Jurisprudență națională

Grație unei selecții efectuate de instanțele constituționale și supreme ale statelor membre, RJUE permite partajarea unei colecții de decizii, pronunțate de instanțe naționale fără legătură cu vreo procedură preliminară, care prezintă un interes particular pentru dreptul Uniunii.

Lista acestor decizii este disponibilă în partea de jos a paginii. Deciziile pot face obiectul unei căutări și prin intermediul barei de căutare.

Pentru informații suplimentare:

Utilizatorii interesați de o bază de date suplimentară privind jurisprudența națională pronunțată în materie de drept al Uniunii de instanțele administrative supreme (și referințele la note și la comentarii de doctrină referitoare la deciziile naționale și la hotărârile preliminare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene) sunt invitați să consulte baza „Dec.Nat” a Asociației Consiliilor de Stat și a instanțelor administrative supreme din Uniunea Europeană (ACA‑Europe), rețea parteneră a RJUE.

Această bază de date este disponibilă în engleză și în franceză.


Bundesarbeitsgericht (DE) | 03.05.2022
Betriebsrentenanpassung - Überschussbeteiligung
Politica socială - dreptul muncii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 24.06.2021
Politica socială - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.07.2021
Politica socială - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Bundessozialgericht (DE) | 09.03.2022
Politica socială - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Högsta domstolen (SE) | 14.06.2022
En vägtransportörs ersättningsansvar enligt artikel 23.4 i konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR) har ansetts inte innefatta kostnad avseende punktskatt för gods som stulits under en transport; även fråga om tillämplig lag.
Accize - Acorduri internaționale - drept internațional privat - transport rutier
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Politica socială - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Högsta domstolen (SE) | 11.05.2022
Ne bis in idem - En ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon har inte hindrat ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före föreläggandet.
Convenția europeană a drepturilor omului - procedură penală - protecția libertăților
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Corte costituzionale (IT) | 23.12.2021
Petizione al Parlamento nazionale e differenza con l'Unione europea.
Carta drepturilor fundamentale - Comisia Europeană - Convenția europeană a drepturilor omului - funcționare instituțională - societate civilă - transparență în luarea deciziilor
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 28.12.2022
Incostituzionale una interruzione ex lege dei procedimenti sanzionatori.
Carta drepturilor fundamentale - Convenția europeană a drepturilor omului - Protecția datelor - drepturile omului - justiţie
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 14.01.2022
La Corte italiana àncora la nozione di concorrenza insita nella Costituzione al diritto dell’Unione europea.
AFACERI ŞI CONCURENŢĂ - Concurență - UNIUNEA EUROPEANĂ
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 18.01.2022
La sentenza incide sui requisiti e sulle attività del farmacista ospedaliero, che trovano origine nella disciplina europea.
Piața internă - principii - categorie socio-profesională - concurenţă - piața muncii
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 20.01.2022
La Corte si sofferma sul diritto fondamentale di asilo, riconosciuto dall’articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana, alla luce del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.
Ajutorul umanitar - Carta drepturilor fundamentale - Carta drepturilor omului - Convenția europeană a drepturilor omului - Politica privind azilul - drept internațional umanitar
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 25.01.2022
La Corte costituzionale italiana ha analizzato i caratteri del reddito di cittadinanza, rilevandone il contenuto complesso e l’articolazione degli obiettivi.
