Tematski prikazi

Tematski prikazi“ so dokumenti, v katerih se analizirajo predpisi, sodna praksa ali stanje pozitivnega prava v zvezi z določeno temo. Lahko gre za skupek odločb, povzetkov ali pojasnil, ki jih pripravijo Sodišče Evropske unije ali sodišča, ki sodelujejo v PMEU.

Sodišče v tej rubriki objavlja „tematske prikaze sodne prakse“, ki jih pripravi direktorat za raziskave in dokumentacijo, v katerih so zbrana najpomembnejša pravna vprašanja iz izbora sodb za določeno področje. Ti prikazi so na voljo v vseh uradnih jezikih.