Ġurisprudenza nazzjonali

Permezz ta’ selezzjoni magħmula mill-qrati kostituzzjonali u supremi tal-Istati Membri, in-NĠUE jippermetti li tiġi kondiviża kollezzjoni ta’ deċiżjonijiet, mogħtija mill-qrati nazzjonali mingħajr proċedura għal deċiżjoni preliminari, li għandhom interess partikolari għad-dritt tal-Unjoni.

Il-lista ta’ dawn id-deċiżjonijiet hija disponibbli fil-qiegħ tal-paġna. Tista’ ssir ukoll tfittxija permezz tal-għodda ta’ tfittxija.

Għal iktar informazzjoni:

L-utenti interessati f’database komplementari dwar il-ġurisprudenza nazzjonali mogħtija fil-qasam tad-dritt tal-Unjoni mill-qrati amministrattivi supremi (u dwar ir-riferimenti għan-noti u għall-kummentarji tad-duttrina dwar id-deċiżjonijiet nazzjonali u dwar is-sentenzi preliminari tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea) huma mistiedna jikkonsultaw id-database “Dec.Nat” tal-Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe), li huwa netwerk imsieħeb man-NĠUE.

Din id-database hija disponibbli bl-Ingliż u bil-Franċiż.


Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Dazji tas-sisa
- Ftehimiet internazzjonali - dritt privat internazzjonali - trasport stradali
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Politika soċjali - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- protezzjoni tal-libertajiet - proċedura kriminali
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Il-Kummissjoni Ewropea - Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Soċjetà ċivili - trasparenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet - tħaddim tal-Istituzzjonijiet
deċiżjoni
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2021
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Protezzjoni tad-data
- drittijiet tal-bniedem - ġustizzja
deċiżjoni
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
IMPRIŻA U KOMPETIZZJONI - Kompetizzjoni - UNJONI EWROPEA
deċiżjoni
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Suq intern - Prinċipji
- kategorija soċjoprofessjonali - kompetizzjoni - suq tax-xogħol
deċiżjoni
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Għajnuna umanitarja - Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Politika tal-ażil - dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem - karta dwar id-drittijiet tal-bniedem
deċiżjoni
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Dritt ta’ dħul u ta’ residenza - drittijiet soċjali
deċiżjoni
it
Stqarrija għall-istampa / sunt
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Konvenzjoni ta’ Brussell tas-27 ta’ Settembru 1968 - Implementazzjoni - familja
deċiżjoni
fi
Stqarrija għall-istampa / sunt
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Politika soċjali - liġi tax-xogħol - paga - ħin tax-xogħol
deċiżjoni
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Protezzjoni tal-konsumaturi - dritt ċivili
deċiżjoni
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Enerġija - Karta tad-Drittijiet Fundamentali
deċiżjoni
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Ċittadinanza tal-Unjoni
deċiżjoni
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
deċiżjoni
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
Politika tal-ażil
deċiżjoni
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Kuntratti pubbliċi tal-Unjoni Ewropea
- kuntratt pubbliku
deċiżjoni
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Drittijiet fundamentali
- Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja - dritt kriminali - drittijiet u libertajiet
deċiżjoni
it
Stqarrija għall-istampa / sunt
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Sigurtà soċjali
- drittijiet soċjali - drittijiet ta-tfal - drittijiet tan-nisa - drittijiet u libertajiet
deċiżjoni
it
Stqarrija għall-istampa / sunt
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Politika tal-immigrazzjoni - piena - Ġustizzja u affarijiet interni
deċiżjoni
it
Stqarrija għall-istampa / sunt
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Politika soċjali - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
Kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali - piena - skambju ta' informazzjoni
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
Kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali - eżekuzzjoni tas-sentenza
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Dispożizzjonijiet finanzjarji - Dispożizzjonijiet proċedurali - Enerġija - Tassazzjoni
deċiżjoni
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
Nondiskriminazzjoni
deċiżjoni
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Impjieg
- Politika soċjali
deċiżjoni
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Politika soċjali - liv fuq bażi soċjali - liġi tax-xogħol - ħaddiem diżabbli
deċiżjoni
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- ammissibilità - protezzjoni tal-libertajiet - responsabilità kriminali
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Drittijiet fundamentali
- ammissibilità - avukat - aċċess għall-ġustizzja - protezzjoni tal-libertajiet
deċiżjoni
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
Sigurtà soċjali
- kundizzjonijiet tax-xogħol - liġi tal-UE -liġi nazzjonali - liġi tax-xogħol
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.10.2021
Entschädigung nach § 15 Abs 2 AGG - Teilzeitbeschäftigung - Benachteiligung wegen des Geschlechts - Höhe der Entschädigung
Politika soċjali - liġi tax-xogħol - miżura antidiskriminatorja
deċiżjoni
de
Bundesfinanzhof (DE) | 21.04.2021
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr.
DRITT - FINANZI - Tassazzjoni - Taxxa fuq il-valur miżjud - eżenzjoni mit-taxxa - liġi tal-UE - taxxa fuq il-valur miżjud
deċiżjoni
de
Bundesfinanzhof (DE) | 13.04.2021
Unionsrechtmäßigkeit des Ausschlusses des Sonderausgabenabzugs für Sozialversicherungsbeiträge eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers
DRITT - FINANZI - IMPJIEGI U KUNDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL - KWISTJONIJIET SOĊJALI - Moviment liberu tal-ħaddiema - Tassazzjoni
deċiżjoni
de
Högsta domstolen (SE) | 23.12.2021
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU.
Moviment liberu tal-merkanzija - kummerċjalizzazzjoni - reklamar - saħħa - xarba alkoħolika
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- drittijiet tad-difiża
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- drittijiet tad-difiża
