Noti u studji

Din il-parti tippermetti li jiġu kkonsultati d-dokumenti, in-noti u l-istudji ta’ natura xjentifika, analitika jew pedagoġika mfassla u magħżula mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u mill-qrati membri tan-NĠUE, bil-għan li jissaħħaħ l-għarfien reċiproku tad-drittijiet nazzjonali.

Dawn huma b’mod partikolari riċerki mwettqa jew mitluba mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew mill-qrati membri tan-NĠUE għall-finijiet tal-attivitajiet tagħhom. Dawn ir-riċerki approfonditi, li jistgħu jikkonċernaw punt legali speċifiku jew tema partikolari, huma intiżi li jalimentaw ir-riflessjoni tal-qrati. Ħafna drabi dawn ikunu mfassla wkoll f’perspettiva intenzjonalment komparattiva.

F’dan il-kuntest il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tikkondividi n-“noti ta’ riċerka” imħejjija mid-Direttorat tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni, li jitfasslu bil-Franċiż u li jkollhom magħhom sinteżi mfassla wkoll bl-Ingliż.

Il-lista ta’ dawn in-noti u studji hija disponibbli fil-qiegħ tal-paġna. Tista’ ssir ukoll tfittxija permezz tal-għodda ta’ tfittxija.


Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali - eżekuzzjoni tas-sentenza
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili - liġi tal-obbligi
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Taxxa fuq il-valur miżjud
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Protezzjoni tad-data
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili - eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
dritt kriminali
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Politika tal-ażil
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili - obbligazzjoni
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Drittijiet fundamentali
- drittijiet ċivili
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Dispożizzjonijiet istituzzjonali - appell - liġi tal-UE
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Nondiskriminazzjoni - ugwaljanza bejn is-sessi
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Politika soċjali - libertà ta' twemmin reliġjuż
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Qrati tal-Unjoni | Nota ta' riċerka
Politika soċjali - Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet - tkeċċija
en fr