Dokumenti tematiċi

Id-“Dokumenti tematiċi” huma dokumenti li janalizzaw il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza jew l-istat tad-dritt pożittiv, dwar tema partikolari. Dawn jistgħu jkunu kompilazzjoni ta’ deċiżjonijiet, ta’ sommarji jew ta’ noti ta’ spjega, imħejjija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew mill-qrati membri tan-NĠUE.

F’din il-parti, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkondividi d-“Dokumenti tematiċi dwar il-ġurisprudenza” imħejjija mid-Direttorat tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni li jiġbru, fir-rigward ta’ suġġett partikolari, l-iktar punti ta’ liġi rilevanti ta’ selezzjoni ta’ sentenzi. Dawn id-dokumenti huma disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha.


Protezzjoni tad-data personali
01.11.2021 | Qrati tal-Unjoni | Fajl tematiku
Protezzjoni tad-data
Tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud
30.11.2019 | Qrati tal-Unjoni | Fajl tematiku
Taxxa fuq il-valur miżjud
Kummerċ elettroniku u obbligi kuntrattwali
01.07.2020 | Qrati tal-Unjoni | Fajl tematiku
Proprjetà intellettwali, industrjali u kummerċjali - Protezzjoni tal-konsumaturi - Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
Aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni ambjentali
08.06.2021 | Qrati tal-Unjoni | Fajl tematiku
Karta tad-Drittijiet Fundamentali
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
27.11.2017 | Qrati tal-Unjoni | Fajl tematiku
Ambjent
Il-proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari u l-proċedura mħaffa
31.10.2019 | Qrati tal-Unjoni | Fajl tematiku
Dispożizzjonijiet proċedurali