Национална съдебна практика

Благодарение на подбора, извършван от конституционните и върховните съдилища на държавите членки, RJUE осигурява споделен достъп до редица национални съдебни актове от особено значение за правото на Съюза, постановени без провеждане на преюдициално производство.

Най-долу на страницата може да се намери списък с тези съдебни актове. Чрез лентата за търсене е възможно и търсене сред тях.

За повече информация:

Потребителите, които се интересуват от възможността да ползват допълнителна база данни за практиката на националните върховни административни съдилища в областта на правото на Съюза (и за референции към бележките и коментарите в доктрината относно националните съдебни актове и преюдициалните решения на Съда на Европейския съюз), могат да се запознаят с базата данни „Dec.Nat“ на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни съдилища в Европейския съюз (АСА-Европа), партньорска мрежа на RJUE.

Тази база данни е на разположение на английски и френски език.