Jurisprudență națională

Grație unei selecții efectuate de instanțele constituționale și supreme ale statelor membre, RJUE permite partajarea unei colecții de decizii, pronunțate de instanțe naționale fără legătură cu vreo procedură preliminară, care prezintă un interes particular pentru dreptul Uniunii.

Lista acestor decizii este disponibilă în partea de jos a paginii. Deciziile pot face obiectul unei căutări și prin intermediul barei de căutare.

Pentru informații suplimentare:

Utilizatorii interesați de o bază de date suplimentară privind jurisprudența națională pronunțată în materie de drept al Uniunii de instanțele administrative supreme (și referințele la note și la comentarii de doctrină referitoare la deciziile naționale și la hotărârile preliminare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene) sunt invitați să consulte baza „Dec.Nat” a Asociației Consiliilor de Stat și a instanțelor administrative supreme din Uniunea Europeană (ACA‑Europe), rețea parteneră a RJUE.

Această bază de date este disponibilă în engleză și în franceză.


Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Piața internă - principii
Decizie
es
Högsta domstolen (SE) | 10.11.2021
En socialnämnd är behörig att föra talan om fastställelse av moderskap som ställföreträdare för ett barn.
Convenția europeană a drepturilor omului - acțiune civilă - drepturile copilului - maternitate
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Tribunal Supremo (ES) | 02.06.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 09.06.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Tribunal Supremo (ES) | 02.07.2021
Agricultura și pescuitul
Decizie
es
Bundesarbeitsgericht (DE) | 10.11.2021
Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs - Meinungs- und Pressefreiheit
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - libertate de opinie
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 11.11.2021
Anspruch eines schwerbehinderten Arbeitnehmers auf Freistellung von als Rufbereitschaft angeordneten Bereitschaftszeiten - Weisungsrecht des Arbeitgebers - Globalantrag
Politica socială - dreptul muncii - muncitor cu dizabilități - timp de lucru
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.07.2021
Berücksichtigung von Umkleide- und innerbetrieblichen Wegezeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - securitatea muncii - timp de lucru
Decizie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 17.07.2019
Vereinbarkeit der Mindestausbildungszeit gemäß § 5 Abs 2 Satz 3 BAföG mit dem unionsrechtlichen Freizügigkeitsrecht
Libre circulation des personnes - instruire la locul de muncă
Decizie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2020
Fortschreibung eines Luftreinhalteplans und Zulässigkeit von Fahrverboten
Poluare - Transporturi - poluare atmosferică - închiriere de mașini
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 27.02.2018
Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge in der Umweltzone Stuttgart
Poluare - Transporturi - poluare atmosferică - poluare produsă de autovehicule
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 24.06.2021
Mindestlohn - Bereitschaft - ausländische Betreuungskräfte
Politica socială - dreptul muncii - forță de muncă - salariu minim - îngrijirea persoanelor vârstnice
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.04.2021
Sachgrundlose Befristung - Höchstdauer - Dienstreise - Verlängerung
Politica socială - dreptul muncii - încetarea activității angajatului
Decizie
de
Högsta domstolen (SE) | 13.07.2021
En advokat har vid två tillfällen brutit mot god advokatsed genom att handla i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter enligt 24 kap.
Convenția europeană a drepturilor omului - Justiție și afaceri interne - acces la justiție - avocat pledant - drept la apărare
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.03.2021
Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster.
