Kirjasto

Kokoelmat

Euroopan unionin tuomioistuimen kirjaston kokoelmat keskittyvät tiettyihin aihepiireihin:

Oikeudellinen kirjallisuus

Muut aihealueet

- Euroopan unionin oikeus
- kansainvälinen oikeus
- oikeusvertailu
- kansallinen oikeus
- yleinen oikeustiede

- taloustieteet
- politiikka
- sosiaali- ja hallintotieteet
- kirjastonhoito

  

 Kirjastolla on laaja valikoima yksi- ja monikielisiä sanakirjoja sekä virallisia lehtiä, parlamenttiasiakirjoja ja muita virallisia julkaisuja. Teoksia on tällä hetkellä yli 200 000 ja tilattavia aikakausjulkaisuja noin 1 000 .

Kaikki uudet hankinnat, myös aikakauslehdet, käydään tarkasti läpi. Niistä poimitaan analysoitaviksi

- oikeuskirjallisuuden Euroopan unionin oikeutta ja muita oikeuden aloja koskevat artikkelit, joita voidaan tarvita tuomioistuimen työssä, sekä

- oikeuskirjallisuudessa esitetyt huomautukset ja kommentit unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen sekä virkamiestuomioistuimen tuomioista.

Valitut artikkelit indeksoidaan ja luetteloidaan.

Luetteloon voi tutustua lukusalin tietokoneilla. Se on myös saatavilla internetissä.


Julkaisut

Uusien teosten luettelo

Kirjaston bibliografia eli julkaisuluettelo ilmestyy kuukausittain. Siinä luetellaan järjestelmällisesti uudet hankinnat ja kyseisenä kuukautena valitut oikeuskirjallisuuden artikkelit. Bibliografia jakautuu kahteen osaan:

A-osa - Euroopan yhdentymistä käsittelevät oikeudelliset julkaisut

B-osa - yleinen oikeustiede, kansainvälinen oikeus, vertaileva oikeustiede, kansallinen oikeus ja muut aihealueet

(huom: vain ranskaksi)