Bibliotheek

De collectie

De collectie van de bibliotheek beslaat de volgende gebieden:

juridische gebieden

 andere gebieden

- recht van de Unie
- internationaal recht
- rechtsvergelijking
- nationaal recht
- algemene rechtsleer

- economie
- politiek
- sociale en bestuurswetenschappen
- bibliotheekwetenschap

De bibliotheek bezit een grote collectie een‑ en meertalige woordenboeken en een groot aantal publicatiebladen, parlementaire stukken en andere officiële periodieken. De collectie beslaat thans meer dan 200 000 banden en ongeveer 1 000 lopende tijdschriftabonnementen.

Alle nieuwe aanwinsten van de bibliotheek, ook afleveringen van tijdschriften, worden ontsloten op:

artikelen van juridische auteurs over het recht van de Unie en andere rechtsterreinen die voor het werk van de instelling van belang kunnen zijn. De geselecteerde artikelen worden geïndexeerd en gecatalogiseerd;

annotaties en rechtsgeleerd commentaar op de arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken.

De catalogus van de bibliotheek is in digitale vorm toegankelijk in de leeszaal. Hij is tevens toegankelijk via internet.


Publicatie

Lopende bibliografie

Maandelijkse bibliografie met een systematisch overzicht van alle nieuwe aanwinsten en alle rechtsgeleerde artikelen die in de referentieperiode zijn geselecteerd. De bibliografie bestaat uit twee zelfstandige delen:

deel A: juridische publicaties betreffende de Europese integratie;

deel B: algemene rechtsleer, internationaal recht, rechtsvergelijking, nationaal recht en overige gebieden.

(Opgelet! Dit werk bestaat alleen in het Frans)