Analüüsid ja uuringud

See rubriik võimaldab tutvuda teaduslike, analüütiliste või pedagoogiliste dokumentide, analüüside ja uuringutega, mis on koostatud ja välja valitud Euroopa Liidu Kohtu ja RJUE liikmeteks olevate kohtute poolt, et vastastikku süvendada liikmesriikide õiguse tundmist.

Eelkõige on tegu analüüsidega, mille on koostanud või tellinud Euroopa Liidu Kohus või mõni RJUE liikmeks olev kohus oma tegevuse tarbeks. Need süvendatud uurimused, mis võivad puudutada kas täpset õigusküsimust või kindlat teemat, on mõeldud kohtute mõttetöö rikastamiseks. Need on sageli koostatud taotluslikult võrdleva õiguse vaatenurgast.

Euroopa Liidu Kohus jagab sellega seoses „analüüse“ (notes de recherche), mille on prantsuse keeles koostanud tema analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraat ja millega kaasneb ka ingliskeelne kokkuvõte.

Analüüside ja uuringute loetelu on esitatud lehe allservas. Neid võib otsida ka otsingurealt.