De catalogus van de bibliotheek

De catalogus van de bibliotheek is voortaan toegankelijk op deze internetsite:

fleche D http://curia2.ent.sirsidynix.net.uk/client/507 open new page grey

Het is dus mogelijk om deze catalogus te gebruiken om online bibliografisch onderzoek te doen op het gebied van het Unierecht alsmede op de andere rechtsgebieden die selectief in de catalogus van de bibliotheek van het Hof zijn opgenomen, zoals internationaal recht, rechtsvergelijking, recht van de lidstaten van de Europese Unie en van bepaalde derde landen en algemene rechtsleer.

Deze catalogus is, wat het Unierecht betreft, momenteel een van de omvangrijkste ter wereld. Dit komt doordat de bibliotheek van het Hof, voor zover mogelijk, alle juridische publicaties, in alle officiële talen van de Unie, aanschaft die op dat gebied verschijnen, en doordat zij de ongeveer 1000 tijdschriften waarop zij is geabonneerd systematisch ontsluit door alle daarin gepubliceerde artikelen over het Unierecht in haar catalogus op te nemen.

De catalogus bevat thans ongeveer 340 000 bibliografische notities, waarvan meer dan 80 000 het Unierecht betreffen.
Hij groeit met een ritme van meer dan 20 000 notities per jaar.