Knjižnica

Knjižnična zbirka

Knjižnica zbira gradivo s teh področij:

pravna področja  

 druga področja

- pravo Unije 
- mednarodno pravo 
- primerjalno pravo 
- nacionalna prava 
- splošna teorija prava

- ekonomija
- politične vede
- družbene in upravne vede
- bibliotekarstvo

Knjižnica ima obsežno zbirko eno- in večjezičnih slovarjev ter številne uradne liste, parlamentarne dokumente in druge uradne publikacije.
V knjižnici je trenutno več kot 200.000 enot knjižnega gradiva, naročena pa je tudi na približno 1.000 serijskih publikacij.

Vse novo gradivo knjižnice, tudi serijske publikacije, se pregleda in obdela, da bi se našlo:

članke o pravu Unije ter o drugih pravnih področjih, ki bi lahko bili zanimivi za delo institucije. Izbrani članki se nato indeksirajo in katalogizirajo;

analize in komentarje sodb Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence.

Katalog knjižnice je v elektronski obliki na voljo v čitalnici. Na voljo je tudi prek interneta.


Publikacija

Tekoča bibliografija

Mesečna bibliografija vsebuje sistematičen seznam vsega novega gradiva in vseh člankov, izbranih v referenčnem obdobju. Bibliografija je razdeljena na dva dela:

del A: „publications juridiques concernant l'intégration européenne" (pravne publikacije v zvezi z evropsko integracijo);

del B: „théorie générale du droit" (splošna teorija prava), „droit international" (mednarodno pravo), „droit comparé" (primerjalno pravo), „droits nationaux" (nacionalna prava) in „autres domaines" (druga področja).

(Opozorilo: ta dokument je na voljo samo v francoščini.)