Bibliotekets katalog

Bibliotektets katalog er nu tilgængeligt på Domstolens websted:

fleche D https://curia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=352CDJ_INST:VU1 open new page grey

Det er således muligt at anvende dette katalog med henblik på at foretage selektive bibliografiske søgninger vedrørende EU-retten samt andre udvalgte retsområder, der er dækket af Domstolens biblioteks katalog, som f.eks. international ret, komparativ ret, retten i Den Europæiske Unions medlemsstater og visse tredjelande, samt almindelig retsteori.

Kataloget er i øjeblikket et af de mest omfattende i verden for så vidt angår EU-retten. Dette skyldes, at Domstolens bibliotek, så vidt det er muligt, indkøber alle juridiske publikationer, der offentliggøres på dette område, på alle Unionens officielle sprog, og biblioteket foretager en systematisk gennemgang af de omkring 1 000 tidsskrifter, som Domstolen abonnerer på, for at indføre alle heri offentliggjorte artikler om EU-retten i kataloget.

Kataloget omfatter i øjeblikket omkring 340 000 bibliografiske noter, hvoraf 80 000 vedrører EU-retten.
Det vokser med mere end 20 000 noter om året.