Piezīmes un pētījumi

Šajā rubrikā var iepazīties ar zinātniska, analītiska vai izglītojoša rakstura dokumentiem, piezīmēm un pētījumiem, ko Eiropas Savienības Tiesa vai RJUE piederīgās tiesas ir sagatavojušas vai atlasījušas, lai sekmētu savstarpēju informētību par valstu tiesībām.

Tie ir pētījumi, ko savas darbības vajadzībām veic vai lūdz veikt vai nu Eiropas Savienības Tiesa, vai kāda RJUE piederīga tiesa. Šie padziļinātie pētījumi par kādu konkrētu juridisku jautājumu vai tēmu ir paredzēti tam, lai paplašinātu tiesu redzesloku. Tie arī visnotaļ bieži tiek apzināti sagatavoti salīdzinošā perspektīvā.

Šajā kontekstā Eiropas Savienības Tiesa kopīgo savas Pētniecības un dokumentācijas direkcijas sagatavotās izpētes piezīmes, kuras ir franču valodā un kuras papildina to kopsavilkums, kas savukārt ir arī angļu valodā.

Šo piezīmju un pētījumu saraksts ir redzams lapas apakšā. Tos var atrast arī, veicot meklēšanu meklēšanas joslā.


Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Starptautiskās attiecības - Tirdzniecības politika - Dempings
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Konkurence - Valsts atbalsts
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pamattiesības - Pamattiesību harta
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Tiesību aktu tuvināšana
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Līgumu principi, mērķi un uzdevumi - Datu aizsardzība - Tiesību aktu tuvināšana
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Noteikumi par iestādēm
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pamattiesības
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums - Tiesību aktu tuvināšana - rūpnieciskais īpašums - likumu tuvināšana
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Līgumu principi, mērķi un uzdevumi - vispārējs tiesību princips
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Noteikumi par iestādēm - Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Ekonomikas un monetārā politika - Eiropas Centrālā banka (ECB)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Datu aizsardzība - tiesas procedūra - speciālais kriminālprocess - administratīvā procedūra
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
valstspiederība - sports
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Nodokļi - Pievienotās vērtības nodoklis
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Patērētāju aizsardzība
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
juridiskā kontrole
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
juridiskā kontrole - datu aizsardzība
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
valstspiederība
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
vārda brīvība - parlaments
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Ieceļošanas un uzturēšanās tiesības
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums - Tiesību aktu tuvināšana
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
patvēruma politika
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Tiesa | Izpētes piezīmes
Procesuālie noteikumi - tiesiska darbība - pieņemamība
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Līgumu principi, mērķi un uzdevumi - judikatūra (ES) - ES tiesības un valsts tiesības
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Netiešie nodokļi - ļaunprātīga tiesību izmantošana
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Nodarbinātība - Sociālā politika - reliģiskās pārliecības brīvība - vienāda attieksme
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Brīva kapitāla aprite - Iekšējais tirgus - Principi - izglītības pieejamība - kredītiestāde - ieguldījumu sabiedrība - finanšu instruments
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Datu aizsardzība
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pamattiesības - krimināltiesības
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pievienotās vērtības nodoklis
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pamattiesības - Nodokļi
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās
- sprieduma īstenošana
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - saistību tiesības
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pievienotās vērtības nodoklis
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Datu aizsardzība
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - nolēmuma piespiedu izpilde
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
krimināllikums
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
patvēruma politika
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - atbildība
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Pamattiesības - civilās tiesības
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Noteikumi par iestādēm - pārsūdzība - ES tiesības
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
nediskriminācija
- dzimumu līdztiesība
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Sociālā politika - reliģiskās pārliecības brīvība
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Savienības tiesas | Izpētes piezīmes
Sociālā politika - Tiesību aktu tuvināšana - atlaišana
en fr