Bibliotek

Bibliotekets samling

Samlingen omfattar följande ämnesområden :

Juridik  

 Andra ämnesområden

- EU-rätt
- internationell rätt
- komparativ rätt
- nationell rätt
- allmän rättslära

- ekonomi
- politik
- sociala och administrativa vetenskaper
- biblioteksvetenskap

Biblioteket har en omfattande samling av enspråkiga och flerspråkiga ordböcker, samt ett stort antal officiella tidningar, parlamentets handlingar och andra officiella tidskrifter.
Bibliotekets samling omfattar för närvarande mer än 200 000 volymer och biblioteket prenumererar på mer än 1 000 tidskrifter.

Bibliotekets alla nyförvärv, däribland alla tidskriftshäften, sorteras för att underlätta forskning enligt följande:

Artiklar som rör EU-rätt och artiklar som rör andra rättsområden som kan vara av intresse för institutionens arbete. Utvalda artiklar indexeras och katalogiseras.

Notiser och kommentarer i doktrinen rörande domstolens, tribunalens och personaldomstolens domar.

Det går att konsultera bibliotekskatalogen i elektronisk form i läsesalen. Den finns också tillgänglig på internet.

 

Utgivning

a. Allmän bibliografi

Bibliografi som kommer ut månatligen och som innehåller en systematisk förteckning över alla nyförvärv och samtliga artiklar som har valts ut under den relevanta perioden. Bibliografin är indelad i två separata delar:

del A: juridiska publikationer rörande den europeiska integrationen

del B: allmän rättslära, internationell rätt, komparativ rätt, nationell rätt och andra områden.

(OBS! Denna publikation finns endast tillgänglig på franska)