Biblioteket

Samlingen

Biblioteker anskaffer materaler til sin samling inden for følgende områder:

Jura

Andre områder

- EU-ret
- international ret
- komparativ ret
- national ret
- almindelig retsteori  

- økonomi
- politik
- samfundsvidenskab og forvaltningslære
- bibliotekskundskab

Biblioteket har en betydelig samling af et- og flersprogede ordbøger og et stort antal officielle tidender, parlamentsakter og andre officielle tidsskrifter.
I øjeblikket omfatter bibliotekets samling mere end 200 000 bind og ca. 1 000 abonnementer på tidsskrifter.

Alle bibliotekets nye indkøb, herunder tidsskrifterne, gennemgås for at finde:

retsvidenskabelige artikler, der vedrører EU-retten og andre juridiske emner, der kan være af interesse for institutionens arbejde. De udvalgte artikler indekseres og katalogiseres efterfølgende

retsvidenskabelige noter og bemærkninger til Domstolens, Rettens og Personalerettens praksis.

Bibliotekets katalog er tilgængeligt online i læsesalen. Den er ligeledes tilgængelig på internettet.


Publikationer

Den løbende bibliografi

En månedlig bibliografi, der indeholder en systematisk liste over alle nye indkøb og udvalgte retsvidenskabelige artikler i referenceperioden. Bibliografien består af to dele:

del A: juridiske publikationer vedrørende den europæiske integration

del B: almindelig retsteori, international ret, komparativ ret, national ret og andre områder.

(Bibliografien findes kun på fransk)