Bibliotekos katalogas

CURIA svetainėje patalpintas Teisingumo Teismo bibliotekos katalogas

Bibliotekos katalogas jau patalpintas Teisingumo Teismo interneto svetainėje:

fleche D http://bib-curia.eu/

Taigi šiuo katalogu galima naudotis vykdant bibliografinę paiešką internetu, kai ieškoma informacijos apie Sąjungos teisę ir kitas teisės sritis, pasirinktinai įtrauktas į Teisingumo Teismo bibliotekos katalogą, kaip antai tarptautinė teisė, lyginamoji teisė, Europos Sąjungos valstybių narių bei kai kurių trečiųjų šalių nacionalinė teisė ir teisės teorija.

Kol kas šis katalogas yra pats išsamiausias pasaulyje Sąjungos teisės leidinių sąvadas. Tai lemia aplinkybė, kad Teisingumo Teismo biblioteka pagal galimybes įsigyja visus šios srities teisinius leidinius visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis. Be to, joje sistemingai peržiūrimi beveik 1 000 jos prenumeruojamų periodinių leidinių ir visi juose paskelbti straipsniai apie Sąjungos teisę įtraukiami į katalogą.

Šiuo metu kataloge yra beveik 340 000 bibliografinių įrašų, kurių daugiau nei 80 000 susiję su Sąjungos teise.
Per metus katalogas papildomas daugiau nei 20 000 naujų įrašų.