Taxa pe valoare adăugată - drept fiscal - închiriere de mașini
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Korkein oikeus (FI) | 16.04.2021
Convenția europeană a drepturilor omului - Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
Decizie
fi
Bundesarbeitsgericht (DE) | 28.07.2021
Aussetzung - anhängiges Vorabentscheidungsverfahr
Politica socială - dreptul muncii - interpretarea dreptului
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Raad van State (NL) | 04.05.2021
Artikel 9, lid 3, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Stichting Varkens in nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden - Relativiteitsbeginsel
MEDIU ÎNCONJURĂTOR - Mediu
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 14.04.2021
Artikel 9, lid 2, Verdrag van Aarhus - HvJ EU-arrest C-826/18 (Varkens in Nood) - Toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden
MEDIU ÎNCONJURĂTOR - Mediu
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 14.07.2021
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNWRA) - Verdrag betreffende de status van vluchtelingen […] (Verdrag van Genève) – Artikel 12(1)(a) Richtlijn 2011/95/EU (Kwalificatierichtlijn) – Palestijnse vluchtelingen
Politica privind azilul - problema palestiniană
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Raad van State (NL) | 30.06.2021
Richtlijn 2001/42/EG (Strategische milieueffectrapportage - SMB) - Verplichting om een milieueffectrapportage uit te voeren - Begrip 'plannen en programma's' - Windturbinenormen: een plan of een programma - EHJ-arrest C-24/19 (Nevele )
Mediu - politica mediului înconjurător
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.04.2021
Stufenzuordnung TV-L - Arbeitnehmerfreizügigkeit - Gleichbehandlung - Inländerdiskriminierung
Libera circulație a lucrătorilor - Politica socială - acord colectiv - discriminare bazată pe naționalitate - dreptul muncii
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 27.04.2021
Überlassung einer Datenkopie - Bestimmtheit des Klageantrags - Datenschutz-Grundverordnung
Politica socială - dreptul muncii - protecția datelor
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.01.2021
Entgeltgleichheitsklage - Benachteiligung wegen des Geschlechts - EntgTranspG
Politica socială - dreptul muncii - egalitate de gen - remunerare egală
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Nejvyšší soud (CZ) | 29.06.2021
Cooperarea judiciară în materie civilă
Decizie
cs
Curtea Constituțională (RO) | 08.06.2021
Convenția europeană a drepturilor omului - Justiție și afaceri interne - Ministerul Public - Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor
Decizie
ro
Högsta domstolen (SE) | 27.06.2021
Fråga om ett beslut av styrelsen för Sveriges advokatsamfund kan överklagas till Högsta domstolen genom en analog tillämpning av 8 kap.
Drepturi fundamentale - acces la justiție - admisibilitatea probelor - avocat pledant - protecția libertăților
Decizie
sv
Bundesfinanzhof (DE) | 24.02.2021
Zur Steuerbefreiung eng mit der Sozialfürsorge verbundener Dienstleistungen im Bereich des Rettungsdienstes
Impozitarea indirectă - TVA - Taxa pe valoare adăugată - asistență socială - cifră de afaceri - impozit indirect - transport rutier
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 18.02.2021
Anspruch auf deutsches Kindergeld in den Wohnsitz-Wohnsitz-Fällen, wenn nur in Deutschland ein Kindergeldanspruch besteht
Fiscalitate - Securitatea socială - impozit pe venitul personal - migrația familiei - politică familială - prestație socială - reședință
Decizie
de
Bundesfinanzhof (DE) | 23.09.2020
Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
Taxa pe valoare adăugată
Decizie
de
Cour de cassation (FR) | 14.04.2021
Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Carta drepturilor fundamentale - Loc de muncă - Nediscriminarea - concediere - directivă Comunitatea Europeană - discriminare religioasă - libertate religioasă - protecția libertăților
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 31.03.2021
Le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.
Loc de muncă - Securitatea socială - aplicare a legislației UE - contribuție la asigurările sociale - patron
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 24.03.2021
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Carta drepturilor fundamentale - Loc de muncă - Securitatea lucrătorilor și a populației - acord colectiv - directivă Comunitatea Europeană - dreptul la sănătate - organizarea timpului de muncă - securitatea muncii
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 17.03.2021
La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif.
Apropierea legislațiilor - Loc de muncă - administrarea afacerii - aplicare a legislației UE - concediere - directivă Comunitatea Europeană - patron
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 02.03.2021
Justifient leur décision les juges qui, en application des articles L.
Loc de muncă - codul muncii - constituirea unei asociații într-o societate comercială - dreptul societăților comerciale - muncă - înființarea firmei
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 17.02.2021
Le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire.
