Θεματικά δελτία

Τα «Θεματικά δελτία» είναι έγγραφα που εκθέτουν την ισχύουσα ρύθμιση, τη νομολογία ή το θετό δίκαιο σχετικά με ένα δεδομένο ζήτημα. Μπορούν να περιλαμβάνουν συλλογή αποφάσεων, συνοπτικές περιλήψεις ή επεξηγηματικά σημειώματα, που έχουν συνταχθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα δικαστήρια μέλη του RJUE.

Στην ενότητα αυτή, το Δικαστήριο δημοσιεύει τα «Θεματικά δελτία νομολογίας» που συντάσσει η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, τα οποία εκθέτουν, για έναν συγκεκριμένο τομέα, τα κρίσιμα νομικά ζητήματα ορισμένων δικαστικών αποφάσεων. Τα εν λόγω δελτία είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες.


Επειγουσα προδικαστικη διαδικασια και ταχεια διαδικασια
31.10.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
Διαδικαστικές διατάξεις
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
29.12.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
149
Ηλεκτρονικό εμπόριο και συμβατικές υποχρεώσεις
27.05.2019 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
142 - 148 - 150
Προσβαση του κοινου στισ περιβαλλοντικεσ πληροφοριεσ
27.11.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
75
Πεδιο εφαρμογησ του χαρτη των Θεμελιωδων δικαιωματων τησ Ευρωπαϊκησ Ενωσησ
29.12.2017 | Δικαστήρια της Ένωσης | Θεματικό δελτίο
69