Noter og studier

Denne rubrik gør det muligt at konsultere dokumenter, noter og studier af videnskabelig, analytisk eller pædagogisk karakter, der er udarbejdet og udvalgt af Den Europæiske Unions Domstol og af de retsinstanser, der er medlemmer af JNEU, med henblik på at styrke det gensidige kendskab til de nationale lovgivninger.

Der er navnlig tale om forskning foretaget eller anvendt af Den Europæiske Unions Domstol eller af en retsinstans, der er medlem af JNEU, med henblik på dennes aktiviteter. Denne indgående forskning, som kan vedrøre et bestemt retsspørgsmål eller et givet tema, har til formål at give retsinstanserne stof til eftertanke. Derfor er den meget ofte udarbejdet i et perspektiv, som med vilje er komparativt.

Den Europæiske Unions Domstol deler i denne forbindelse de »notes de recherche«, der er udarbejdet af Direktoratet for Forskning og Dokumentation, affattet på fransk og ledsaget af en syntese, der ligeledes er tilgængelig på engelsk.

Listen over disse noter og studier findes nederst på siden. Den kan ligeledes være genstand for en søgning via søgebjælken.


Existence de normes spécifiques ou de principes généraux relatifs à l’abus de droit dans le domaine de la fiscalité directe des États membres
16.10.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
indirekte skatter - rettighedsmisbrug
en fr
Contrôle juridictionnel en matière de relations de travail impliquant des églises ou des entreprises de tendance religieuse
10.07.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
beskæftigelse - Socialpolitik - religionsfrihed - ligebehandling
en fr
Accès à des informations détenues par les autorités nationales de surveillance financière
12.06.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Frie kapitalbevægelser - Indre marked - principper - adgang til uddannelse - kreditinstitut - investeringsselskab - finansielt instrument
en fr
Applicabilité des règles relatives aux "données à caractère personnel" au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE, à une copie corrigée d’un examen
06.12.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
databeskyttelse
en fr
Règles de prescription en matière pénale
15.05.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
grundlæggende rettigheder - strafferet
en fr
Sanctions pénales en cas de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
21.03.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Merværdiafgift
en fr
Cumul des sanctions administratives et pénales et principe ne bis in idem
20.03.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
grundlæggende rettigheder - Fiskale bestemmelser
en fr
Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
retligt samarbejde i straffesager - straffuldbyrdelse
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Retligt samarbejde i civile sager - fordringsret
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Merværdiafgift
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
databeskyttelse
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Retligt samarbejde i civile sager - fuldbyrdelse af dom
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
strafferet
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
asylpolitik
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Retligt samarbejde i civile sager - ansvar
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
grundlæggende rettigheder - borgerlige rettigheder
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
institutionelle bestemmelser - retsmiddel - EU-ret
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
ikke-forskelsbehandling - ligestilling mellem kønnene
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Socialpolitik - religionsfrihed
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Unionens retsinstanser | Forskningsnote
Socialpolitik - Tilnærmelse af lovgivningerne - afskedigelse
en fr