Katalog knjižnice

Knjižnični katalog je odslej dostopen na spletni strani Sodišča:

fleche D https://curia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=352CDJ_INST:VU1 open new page grey

Katalog je mogoče uporabljati za bibliografska iskanja po pravu Unije in drugih pravnih področjih, selektivno zajetih v katalog knjižnice Sodišča, kot so mednarodno pravo, primerjalno pravo, pravo držav članic Evropske unije in nekaterih tretjih držav ter splošna teorija prava.

Trenutno je ta katalog eden najpopolnejših na svetu glede prava Unije. Njegova popolnost je posledica tega, da knjižnica Sodišča kolikor mogoče kupuje vsakršne pravne publikacije, ki izhajajo na tem področju, v vseh uradnih jezikih Unije ter da sistematično pregleduje okoli 1000 revij, na katere je naročena, in v katalog vpisuje vse članke o pravu Unije, ki so v njih objavljeni.

Katalog trenutno obsega približno 340.000 bibliografskih zapisov, od katerih se jih 80.000 nanaša na pravo Unije.
Vsako leto se poveča za več kot 20.000 zapisov.