2011, n° 3 (mars)

2011, n° 2 (février)

2011, n° 1 (janvier)

2011, n°12 (décembre)

2011, n°11 (novembre)

2011, n°10 (octobre)

2011, n° 9 (septembre)

2011, n° 8 (août)

2011, n° 7 (juillet)

2011, n° 6 (juin)

2011, n° 5 (mai)

2011, n° 4 (avril)

2011, n° 3 (mars)

2011, n° 2 (février)

2011, no. 1 (janvier)

2010

2010, no. 12 (décembre)

2010, no. 11 (novembre)

2010, no. 10 (octobre)

2010, no. 9 (septembre)

2010, no. 8 (août)

2010, no. 7 (juillet)

2010, no. 6 (juin)

2010, no. 5 (mai)

2010, no. 4 (avril)

2010, no. 3 (mars)

2010, no. 2 (février)

2010, no. 1 (janvier)

2010, no. 12 (décembre)

2010, no. 11 (novembre)

2010, no. 10 (octobre)

2010, no. 9 (septembre)

2010, no. 8 (août)

2010, no. 7 (juillet)

2010, no. 6 (juin)

2010, no. 5 (mai)

2010, no. 4 (avril)

2010, no. 3 (mars)

2010, no. 2 (février)

2010, no. 1 (janvier)

2009

2009, no. 12 (décembre)

2009, no. 11 (novembre)

2009, no. 10 (octobre)

2009, no. 9 (septembre)

2009, no. 8 (août)

2009, no. 7 (juillet)

2009, no. 6 (juin)

2009, no. 5 (mai)

2009, no. 4 (avril)

2009, no. 3 (mars)

2009, no. 2 (février)

2009, no. 1 (janvier)

2009, no. 12 (décembre)

2009, no. 11 (novembre)

2009, no. 10 (octobre)

2009, no. 9 (septembre)

2009, no. 8 (août)

2009, no. 7 (juillet)

2009, no. 6 (juin)

2009, no. 5 (mai)

2009, no. 4 (avril)

2009, no. 3 (mars)

2009, no. 2 (février)

2009, no. 1 (janvier)

2008

2008, no. 11 (novembre-décembre)

2008, no. 10 (octobre)

2008, no. 9 (septembre)

2008, no. 8 (août)

2008, no. 7 (juillet)

2008, no. 6 (juin)

2008, no. 5 (mai)

2008, no. 4 (avril)

2008, no. 3 (mars)

2008, no. 2 (février)

2008, no. 1 (janvier)

2008, no. 11 (novembre-décembre)

2008, no. 10 (octobre)

2008, no. 9 (septembre)

2008, no. 8 (août)

2008, no. 7 (juillet)

2008, no. 6 (juin)

2008, no. 5 (mai)

2008, no. 4 (avril)

2008, no. 3 (mars)

2008, no. 2 (février)

2008, no. 1 (janvier)

2007

2007, no. 6 (nov.-déc.)

2007, no. 5 (sept.-oct.)

2007, no. 4 (juil.-août)

2007, no. 3 (mai-juin)

2007, no. 2 (mar.-avr.)

2007, no. 1 (jan.-fév.)

2007, no. 6 (nov.-déc.)

2007, no. 5 (sept.-oct.)

2007, no. 4 (juil.-août)

2007, no. 3 (mai-juin)

2007, no. 2 (mar.-avr.)

2007, no. 1 (jan.-fév.)

2006

2006, no. 6 (nov.-déc.)

2006, no. 5 (sept.-oct.)

2006, no. 4 (juil.-août)

2006, no. 3 (mai-juin)

2006, no. 2 (mar.-avr.)

2006, no. 1 (jan.-fév.)

2006, no. 6 (nov.-déc.)

2006, no. 5 (sept.-oct.)

2006, no. 4 (juil.-août)

2006, no. 3 (mai-juin)

2006, no. 2 (mar.-avr.)

2006, no. 1 (jan.-fév.)

2005

2005, no. 6 (nov.-déc.)

2005, no. 5 (sept.-oct.)

2005, no. 4 (juil.-août)

2005, no. 3 (mai-juin)

2005, no. 2 (mar.-avr.)

2005, no. 1 (jan.-fév.)

2005, no. 6 (nov.-déc.)

2005, no. 5 (sept.-oct.)

2005, no. 4 (juil.-août)

2005, no. 3 (mai-juin)

2005, no. 2 (mar.-avr.)

2005, no. 1 (jan.-fév.)

2004

2004, no. 6 (nov.-déc.)

2004, no. 5 (sept.-oct.)

2004, no. 4 (juil.-août)

2004, no. 3 (mai-juin)

2004, no. 2 (mar.-avr.)

2004, no. 1 (jan.-fév.)

2004, no. 6 (nov.-déc.)

2004, no. 5 (sept.-oct.)

2004, no. 4 (juil.-août)

2004, no. 3 (mai-juin)

2004, no. 2 (mar.-avr.)

2004, no. 1 (jan.-fév.)

2003

2003, no. 6 (nov.-déc.)

2003, no. 5 (sept.-oct.)

2003, no. 4 (juil.-août)

2003, no. 3 (mai-juin)

2003, no. 2 (mar.-avr.)

2003, no. 1 (jan.-fév.)

2003, no. 6 (nov.-déc.)

2003, no. 5 (sept.-oct.)

2003, no. 4 (juil.-août)

2003, no. 3 (mai-juin)

2003, no. 2 (mar.-avr.)

2003, no. 1 (jan.-fév.)

2002

2002, no. 6 (nov.-déc.)

2002, no. 5 (sept.-oct.)

2002, no. 4 (juil.-août)

2002, no. 3 (mai-juin)

2002, no. 2 (mar.-avr.)

2002, no. 1 (jan.-fév.)

2002, no. 6 (nov.-déc.)

2002, no. 5 (sept.-oct.)

2002, no. 4 (juil.-août)

2002, no. 3 (mai-juin)

2002, no. 2 (mar.-avr.)

2002, no. 1 (jan.-fév.)

2001

2001, no. 6 (nov.-déc.)

2001, no. 5 (sept.-oct.)

2001, no. 4 (juil.-août)

2001, no. 3 (mai-juin)

2001, no. 2 (mar.-avr.)

2001, no. 1 (jan.-fév.)

2001, no. 6 (nov.-déc.)

2001, no. 5 (sept.-oct.)

2001, no. 4 (juil.-août)

2001, no. 3 (mai-juin)

2001, no. 2 (mar.-avr.)

2001, no. 1 (jan.-fév.)

2000

2000, no. 6 (nov.-déc.)

2000, no. 5 (sept.-oct.)

2000, no. 4 (juil.-août)

2000, no. 3 (mai-juin)

2000, no. 2 (mar.-avr.)

2000, no. 1 (jan.-fév.)

2000, no. 6 (nov.-déc.)

2000, no. 5 (sept.-oct.)

2000, no. 4 (juil.-août)

2000, no. 3 (mai-juin)

2000, no. 2 (mar.-avr.)

2000, no. 1 (jan.-fév.)