Libre circulation des personnes - Transporturi
Decizie
fr
Hof van Cassatie (BE) | 11.06.2021
De niet-betaling door een luchtvaartmaatschappij van de in artikel 7 Passagiersverordening bedoelde compensatie vormt niet in ieder geval een overtreding van de Passagiersverordening en aldus een strafbaar feit krachtens artikel 32, eerste lid, van de wet van 27 juni 1937 op grond waarvan, bij uitzondering op de eenjarige verjaringstermijn van artikel 9, vierde lid, Vervoerswet, een burgerlijke of strafvordering kan worden ingesteld binnen de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen inzake misdrijven.
Protecția civilă - Protecția consumatorilor - Transporturi
Decizie
nl
Cour de cassation (FR) | 16.06.2021
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
Cooperarea judiciară în materie civilă - Justiție și afaceri interne - competența statelor membre ale Uniunii Europene - competență jurisdicțională - probă judiciară - procedură civilă - regulament (UE)
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 26.01.2021
Il résulte de l'article 62 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 que, lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020 à minuit, aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l'exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, peu important qu'une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l'Etat d'exécution postérieurement à la date précitée.
Cooperarea polițienească - Justiție și afaceri interne - aplicare a legislației UE - cooperare judiciară - decizie cadru - extinderea UE - procedură penală - spațiu de libertate, securitate și justiție
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 20.01.2021
Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard.
Protecția consumatorilor - contract - directivă (UE) - protecția consumatorului - împrumut
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 13.01.2021
Il résulte de la lettre de l'article 3, §1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.
Convenția de la Roma din 19 iunie 1980 - Loc de muncă - contract - contract de muncă - convenție internațională
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 12.01.2021
En vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101 et A1 délivrés par l'institution compétente d'un État membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance.
Loc de muncă - Răspundere extracontractuală - muncă ilegală - organizarea timpului de muncă - patron - responsabilitatea penală a minorilor - salariat
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 06.01.2021
L'article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 exclut du champ d'application de celui-ci les passagers qui voyagent à titre gratuit, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public.
Libre circulation des personnes - Transporturi - regulament (UE) - responsabilitate juridică - transport aerian
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 16.12.2020
Le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par l'administration des douanes, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, l'arrêt retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne.
Cooperarea vamală - Uniunea vamală - inspecție vamală - puteri administrative - tarif preferențial - taxă de tranzit
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 25.11.2020
La Société Nationale des Chemins de fer Français ne saurait être déclarée responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé et condamnée à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'inconfort généré par l'inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité de ce voyageur et un manquement à l'obligation du transporteur ferroviaire d'assurer un transport dans des conditions normales d'hygiène alors que les obligations de ce transporteur, concernant la mise en conformité du matériel roulant aux normes destinées à en permettre l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, notamment quant à la dimension des couloirs et des toilettes, sont régies par les dispositions du code des transports et qu'il a été constaté que ces dispositions légales ont été respectées.
Libre circulation des personnes - Nediscriminarea - Transporturi - discriminare din motive de handicap - responsabilitate juridică - transport feroviar
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 04.11.2020
Carta drepturilor fundamentale - Loc de muncă - dreptul la muncă - participarea salariaților - patron - reprezentarea salariaților
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 04.11.2020
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, informée de l'intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L.
Libera circulație a lucrătorilor - Loc de muncă - adaptabilitatea salariatului - armonizarea securității sociale - dreptul securității sociale - regulament (UE)
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 21.10.2020
Le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée, qui possède une réservation confirmée pour ce vol, ne peut pas se voir refuser l'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 au seul motif que, à l'occasion de sa demande d'indemnisation, il n'a pas prouvé sa présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ce passager n'a pas été transporté sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier
Libre circulation des personnes - Transporturi - bilet de transport - dreptul obligațiilor - probă judiciară - regulament (UE) - trafic aerian - transport aerian
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 21.10.2020
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'ancien article 1386-11 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.