Dreptul de intrare și de ședere - drepturi sociale
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Korkein oikeus (FI) | 23.12.2021
Convenția de la Bruxelles din 27 septembrie 1968 - executare - familie
Decizie
fi
Comunicat de presă/rezumat
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Zuschlag für Dauernachtarbeit von Zeitungszustellern
Politica socială - dreptul muncii - plată - timp de lucru
Decizie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 12.10.2017
Verbraucherschutz - Richtlinie über die Rechte der Verbraucher - Informationspflichten des Unternehmers - Rücktrittsrecht des Verbrauchers - Verhältnismäßigkeit - Sachlichkeit - doppelte Bindung des nationalen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie
Protecția consumatorilor - drept civil
Decizie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 10.10.2018
Richtlinie 2012/27/EG zur Energieeffizienz - Durchführung von anrechenbaren Endenergieeffizienzmaßnahmen - Austausch von Ölheizungen - Recht auf Zugang zu einem Gericht
Carta drepturilor fundamentale - Energie
Decizie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 25.11.2020
Unionsbürger - Wählbarkeit zum Gemeindevorstand (Stadtsenat) von Gemeinden - Ausschluss - Zulässigkeit
Cetățenia Uniunii
Decizie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 04.03.2021
Recht auf Informationsfreiheit - Auskunftspflicht - Datenschutz - Fortzahlung von Bezügen an ehemalige Mandatare - öffentliches Interesse - Verhältnismäßigkeit
Convenția europeană a drepturilor omului
Decizie
de
Verfassungsgerichtshof (AT) | 22.06.2021
Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates - Vermutung der offensichtlichen Unbegründetheit - Einzelfallprüfung
Politica privind azilul
Decizie
de
Corte costituzionale (IT)
La Corte costituzionale italiana riafferma gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte anomale, al principio del contraddittorio e al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Achiziții publice ale Uniunii Europene - contract public
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 02.03.2022
La Corte italiana si è pronunciata sulla proposta di referendum abrogativo di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico, anche in ragione della modalità di raccolta digitale delle firme.
Drepturi fundamentale - Spațiul de libertate, securitate și justiție - drept penal - drepturile individului
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Corte costituzionale (IT) | 04.03.2022
The Court ruled on a child and maternity support measure (the so-called 'bonus bebè' and maternity allowance), also for foreigners, judging unreasonable the denial of an adequate form of protection to those most in need.
Carta drepturilor fundamentale - Convenția europeană a drepturilor omului - Securitatea socială - drepturi sociale - drepturile copilului - drepturile femeilor - drepturile individului
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Corte costituzionale (IT) | 10.03.2022
Favoreggiamento dell’immigrazione: eccessivi cinque anni di carcere per chi si serve di un aereo di linea e di documenti falsi.
Convenția europeană a drepturilor omului - Justiție și afaceri interne - Politica privind imigrarea - pedepse
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Bundessozialgericht (DE) | 03.11.2021
Politica socială - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Högsta domstolen (SE) | 05.04.2022
Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige.
Cooperarea judiciară în materie penală - pedepse - schimb de informații
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 31.03.2022
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljd inom EU.
Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Tribunal Supremo (ES) | 16.11.2021
Dispoziții financiare - Dispoziții procedurale - Energie - Fiscalitate
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.12.2021
Nediscriminarea
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 17.02.2022
Loc de muncă - Politica socială
Decizie
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 30.11.2021
Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen - Mitwirkungsobliegenheiten
Politica socială - concediu din motive sociale - dreptul muncii - muncitor cu dizabilități
Decizie
de
Högsta domstolen (SE) | 03.03.2022
En deltagare i ett högskoleprov har använt otillåtna hjälpmedel och därför avstängts från att under viss tid delta i nya prov.
Convenția europeană a drepturilor omului - admisibilitatea probelor - protecția libertăților - responsabilitate penală
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 11.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Drepturi fundamentale - acces la justiție - admisibilitatea probelor - avocat pledant - protecția libertăților
Decizie
sv
Högsta domstolen (SE) | 27.02.2020
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
Securitatea socială - condiții de muncă - dreptul muncii - legislația UE -legislația națională
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.10.2021
Entschädigung nach § 15 Abs 2 AGG - Teilzeitbeschäftigung - Benachteiligung wegen des Geschlechts - Höhe der Entschädigung
Politica socială - dreptul muncii - măsuri pentru combaterea discriminării
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 21.04.2021
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr.
DREPT - FINANŢE - Fiscalitate - TVA - Taxa pe valoare adăugată - legislația UE - scutire de taxe
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 13.04.2021
Unionsrechtmäßigkeit des Ausschlusses des Sonderausgabenabzugs für Sozialversicherungsbeiträge eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers
ANGAJARE ÎN MUNCĂ ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ - DREPT - FINANŢE - Fiscalitate - Libera circulație a lucrătorilor - PROBLEME SOCIALE
Decizie
de
Högsta domstolen (SE) | 23.12.2021
Marknadsföring av alkoholdrycker och fri rörlighet för varor inom EU.
Libera circulație a mărfurilor - băuturi alcoolice - marketing - publicitate - sănătate
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Convenția europeană a drepturilor omului - drept la apărare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 01.12.2021
Förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.
