Aiheenmukaiset muistiot

Aiheenmukaiset muistiot käsittelevät säännöstöä, oikeuskäytäntöä tai jotain positiivisen oikeuden kysymystä tietyn aiheen kannalta. Kyseessä voi olla esimerkiksi kokoelma ratkaisuja, tiivistelmiä tai selittäviä muistioita, jonka unionin tuomioistuin tai RJUE:n jäsenenä oleva tuomioistuin on laatinut.

Unionin tuomioistuin tarjoaa tässä osiossa mahdollisuuden tutustua myös oikeuskäytännön aiheenmukaisiin muistioihin, joissa käsitellään tietyn alan merkityksellisimpiä oikeudellisia kysymyksiä, jotka on koottu eri tuomioista. Nämä muistiot ovat saatavilla kaikilla virallisilla kielillä.


Henkilötietojen suoja
01.11.2021 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Tietosuoja
Arvonlisäveron vähentäminen
30.11.2019 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Arvonlisävero
Sähköinen kaupankäynti ja sopimusvelvoitteet
01.07.2020 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet - Kuluttajansuoja - Lainsäädännön lähentäminen
Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisala
08.06.2021 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Perusoikeuskirja
Yleisön oikeus tutustua ympäristötietoon
27.11.2017 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Ympäristö
Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely ja nopeutettu menettely
31.10.2019 | Unionin tuomioistuimet | Aiheen mukainen muistio
Menettelymääräykset