Knihovna

Knižní fond

Knihovna rozvíjí svůj knižní fond v následujících oborech:

Právní odvětví  

 Jiné obory

právo Unie
mezinárodní právo
srovnávací právo
národní práva
obecná teorie práva

ekonomie
politika
společenské a správní vědy
knihovnictví

Knihovna vlastní významnou sbírku jedno a vícejazyčných slovníků, jakož i velké množství úředních věstníků, sbírek zákonů a jiných úředních periodik. Knižní fond obsahuje v současnosti více než 200 000 svazků a přibližně 1 000 předplacených periodik.

Všechny nové přírůstky knihovny, včetně svazků periodik, jsou prohlíženy s cílem vyhledat :

články právní nauky týkající se práva Unie, jakož i jiných právních oblastí, které by mohly být zajímavé pro práci Soudního dvora. Vybrané články jsou následně indexovány a katalogizovány;

poznámky a komentáře právní nauky k rozsudkům Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu.

Knihovní katalog je přístupný ve studovně elektronicky. Katalog je také přístupný přes internet.      


Publikace

Aktuální bibliografie

Bibliografie, která je aktualizovaná měsíčně, obsahuje systematický výtah ze všech nových přírůstků a všech článků právní nauky vybraných během daného období. Bibliografie se skládá ze dvou oddělených částí :

část A : právní publikace týkající se evropské integrace;

část B : obecná teorie práva, mezinárodní právo, srovnávací právo, národní práva a jiné obory.

(Pozor! Toto dílo existuje pouze ve francouzštině)