Piezīmes un pētījumi

Šajā rubrikā var iepazīties ar zinātniska, analītiska vai izglītojoša rakstura dokumentiem, piezīmēm un pētījumiem, ko Eiropas Savienības Tiesa vai RJUE piederīgās tiesas ir sagatavojušas vai atlasījušas, lai sekmētu savstarpēju informētību par valstu tiesībām.

Tie ir pētījumi, ko savas darbības vajadzībām veic vai lūdz veikt vai nu Eiropas Savienības Tiesa, vai kāda RJUE piederīga tiesa. Šie padziļinātie pētījumi par kādu konkrētu juridisku jautājumu vai tēmu ir paredzēti tam, lai paplašinātu tiesu redzesloku. Tie arī visnotaļ bieži tiek apzināti sagatavoti salīdzinošā perspektīvā.

Šajā kontekstā Eiropas Savienības Tiesa kopīgo savas Pētniecības un dokumentācijas direkcijas sagatavotās izpētes piezīmes, kuras ir franču valodā un kuras papildina to kopsavilkums, kas savukārt ir arī angļu valodā.

Šo piezīmju un pētījumu saraksts ir redzams lapas apakšā. Tos var atrast arī, veicot meklēšanu meklēšanas joslā.


Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
- sprieduma īstenošana
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - saistību tiesības
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pievienotās vērtības nodoklis
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Datu aizsardzība
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - nolēmuma piespiedu izpilde
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
krimināllikums
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
patvēruma politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - atbildība
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pamattiesības - civilās tiesības
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Noteikumi par iestādēm - pārsūdzība - ES tiesības
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
nediskriminācija
- dzimumu līdztiesība
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Sociālā politika - reliģiskās pārliecības brīvība
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Sociālā politika - Tiesību aktu tuvināšana - atlaišana
en fr