Knjižnica

Knjižni fond

Knjižnica sadrži građu iz sljedećih područja:

pravna područja ostala područja
- pravo Unije
- međunarodno pravo
- poredbeno pravo
- nacionalna prava
- opća teorija prava
- ekonomija
- politika
- društvene i upravne znanosti
- bibliotekarstvo

Knjižnica posjeduje značajnu zbirku jednojezičnih i višejezičnih rječnika, kao i velik broj službenih listova, parlamentarnih akata i drugih službenih časopisa.
Knjižni fond trenutno objedinjuje više od 200.000 svezaka i oko 1.000 redovnih pretplata na časopise.

Sva novonabavljena djela knjižnice, uključujući i periodična izdanja, analiziraju se u cilju istraživanja:

znanstvenih članaka koji se odnose na pravo Unije i na druga pravna područja od značaja za rad institucije. Odabrani članci potom se označuju i popisuju-katalogiziraju;

znanstvenih bilježaka i komentara odluka Suda, Općeg suda i Službeničkog suda.

Katalog knjižnice dostupan je na računalima u prostoru čitaonice. Moguće mu je pristupiti i putem interneta.


Izdanja

Tekuća bibliografija

Mjesečna bibliografija koja sadrži sistematizirani pregled svih novonabavljenih djela i znanstvenih članaka odabranih u tekućem razdoblju. Bibliografija se sastoji od dvaju odvojenih dijelova:

dio A: pravna izdanja koja se odnose na europske integracije;

dio B: opća teorija prava, međunarodno pravo, poredbeno pravo, nacionalna prava i druga područja.

(Napomena! Dokumenti su dostupni samo na francuskom jeziku)