Bibliotecă

Fondul de carte

Fondul de carte al bibliotecii acoperă următoarele domenii:

domenii juridice 

 alte domenii 

- dreptul Uniunii
- drept internațional
- drept comparat
- sisteme de drept naționale
- teoria generală a dreptului

- economie
- politică
- științe sociale și administrative
- biblioteconomie

Biblioteca are o importantă colecție de dicționare unilingve și multilingve, precum și numeroase jurnale oficiale, documente parlamentare și alte periodice oficiale.
În prezent, fondul de carte al bibliotecii cuprinde peste 200 000 de volume și aproximativ 1 000 de abonamente curente la periodice.

Toate noile achiziții ale bibliotecii, inclusiv fasciculele periodicelor, sunt analizate în scopul căutării:

articolelor din doctrină referitoare la dreptul Uniunii, precum și la alte domenii juridice care pot interesa activitatea instituției. Articolele selecționate sunt ulterior indexate și catalogate;

notelor și a comentariilor din doctrină referitoare la hotărârile Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice.

Catalogul bibliotecii este accesibil la sala de lectură, pe suport informatic.  Accesibil și pe internet.


Publicație

Bibliografia curentă

Bibliografie  

lunară cuprinzând o prezentare sistematică a tuturor noilor achiziții și a tuturor articolelor din doctrină selecționate în perioada de referință. Bibliografia cuprinde două părți separate:

partea A: publicații juridice referitoare la integrarea europeană;

partea B: teoria generală a dreptului, drept internațional, drept comparat, sisteme de drept naționale și alte domenii.

(Atenție! Această lucrare este disponibilă numai în limba franceză.)

 

Ea cuprinde numeroase referințe bibliografice, grupate pe baza cuprinsului sistematic și a indexului de autori.

Bibliografia anuală poate fi descărcată gratuit de pe site-ul web al EU Bookshop gestionat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.