Convenția europeană a drepturilor omului - drept la apărare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Utlämning till Rwanda för folkmord m.m.
Convenția europeană a drepturilor omului - Drepturi fundamentale - drept la apărare - drepturile copilului - protecția libertăților
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.12.2021
Ett påstående om att diskriminering har skett ska kunna prövas i ett mål där det begärs diskrimineringsersättning, även när svaranden medger att betala den begärda ersättningen men inte vitsordar att diskriminering har skett.
Carta drepturilor fundamentale - Drepturi fundamentale - Nediscriminarea - acces la justiție - control jurisdicțional
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 08.12.2021
Svensk domstol har ansetts behörig enligt Bryssel II-förordningen att pröva ett vårdnadsmål, trots att varken föräldrarna eller barnet har hemvist i Sverige.
Justiție și afaceri interne - competență jurisdicțională - custodie - drepturile copilului
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Corte costituzionale (IT) | 30.07.2021
La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 24, primo comma, lett.
Achiziții publice ale Uniunii Europene - Carta drepturilor fundamentale - drept penal - drepturi economice
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Corte costituzionale (IT)
Con questa sentenza la Corte ha riconosciuto l’irragionevolezza e il contrasto con l’effettività del diritto di difesa il fatto che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero.
Convenția europeană a drepturilor omului - asistență juridică
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Bundesarbeitsgericht (DE) | 07.09.2021
Urlaub - Langzeiterkrankung - Mitwirkungsobliegenheiten
Politica socială - boli - dreptul muncii - vacanță
Decizie
de
Bundessozialgericht (DE) | 10.06.2021
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 20.01.2021
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.03.2018
Vereinbarkeit mit Europarecht der Anrechnung einer tschechischen Rente auf die deutsche Rente zu einem Prozentsatz, zu dem sich die tschechischen Versicherungszeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht überschneiden
Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.06.2018
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG - Vereinbarkeit mit EGRL 83/2004 - Verfassungsmäßigkeit
Securitatea socială - dreptul securității sociale - legislație socială - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 29.01.2019
Gesetzliche Unfallversicherung - Beitragsrecht - Rettungsdienst - hauptamtlich Beschäftigte - gesetzliche Beitragsfreiheit - kein unionsrechtliches Durchführungsverbot - Erstreckung der Beitragsfreiheit auf Beschäftigte iS des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII - Auslegung - Vorbehalt des Gesetzes - keine stillschweigende Verweisung in § 128 Abs 1 Nr 6 SGB VII auf § 2 Abs 1 Nr 12 SGB VII - beitragsrechtliche Gleichbehandlung mit DRK - gesetzgeberische Grundentscheidung
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 06.03.2019
Sozialgerichtliches Verfahren - einstweiliger Rechtsschutz - Zwischenstreit zur Klärung des zulässigen Rechtswegs in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren - unanfechtbare Verneinung der Zuständigkeit der Sozialgerichte - unterbliebene Rechtswegzuweisung an ein Gericht des zulässigen Rechtswegs - Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes - Ausschluss einer weiteren Beschwerde an das Bundessozialgericht - keine Verweisung an die Vergabekammer des Bundes
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Bundessozialgericht (DE) | 07.05.2019
Förderung der ganzjährigen Beschäftigung - Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen - Einsatz auf Baustellen im Ausland - Beschränkung auf Inlandsbeschäftigung - Verfassungsmäßigkeit - Europarechtskonformität
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 12.03.2019
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung - Urlaubsabgeltung aus einem während des Rentenbezugs noch fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis - Anrechnung als Hinzuverdienst im Monat der Anspruchsentstehung
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Arbeitsunfähigkeit - Zustimmung zum Auslandsaufenthalt in einem Mitgliedsstaat der EU - Sanktionierung der mangelnden Teilnahme an einer ärztlichen Untersuchung oder an einer Heilbehandlung
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.08.2019
Krankenversicherung - Antrag auf Behandlung im EU-Ausland - sachlicher Anwendungsbereich des § 13 Abs 3a SGB 5 - keine Verlängerung der gesetzlichen Fristen für den Eintritt der Genehmigungsfiktion bei Wohnsitz im Ausland
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2019
Arbeitslosengeldanspruch - Erfüllung der Anwartschaftszeit - Versicherungspflichtverhältnis wegen Erziehung von Kindern - Berücksichtigung von österreichischen Zeiten der Versicherungspflicht vor Eintritt der Kindererziehung - Zusammenrechnung
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 04.06.2019
