Bibliotekets katalog

Katalogen för domstolens bibliotek finns tillgänglig på CVRIA

Bibliotekets katalog är nu tillgänglig på domstolens webbplats:

fleche D http://bib-curia.eu/

Tack vare katalogen är det möjligt att söka efter publikationer i domstolens bibliotek som avser unionsrätt eller publikationer som avser andra rättsområden, såsom internationell rätt, komparativ rätt, nationell rätt i Europeiska unionens medlemsstater och i vissa tredjeländer samt allmän rättslära.

Bibliotekets katalog är en av de mest omfattande i världen med avseende på unionsrätt. Biblioteket förvärvar, i den utsträckning det är möjligt, samtliga juridiska publikationer som utkommer på detta område på samtliga officiella språk i unionen. Biblioteket har prenumerationer på drygt 1 000 tidskrifter och gör systematiska genomgångar av dessa för att i katalogen föra in samtliga artiklar om unionsrätt som publiceras.

Katalogen innehåller för närvarande cirka 340 000 referenser, varav fler än 80 000 avser unionsrätt.
Den utökas årligen med fler än 20 000 referenser.