Biblioteka

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki obejmuje następujące dziedziny:

prawo

 inne dziedziny

‑ prawo Unii
‑ prawo międzynarodowe
‑ prawo porównawcze
‑ prawa krajowe
‑ ogólna teoria prawa

‑ ekonomia
‑ polityka
‑ nauki społeczne i administracyjne
‑ bibliotekarstwo

W bibliotece zgromadzono obszerny zbiór słowników jedno‑ i wielojęzycznych, a także liczne dzienniki urzędowe, dokumenty parlamentarne i inne wydawnictwa urzędowe. W chwili obecnej biblioteka posiada w swych zasobach ponad 200000 tomów i prenumeruje około 1000 periodyków.

Dokonywane są przeglądy wszystkich nowo nabytych pozycji, włącznie z periodykami, w poszukiwaniu:

artykułów doktryny dotyczących prawa Unii, a także innych dziedzin prawa, które mogą okazać się przydatne w pracy instytucji. Wybrane artykuły są następnie oznaczane i katalogowane;

gloss i artykułów przedstawicieli doktryny dotyczących wyroków Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

Katalog biblioteki jest dostępny w czytelni w formie informatycznej. Jest on również dostępny w Internecie.


Publikacja

Bibliografia bieżąca

Aktualizowana co miesiąc bibliografia bieżąca zawiera systematyczny spis wszystkich nowo nabytych pozycji i wszystkich artykułów doktryny wybranych w danym okresie czasu. Bibliografia składa się z dwóch odrębnych części:

część A : publikacje prawnicze dotyczące integracji europejskiej ;

część B : ogólna teoria prawa, prawo międzynarodowe, prawo porównawcze, prawa krajowe i inne dziedziny.

(Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)