Katalóg knižnice

Katalóg knižnice Súdneho dvora dostupný na internetovej stránke CVRIA

Katalóg knižnice je odteraz dostupný na internetovej stránke Súdneho dvora:

fleche D http://bib-curia.eu/ open new page grey

Ponúka sa tak možnosť používať tento katalóg na bibliografické vyhľadávanie on-line v oblasti práva Únie, ako aj v iných oblastiach práva, ktoré sú selektívne pokryté katalógom knižnice Súdneho dvora, ako napríklad medzinárodné právo, porovnávacie právo, právo členských štátov Európskej únie a niektorých tretích krajín, ako aj všeobecná teória práva.

Pokiaľ ide o právo Únie, tento katalóg je v súčasnosti jedným z najbohatších na svete. Je to tak vzhľadom na skutočnosť, že knižnica Súdneho dvora nakupuje v čo najväčšom možnom rozsahu všetky právne publikácie, ktoré sú v tejto oblasti vydané, vo všetkých úradných jazykoch Únie, a že systematicky podrobne rozoberá okolo 1 000 časopisov, ktoré odoberá, a do svojho katalógu zapisuje všetky články o práve Únie, ktoré sú v nich uverejnené.

Katalóg v súčasnosti obsahuje približne 340 000 bibliografických poznámok, z ktorých viac ako 80 000 sa týka práva Únie.
Ročne doň pribúda viac ako 20 000 poznámok.