Krankenversicherung - Krankengeld - Ausschluss bzw Kürzung des Anspruchs - Vergleichbarkeit einer ausländischen Altersrente mit einer deutschen Altersteil- bzw Altersvollrente - Nachprüfung ausländischen Rechts im Revisionsverfahren, wenn das Berufungsgericht keine Feststellungen zum anzuwendenden ausländischen Recht getroffen hat - Verfassungsmäßigkeit von § 50 SGB 5 - keine Einschränkung eines ggf bestehenden Rechtsanspruchs nach rein nationalem Recht durch Anwendung des europäischen Koordinierungsrecht
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 30.07.2019
Keine Krankenkassenwerbung mit Rabatt bei Vorteilspartnern
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Bundessozialgericht (DE) | 26.02.2020
Erfüllung der Mindestversicherungszeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen aus der gesetzlichen Rentenversicherung - multilaterale Zusammenrechnung von in Deutschland, Serbien und Frankreich zurückgelegten Versicherungszeiten bei Anwendung des SozSichAbk YUG - Zuständigkeit des zuerst angegangenen deutschen Rentenversicherungsträgers
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 14.05.2020
Sozialrecht - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialdatenschutz - kein Anspruch auf Löschung der in der Leistungsakte gespeicherten Kontoauszüge bzw Einkommensnachweise gemäß Art 17 EUV 2016/679
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 17.09.2020
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 23.10.2018
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 21.01.2021
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundessozialgericht (DE) | 27.01.2021
Dispositions sociales - Securitatea socială - dreptul securității sociale - prestație socială
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.07.2021
Berechnung des Urlaubsentgelts - variable erfolgsabhängige Vergütung
Politica socială - dreptul muncii - vacanță - înghețarea plăților
Decizie
fr
Comunicat de presă/rezumat
fr
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Piața internă - principii
Decizie
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Convenția europeană a drepturilor omului - acțiune civilă - drepturile copilului - maternitate
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - libertate de opinie
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Politica socială - dreptul muncii - muncitor cu dizabilități - timp de lucru
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - securitatea muncii - timp de lucru
Decizie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - instruire la locul de muncă
Decizie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Poluare - Transporturi - poluare atmosferică - închiriere de mașini
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Poluare - Transporturi - poluare atmosferică - poluare produsă de autovehicule
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Politica socială - dreptul muncii - forță de muncă - salariu minim - îngrijirea persoanelor vârstnice
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Politica socială - dreptul muncii - încetarea activității angajatului
Decizie
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Convenția europeană a drepturilor omului - Justiție și afaceri interne - acces la justiție - avocat pledant - drept la apărare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Taxa pe valoare adăugată - drept fiscal - închiriere de mașini
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Convenția europeană a drepturilor omului - Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
Decizie
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Politica socială - dreptul muncii - interpretarea dreptului
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
MEDIU ÎNCONJURĂTOR - Mediu
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
MEDIU ÎNCONJURĂTOR - Mediu
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
Politica privind azilul - problema palestiniană
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
Mediu - politica mediului înconjurător
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
Libera circulație a lucrătorilor - Politica socială - acord colectiv - discriminare bazată pe naționalitate - dreptul muncii
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
Politica socială - dreptul muncii - protecția datelor
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
Politica socială - dreptul muncii - egalitate de gen - remunerare egală
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
Cooperarea judiciară în materie civilă
Decizie
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
Convenția europeană a drepturilor omului - Justiție și afaceri interne - Ministerul Public - Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
Decizie
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Drepturi fundamentale - acces la justiție - admisibilitatea probelor - avocat pledant - protecția libertăților
Decizie
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
Impozitarea indirectă - TVA - Taxa pe valoare adăugată - asistență socială - cifră de afaceri - impozit indirect - transport rutier
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
Fiscalitate - Securitatea socială - impozit pe venitul personal - migrația familiei - politică familială - prestație socială - reședință
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
Taxa pe valoare adăugată
Decizie
de