katalog biblioteki

Katalog biblioteki dostępny na stronie CVRIA

Katalog biblioteki jest obecnie dostępny na stronie internetowej Trybunału:

fleche D http://bib-curia.eu/

Istnieje w związku z tym możliwość użycia owego katalogu w celu wyszukiwania w ramach bibliografii online z zakresu prawa Unii oraz z zakresu innych dziedzin prawa ujętych w sposób selektywny w katalogu biblioteki Trybunału, takich jak prawo międzynarodowe, prawo porównawcze, prawo państw członkowskich Unii Europejskiej i niektórych państw trzecich oraz ogólna teoria prawa.

Katalog ten jest obecnie jednym z najobszerniejszych katalogów na świecie w zakresie dotyczącym prawa Unii. Jest to związane z faktem, że biblioteka Trybunału otrzymuje w miarę możliwości wszystkie publikacje prawne, które ukazują się w tej dziedzinie, we wszystkich językach urzędowych Unii oraz dokonuje systematycznych przeglądów około 1 000 czasopism, które abonuje, rejestrując w katalogu wszystkie artykuły dotyczące prawa Unii, które są w nich publikowane.

Katalog zawiera obecnie około 340 000 not bibliograficznych, z których ponad 80 000 dotyczy prawa Unii.
Powiększa się on o ponad 20 000 not rocznie.