Cooperarea judiciară în materie civilă - Libera circulație a mărfurilor - controlul calității produselor industriale - reglementări comerciale - responsabilitate juridică
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 20.10.2020
Justifie sa décision une cour d'appel qui retient que la responsabilité pénale d'une société peut être examinée pour pratique commerciale trompeuse relative à un produit cosmétique, dès lors que cette pratique a été mise en œuvre pour son compte ou qu'elle est appelée à profiter in fine de l'erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, cette désignation n'ayant pas de caractère exclusif et d'autres intervenants pouvant aussi être pénalement condamnés à titre « secondaire »
COMERŢ - Protecția consumatorilor - piața UE - piață unică - protecția consumatorului
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 01.10.2020
L'exclusion du droit de vote et d'éligibilité des dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni pendant la période de transition, d'une part, vise nécessairement les ressortissants britanniques qui ont exercé leur droit de résider dans un Etat membre de l'Union avant la fin de cette période, d'autre part, ne relève pas de cette interdiction, posée par l'article 12 de l'accord, de toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'article 18, alinéa 1, du TFUE, à l'égard de ces ressortissants dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre de travail.
Carta drepturilor fundamentale - Libre circulation des personnes - Nediscriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate - Tratatul privind Uniunea Europeană - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - discriminare bazată pe naționalitate - drept electoral - regiuni ale Regatului Unit - îndatoririle cetățenilor
Decizie
fr
Cour de cassation (FR) | 30.09.2020
Selon l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
Justiție și afaceri interne - autoritate părintească - competență jurisdicțională - reședință
Decizie
fr
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 22.03.2021
Det har inte ansetts förenligt med etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ett bolag avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget.
Impozite interne - Libera circulație a capitalurilor - corporație transnațională - grup de companii - impozit corporativ - impozit pe venit - înființarea firmei
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 19.02.2021
Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.
Protecția datelor - date personale - protecția datelor
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 21.05.2021
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman.
Convenția europeană a drepturilor omului - drept penal - libertate de expresie - muzică
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Corte costituzionale (IT) | 29.03.2021
La Corte costituzionale giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai canoni di ragionevolezza e di libertà di iniziativa economica, concernente la norma della legge di stabilità del 2014 che ha consentito la proroga delle concessioni già scadute del gioco del bingo, al contempo elevando gli importi dovuti dai concessionari.
Drepturi fundamentale
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 21.04.2021
A margine di una questione di legittimità costituzionale concernente il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di smaltimento di rifiuti, la Corte costituzionale richiama l’attenzione sui principi di autosufficienza e di prossimità, come già indicati dall’art.
Deșeuri
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 30.04.2021
La Corte costituzionale, sulla scorta delle osservazioni compiute dalla Corte di giustizia UE nella sentenza della Grande sezione del 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D.
Drepturi fundamentale
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
it
Högsta domstolen (SE) | 21.04.2021
Bevisning i form av belastande uppgifter, som en misstänkt har lämnat till polisen i en situation där rätten till försvarare har åsidosatts, ska i regel bedömas inom ramen för domstolens fria bevisprövning.
