Piezīmes un pētījumi

Šajā rubrikā var iepazīties ar zinātniska, analītiska vai izglītojoša rakstura dokumentiem, piezīmēm un pētījumiem, ko Eiropas Savienības Tiesa vai RJUE piederīgās tiesas ir sagatavojušas vai atlasījušas, lai sekmētu savstarpēju informētību par valstu tiesībām.

Tie ir pētījumi, ko savas darbības vajadzībām veic vai lūdz veikt vai nu Eiropas Savienības Tiesa, vai kāda RJUE piederīga tiesa. Šie padziļinātie pētījumi par kādu konkrētu juridisku jautājumu vai tēmu ir paredzēti tam, lai paplašinātu tiesu redzesloku. Tie arī visnotaļ bieži tiek apzināti sagatavoti salīdzinošā perspektīvā.

Šajā kontekstā Eiropas Savienības Tiesa kopīgo savas Pētniecības un dokumentācijas direkcijas sagatavotās izpētes piezīmes, kuras ir franču valodā un kuras papildina to kopsavilkums, kas savukārt ir arī angļu valodā.

Šo piezīmju un pētījumu saraksts ir redzams lapas apakšā. Tos var atrast arī, veicot meklēšanu meklēšanas joslā.