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m.
Drittijiet fundamentali
- Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- drittijiet ta-tfal - drittijiet tad-difiża - protezzjoni tal-libertajiet
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
Drittijiet fundamentali
- Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Nondiskriminazzjoni - aċċess għall-ġustizzja - reviżjoni ġuridika
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.12.2021
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige.
drittijiet ta-tfal - kustodja - Ġustizzja u affarijiet interni - ġuriżdizzjoni
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Kuntratti pubbliċi tal-Unjoni Ewropea
- dritt kriminali - drittijiet ekonomiċi
deċiżjoni
it
Stqarrija għall-istampa / sunt
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- għajnuna legali
deċiżjoni
it
Stqarrija għall-istampa / sunt
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
Politika soċjali - btala - liġi tax-xogħol - marda
deċiżjoni
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Sigurtà soċjali
- benefiċċju tas-sigurtà soċjali - leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali
deċiżjoni
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
Politika soċjali - btala - friża fil-pagi - liġi tax-xogħol
deċiżjoni
fr
Stqarrija għall-istampa / sunt
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Suq intern - Prinċipji
deċiżjoni
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- drittijiet ta-tfal - maternità - proċedimenti ċivili
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Agrikoltura u sajd
deċiżjoni
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Agrikoltura u sajd
deċiżjoni
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Agrikoltura u sajd
deċiżjoni
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Agrikoltura u sajd
deċiżjoni
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Politika soċjali - ftehim kollettiv - libertà ta' opinjoni - liġi tax-xogħol
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Politika soċjali - liġi tax-xogħol - ħaddiem diżabbli - ħin tax-xogħol
deċiżjoni
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Politika soċjali - ftehim kollettiv - liġi tax-xogħol - sikurezza okkupazzjonali - ħin tax-xogħol
deċiżjoni
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - taħriġ fuq il-post tax-xogħol
deċiżjoni
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Tniġġis
- Trasport - kiri ta’ veikoli - tniġġis atmosferiku
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Tniġġis
- Trasport - tniġġis atmosferiku - tniġġis mill-vetturi motorizzati
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Politika soċjali - forza tax-xogħol - kura għall-anzjani - liġi tax-xogħol - paga minima
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Politika soċjali - liġi tax-xogħol - sensja
deċiżjoni
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- avukat - aċċess għall-ġustizzja - drittijiet tad-difiża - Ġustizzja u affarijiet interni
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Taxxa fuq il-valur miżjud - dritt tat-taxxa - kiri ta’ veikoli
deċiżjoni
sv
Stqarrija għall-istampa / sunt
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali - eżekuzzjoni tas-sentenza
deċiżjoni
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Politika soċjali - interpretazzjoni tal-liġi - liġi tax-xogħol
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
AMBJENT - Ambjent
deċiżjoni
nl
Stqarrija għall-istampa / sunt
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
AMBJENT - Ambjent
deċiżjoni
nl
Stqarrija għall-istampa / sunt
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
Politika tal-ażil - il-kwistjoni tal-Palestina
deċiżjoni
nl
Stqarrija għall-istampa / sunt
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
Ambjent - politika ambjentali
deċiżjoni
nl
Stqarrija għall-istampa / sunt
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
Moviment liberu tal-ħaddiema - Politika soċjali - diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità - ftehim kollettiv - liġi tax-xogħol
deċiżjoni
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
Politika soċjali - liġi tax-xogħol - protezzjoni tad-data
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
Politika soċjali - liġi tax-xogħol - paga ndaqs - ugwaljanza bejn is-sessi
deċiżjoni
de
Stqarrija għall-istampa / sunt
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili
deċiżjoni
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
- Prinċipji, għanjiet u missjoni tat-Trattati - dipartiment tal-prosekutur pubbliku - Ġustizzja u affarijiet interni
deċiżjoni
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Drittijiet fundamentali
- ammissibilità - avukat - aċċess għall-ġustizzja - protezzjoni tal-libertajiet
deċiżjoni
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
Taxxa fuq il-valur miżjud - Taxxi indiretti
- assistenza soċjali - fatturat - taxxa fuq il-valur miżjud - taxxa indiretta - trasport stradali
deċiżjoni
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
Sigurtà soċjali
- Tassazzjoni - benefiċċju tas-sigurtà soċjali - migrazzjoni tal-familji - politika tal-familja - residenza - taxxa personali fuq l-introjtu
deċiżjoni
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
Taxxa fuq il-valur miżjud
deċiżjoni
de
Cour de cassation (FR) | 14.04.2021
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Direttiva tal-KE - Impjieg
- Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Nondiskriminazzjoni - diskriminazzjoni reliġjuża - libertà ta' twemmin reliġjuż - protezzjoni tal-libertajiet - tkeċċija
deċiżjoni
fr
Cour de cassation (FR) | 31.03.2021
Le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.
Impjieg
- Sigurtà soċjali
- applikazzjoni tal-liġi tal-UE - impjegatur - kontribut tas-sigurtà soċjali
deċiżjoni
fr
Cour de cassation (FR) | 24.03.2021
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Direttiva tal-KE - Impjieg
- Karta tad-Drittijiet Fundamentali
- Sigurtà tal-ħaddiema u tal-popolazzjoni - arranġament tal-ħinijiet tax-xogħol - dritt għas-saħħa - ftehim kollettiv - sikurezza okkupazzjonali
deċiżjoni
fr
Cour de cassation (FR) | 17.03.2021
La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet - Direttiva tal-KE - Impjieg
- amministrazzjoni operatorja - applikazzjoni tal-liġi tal-UE - impjegatur - tkeċċija
deċiżjoni
fr