Studia i analizy

Ten dział pozwala zapoznać się z dokumentami, analizami i studiami o charakterze naukowym, analitycznym lub edukacyjnym, opracowanymi i wybranymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przez sądy należące do RJUE w celu pogłębienia wzajemnej znajomości prawa krajowego.

Są to w szczególności badania prowadzone lub zlecone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sąd należący do RJUE na potrzeby własnej działalności. Takie pogłębione badania, które mogą dotyczyć konkretnej kwestii prawnej lub danego tematu, mają stanowić pożywkę dla rozważań sądów. Są też one często specjalnie napisane z perspektywy porównawczej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udostępnia w tym dziale analizy sporządzane przez Dyrekcję ds. badań i dokumentacji, zredagowane w języku francuskim i zawierające również streszczenie w języku angielskim.

Wykaz tych analiz znajduje się w dole strony. Można je również wyszukiwać poprzez pasek wyszukiwania.


Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Stosunki zewnętrzne - Polityka handlowa - Dumping
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Konkurencja - Pomoc przyznawana przez państwa
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - Karta praw podstawowych
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Swoboda przedsiębiorczości - Swobodne świadczenie usług - Zbliżanie ustawodawstw
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Zasady, cele i zadania określone w traktatach - Ochrona danych - Zbliżanie ustawodawstw
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Przepisy instytucjonalne
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa - Zbliżanie ustawodawstw - własność przemysłowa - harmonizacja prawa
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Zasady, cele i zadania określone w traktatach - ogólna zasada prawa
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Przepisy instytucjonalne - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Polityka gospodarcza i pieniężna - Europejski Bank Centralny (EBC)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Ochrona danych - postępowanie sądowe - postępowanie szczególne - postępowanie administracyjne
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
obywatelstwo - sport
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatki - Podatek VAT
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Ochrona konsumentów
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
rewizja
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
rewizja - ochrona danych
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
obywatelstwo
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
wolność słowa - parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawo wjazdu i pobytu
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa - Zbliżanie ustawodawstw
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
polityka azylowa
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Trybunał Sprawiedliwości | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Przepisy proceduralne - skarga - dopuszczalność postępowania
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Zasady, cele i zadania określone w traktatach - orzecznictwo (UE) - prawo unijne - prawo krajowe
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatki pośrednie - nadużycie prawa
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Zatrudnienie - Polityka socjalna - wolność wyznania - równość traktowania
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Swobodny przepływ kapitału - Rynek wewnętrzny - Zasady - dostęp do oświaty - instytucja kredytowa - towarzystwo funduszy inwestycyjnych - instrument finansowy
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Ochrona danych
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - prawo karne
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatek VAT
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - Podatki
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
współpraca sądowa w sprawach karnych - wykonanie kary
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - prawo zobowiązań
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Podatek VAT
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Ochrona danych
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - postępowanie egzekucyjne
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
prawo karne
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
polityka azylowa
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - odpowiedzialność
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Prawa podstawowe - prawa obywatela
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Przepisy instytucjonalne - środki odwoławcze - prawo unijne
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
niedyskryminacja - równouprawnienie płci
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Polityka socjalna - wolność wyznania
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Organy sądowe Unii | Analizy dotyczące wybranych systemów i zagadnień prawnych
Polityka socjalna - Zbliżanie ustawodawstw - zwolnienie z pracy
en fr