Apžvalgos ir studijos

Šiame skyriuje galima susipažinti su moksliniais, analitiniais ir šviečiamaisiais dokumentais, apžvalgomis ir studijomis, kuriuos rengia ir atrenka Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir TEST tinkle dalyvaujantys teismai, skatindami nacionalinių teisės sistemų tarpusavio pažinimą.

Tai yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo arba TEST tinkle dalyvaujančių teismų vykdant veiklą atlikti ar užsakyti tyrimai. Šie išsamūs tyrimai gali būti atlikti dėl vieno konkretaus teisės klausimo ar tam tikros temos, ir duoti peno teisėjų apmąstymams. Be to, apžvalgos ir studijos dažnai rengiamos sąmoningai atsižvelgiant į lyginamąjį aspektą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dalijasi „tiriamosiomis apžvalgomis“, kurias prancūzų kalba parengia jo Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas ir prie kurių pateikiama santrauka anglų kalba.

Tokių apžvalgų ir studijų sąrašas pateikiamas puslapio apačioje. Jų paiešką taip pat galima atlikti naudojant paieškos juostą.


Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Europos Sąjungos viešieji pirkimai
en fr
Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Prekybos politika
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Pagrindinės teisės
- Pagrindinių teisių chartija
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Sutarčių principai, tikslai ir užduotys - Duomenų apsauga
- Teisės aktų derinimas
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Institucijas reglamentuojančios nuostatos
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Pagrindinės teisės
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė - Teisės aktų derinimas - pramoninė nuosavybė - teisės aktų derinimas
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Sutarčių principai, tikslai ir užduotys - bendrasis teisės principas
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Institucijas reglamentuojančios nuostatos - Pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Ekonominė ir pinigų sąjunga - Europos centrinis bankas (ECB)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Duomenų apsauga
- teisena - specialioji teismo procedūra - administracinė tvarka
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Sąjungos pilietybė
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Apmokestinimas - Pridėtinės vertės mokestis
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Vartotojų apsauga
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
teisinė priežiūra
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
teisinė priežiūra - duomenų apsauga
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
pilietybė
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
žodžio laisvė - parlamentas
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Teisė įvažiuoti ir teisė gyventi šalyje
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė - Teisės aktų derinimas
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
prieglobsčio politika
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Teisingumo Teismas | Tiriamoji apžvalga
Procedūrinės nuostatos - teismo byla - bylos žinybingumas
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Sutarčių principai, tikslai ir užduotys - teismų praktika (ES) - ES teisė – nacionalinė teisė
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Netiesioginiai mokesčiai
- piktnaudžiavimas teise
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Užimtumas - Socialinė politika - religinių įsitikinimų laisvė - vienodas vertinimas
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Laisvas kapitalo judėjimas - Vidaus rinka − Principai
- mokslo pasiekiamumas - kredito įstaiga - investicinė bendrovė - finansinė priemonė
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Duomenų apsauga
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Pagrindinės teisės
- baudžiamoji teisė
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Pridėtinės vertės mokestis
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Pagrindinės teisės
- Apmokestinimas
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose - nuosprendžio vykdymas
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Pridėtinės vertės mokestis
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Duomenų apsauga
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - teismo nutarimo vykdymas
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
baudžiamoji teisė
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
prieglobsčio politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose - atsakomybė
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Sąjungos pilietybė
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Institucijas reglamentuojančios nuostatos - apeliacija - ES teisė
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
nediskriminavimas
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Socialinė politika - religinių įsitikinimų laisvė
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Sąjungos teismai | Tiriamoji apžvalga
Socialinė politika - Teisės aktų derinimas - atleidimas
en fr