Tematski prikazi

Tematski prikazi“ so dokumenti, v katerih se analizirajo predpisi, sodna praksa ali stanje pozitivnega prava v zvezi z določeno temo. Lahko gre za skupek odločb, povzetkov ali pojasnil, ki jih pripravijo Sodišče Evropske unije ali sodišča, ki sodelujejo v PMEU.

Sodišče v tej rubriki objavlja „tematske prikaze sodne prakse“, ki jih pripravi direktorat za raziskave in dokumentacijo, v katerih so zbrana najpomembnejša pravna vprašanja iz izbora sodb za določeno področje. Ti prikazi so na voljo v vseh uradnih jezikih.


Varstvo osebnih podatkov
01.11.2021 | Sodišča Unije | Tematski prikaz
Varstvo podatkov
Odbitki davka na dodano vrednost
30.11.2019 | Sodišča Unije | Tematski prikaz
Davek na dodano vrednost
Elektronsko poslovanje in pogodbene obveznosti
01.07.2020 | Sodišča Unije | Tematski prikaz
Intelektualna, industrijska in poslovna lastnina - Varstvo potrošnikov - Približevanje zakonodaj
Področje uporabe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
08.06.2021 | Sodišča Unije | Tematski prikaz
Listina o temeljnih pravicah
Dostop javnosti do informacij o okolju
27.11.2017 | Sodišča Unije | Tematski prikaz
Okolje
Nujni postopek predhodnega odločanja in hitri postopek
31.10.2019 | Sodišča Unije | Tematski prikaz
Postopkovne določbe