Convenția europeană a drepturilor omului - drept la apărare - probă judiciară - procedură judiciară - procedură penală
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Raad van State (NL) | 07.04.2021
Artikel 37(2) van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU - Aanwijzing van Mongolië als veilig land van herkomst voor LGBTI-personen - Beoordelingscriteria - Beschikbare informatiebronnen
Politica privind azilul - question internationale
Decizie
nl
Comunicat de presă/rezumat
nl
Riigikohus (EE) | 29.03.2021
Common agricultural policy - Administration and control system - Administrative penalty for over-declaration - Recovery of the administrative penalty by offsetting with future support payments - Legality of offsetting during bankruptcy procedure
Măsuri monetare în domeniul agriculturii - politică structurală agricolă
Decizie
et
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.01.2021
Versorgungszusage - Betriebsübergang - Insolvenz
Politica socială - dreptul muncii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.01.2021
Verfallbare Anwartschaft - Betriebsübergang - Insolvenz
Politica socială - dreptul muncii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 09.12.2020
Halbierter Nachtarbeitszuschlag für Schichtarbeit - Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - organizarea timpului de muncă - remunerația muncii - tratament egal pentru toți cetățenii
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 09.12.2020
Halbierter Nachtarbeitszuschlag für Schichtarbeit - Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien
Politica socială - acord colectiv - dreptul muncii - organizarea timpului de muncă - remunerația muncii - tratament egal pentru toți cetățenii
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 26.11.2020
edit Verfallklausel - Haftung wegen Vorsatzes - Schadensersatzforderung gegen ehemalige Arbeitnehmerin wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung und vorsätzlicher unerlaubter Handlung - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Politica socială - contract de muncă - dreptul muncii
Decizie
de
Högsta domstolen (SE) | 18.03.2021
En person som yrkesmässigt sålt ett läkemedel, trots att tillstånd saknats, har inom ramen för ett brottmål ansetts vara såväl mervärdesskatte- och inkomstskatteskyldig som bokföringsskyldig för verksamheten.
Fiscalitate - TVA - contabilitate - drept penal - impozit pe venit
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 07.04.2021
Betydelsen av yttrandefrihetsrättsliga aspekter vid prövningen av ett åtal för hot mot tjänsteman.
Convenția europeană a drepturilor omului - drept penal - libertate de expresie - muzică
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta domstolen (SE) | 24.03.2021
Ett interimistiskt yrkande om att en författning inte ska tillämpas mot sökanden, som framställts i anslutning till en fullgörelsetalan om skadestånd, har ansetts inte kunna tas upp till prövning.
Libera prestare a serviciilor - apel - control jurisdicțional - drept la justiție - jocuri - legislația UE -legislația națională
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Corte costituzionale (IT) | 09.03.2021
La Corte costituzionale, nel pronunciarsi in materia di stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata (vietata nell’ordinamento italiano dall’art.
Drepturi fundamentale
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
en
Corte costituzionale (IT) | 09.03.2021
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nell’ordinamento civile italiano, non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere alla c.d.
Drepturi fundamentale
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
en
Corte costituzionale (IT) | 17.02.2021
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che, con riferimento agli alimenti non OGM, riconosceva un titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva.
Libera circulație a mărfurilor
Decizie
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02.2021
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k.
Taxa pe valoare adăugată - leasing imobiliar - loc de muncă - închiriere
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.02.2021
Ett bolags tillhandahållande av s.k.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - leasing imobiliar - loc de muncă - închiriere
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 09.02.2021
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - biserică - impozit pe venit - ofertă de servicii
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 02.02.2021
En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - leasing imobiliar
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 14.10.2020
Freigestelltes Betriebsratsmitglied - Personalgestellung - Arbeitnehmerüberlassung - equal-pay
Politica socială - dreptul muncii - remunerare egală - reprezentarea salariaților
Decizie
de
Conseil d'État (BE) | 05.03.2021
Conseil d’État-Raad van State Arrêt 244.504 du 16 mai 2019 Compatibilité d’un arrêté royal qui réserve le travail portuaire à des ouvriers nationaux reconnus comme tels avec le droit de l’Union et plus spécifiquement notamment avec la libre prestation des services (article 56 TFUE) et la liberté d’établissement (article 49 TFUE).
ANGAJARE ÎN MUNCĂ ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ - Libre circulation des personnes
Decizie
nl
Riigikohus (EE) | 06.01.2021
Regulation (EU) 2016/679 - Protection of personal data (GDPR) - Article 82 - Right to compensation - Non-material damage - Person with an intellectual disability - Declaration of unlawfulness as sufficient compensation
Protecția datelor - protecția datelor
Decizie
et
Bundesarbeitsgericht (DE) | 29.09.2020
Tariflicher Mehrurlaub - Gleichbehandlung - Behinderung
Politica socială - acord colectiv - discriminare din motive de handicap - dreptul muncii - vacanță
Decizie
de
Corte costituzionale (IT) | 26.11.2020
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni del cosiddetto Jobs act (d.lgs.
