Faktablade

»Faktablade« er dokumenter, som analyserer lovgivning, retspraksis eller den positive retstilstand, vedrørende et givet tema. Der kan være tale om en samling af afgørelser, om resuméer af sammendrag eller om forklarende noter, udarbejdet af Den Europæiske Unions Domstol og af de retsinstanser, der er medlemmer af JNEU.

 

I denne rubrik deler Domstolen de »Faktablade om retspraksis«, der er udarbejdet af Direktoratet for Forskning og Dokumentation, som, med hensyn til et bestemt emne, opregner de mest relevante retlige punkter i et udvalg af domme. Disse faktablade er tilgængelige på alle de officielle sprog.


Beskyttelse af personoplysninger
01.11.2021 | Unionens retsinstanser | Emneblad
databeskyttelse
Fradrag af merværdiafgift
30.11.2019 | Unionens retsinstanser | Emneblad
Merværdiafgift
Elektronisk handel og kontraktlige forpligtelser
01.07.2020 | Unionens retsinstanser | Emneblad
intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret - forbrugerbeskyttelse - Tilnærmelse af lovgivningerne
Anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
08.06.2021 | Unionens retsinstanser | Emneblad
Chartret om grundlæggende rettigheder
Offentlig adgang til miljøoplysninger
27.11.2017 | Unionens retsinstanser | Emneblad
miljø
Den præjudicielle hasteprocedure og den fremskyndede procedure
31.10.2019 | Unionens retsinstanser | Emneblad
processuelle bestemmelser