Apžvalgos ir studijos

Šiame skyriuje galima susipažinti su moksliniais, analitiniais ir šviečiamaisiais dokumentais, apžvalgomis ir studijomis, kuriuos rengia ir atrenka Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir TEST tinkle dalyvaujantys teismai, skatindami nacionalinių teisės sistemų tarpusavio pažinimą.

Tai yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo arba TEST tinkle dalyvaujančių teismų vykdant veiklą atlikti ar užsakyti tyrimai. Šie išsamūs tyrimai gali būti atlikti dėl vieno konkretaus teisės klausimo ar tam tikros temos, ir duoti peno teisėjų apmąstymams. Be to, apžvalgos ir studijos dažnai rengiamos sąmoningai atsižvelgiant į lyginamąjį aspektą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dalijasi „tiriamosiomis apžvalgomis“, kurias prancūzų kalba parengia jo Tyrimų ir dokumentacijos direktoratas ir prie kurių pateikiama santrauka anglų kalba.

Tokių apžvalgų ir studijų sąrašas pateikiamas puslapio apačioje. Jų paiešką taip pat galima atlikti naudojant paieškos juostą.