Loc de muncă
Decizie
it
Comunicat de presă/rezumat
en
Corte costituzionale (IT) | 05.02.2021
La Corte costituzionale si occupa dell’istituto della testimonianza del minorenne, oggetto di norme speciali del codice di procedura penale le quali – al fine di combattere più efficacemente i delitti di crescente allarme sociale contro la famiglia, le donne e i minori – approntano un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.
Cooperarea judiciară în materie penală
Decizie
it
Corte costituzionale (IT) | 29.01.2021
La Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Calabria che stabiliva il rinnovo, senza gara, di concessioni demaniali già scadute – ribadisce la vincolatività dei “principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove concessioni”.
Concurență
Decizie
it
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 23.12.2020
Tillhandahållande av myggbekämpningstjänster har ansetts utgöra omsättning av tjänst enligt mervärdesskattelagen (1994:200), när en del av ersättningen för tjänsterna utgörs av statliga bidrag som utbetalas till den som tillhandahåller tjänsterna och inte till beställaren av dem.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - ajutor de stat - lupta împotriva insectelor - servicii
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 13.11.2020
En förutsättning för att redovisning av mervärdesskatt som har debiterats felaktigt ska kunna ändras är att en kreditnota utfärdas.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - credit - gestiune contabilă
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 11.11.2020
En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.
Libera prestare a serviciilor - apel - contract public - control jurisdicțional - restricționarea concurenței
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 28.10.2020
Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - contract de închiriere - sécurité internationale
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.06.2020
Tillhandahållande av elsparkcyklar omfattas inte av den lägre mervärdesskattesats som gäller för personbefordran.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - transport de pasageri - vehicul
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesarbeitsgericht (DE) | 21.04.2020
Kürzung der Betriebsprämie - Grundsatz der rückwirkenden Anwendung der milderen Sanktionsnorm
Ajutoare acordate de către state - Structuri agricole - aide à l'agriculture - suprafață de teren
Decizie
de
Bundesarbeitsgericht (DE) | 03.06.2020
Klagebefugnis von Flughafennutzern gegen die Genehmigung einer Entgeltordnung
Transporturi - aeroport - drept de acționare în justiție
Decizie
de
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 26.02.2019
Unwirksame Asylantragsrücknahme im Dublin-Verfahren
Politica privind azilul - réfugié - sécurité internationale
Decizie
de
Comunicat de presă/rezumat
de
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 07.10.2020
Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning).
Libertatea de stabilire - dublă impunere - impozit pe venitul din capital - libera circulaţie a capitalului - proprietari multipli - venit impozabil
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 25.09.2020
Ett interimistiskt beslut att ett av kammarrätten ogiltigförklarat avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts har upphävts då det inte bedömts som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras.
Libera prestare a serviciilor - concurență - contract public - ofertă de servicii
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 21.09.2020
Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - închiriere
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Bundesverwaltungsgericht (DE) | 30.01.2020
Zugang zu Unterlagen der BaFin
Carta drepturilor fundamentale - Carta drepturilor omului - Convenția europeană a drepturilor omului - Dispoziții financiare - dreptul la informare
Decizie
de
Korkein oikeus (FI) | 17.03.2020
Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
Decizie
fi
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 18.09.2020
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas.
Fiscalitate - activitate bancară - impozit pe venitul din capital - primirea unui împrumut
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 04.09.2020
Frågan gällde om den resultatandel som en bolagsman i ett kommanditbolag skulle erhålla utgjorde ersättning för utförda tjänster i mervärdesskattehänseende.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - asociat
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv
Högsta förvaltningsdomstolen (SE) | 02.07.2020
En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster.
TVA - Taxa pe valoare adăugată - agenție pentru angajări temporare - dentist
Decizie
sv
Comunicat de presă/rezumat
sv