Tematikus adatlapok

A „Tematikus adatlapok” olyan dokumentumok, amelyek egy adott téma mentén elemzik a szabályozást, az ítélkezési gyakorlatot vagy a tételes jogszabályokat. Ezek lehetnek határozatok gyűjteményei, összefoglalók kivonatai vagy magyarázó feljegyzések, amelyeket az Európai Unió Bírósága vagy az EUBH tagbíróságai készítenek.

E rovatban a Bíróság rendelkezésre bocsátja az „ítélkezési gyakorlat tematikus adatlapjait”, amelyeket a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság készít, és amelyek egy adott tárgykörben gyűjtik össze egyes válogatott ítéletek legfontosabb jogkérdéseit. Ezen adatlapok valamennyi hivatalos nyelven elérhetők.


A személyes adatok védelme
01.11.2021 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Adatvédelem
A hozzáadottérték-adó levonása
30.11.2019 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Hozzáadottérték-adó
Elektronikus kereskedelem és szerződéses Kötelezettségek
01.07.2020 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon - Fogyasztóvédelem - Jogszabályok közelítése
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazási köre
08.06.2021 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Alapjogi Charta
A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés
27.11.2017 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Környezet
Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás és gyorsított eljárás
31.10.2019 | Uniós bíróságok | Tematikus adatlap
Eljárási rendelkezések