Note și studii

Această rubrică permite consultarea documentelor, a notelor și a studiilor cu caracter științific, analitic sau pedagogic elaborate și selecționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de instanțele membre ale RJUE pentru a consolida cunoașterea reciprocă a drepturilor naționale.

Este vorba în special despre cercetări realizate sau solicitate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau de instanțele membre ale RJUE în scopuri legate de activitățile lor. Aceste cercetări aprofundate, care pot privi o problemă juridică precisă sau o temă dată, vizează să alimenteze reflecția instanțelor. De aceea, ele sunt deseori redactate dintr‑o perspectivă deliberat comparativă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene partajează în acest cadru „notele de cercetare” elaborate de Direcția Cercetare și documentare, redactate în franceză și însoțite de o sinteză care este propusă și în engleză.

Lista acestor note și studii figurează în partea de jos a paginii. Ele pot face obiectul unei căutări și prin intermediul barei de căutare.


Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Relații externe - Politica comercială - Dumping
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Concurență - Ajutoare acordate de către state
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - Carta drepturilor fundamentale
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Apropierea legislațiilor
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor - Protecția datelor - Apropierea legislațiilor
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială - Apropierea legislațiilor - proprietate industrială - armonizare legislativă
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor - principiu general de drept
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale - Statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenți
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica economică și monetară - Banca Centrală Europeană (BCE)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor - procedură judiciară - procedură specială - procedură administrativă
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
naționalitate - sport
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Fiscalitate - Taxa pe valoare adăugată
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția consumatorilor
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
control jurisdicțional
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
control jurisdicțional - protecția datelor
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
naționalitate
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
libertate de expresie - Parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dreptul de intrare și de ședere
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială - Apropierea legislațiilor
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica privind azilul
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Curtea | Notă de cercetare
Dispoziții procedurale - acțiune în justiție - admisibilitatea probelor
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor - jurisprudență (UE) - legislația UE -legislația națională
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Impozitarea indirectă - abuz de drept
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Loc de muncă - Politica socială - libertate religioasă - tratament egal pentru toți cetățenii
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Libera circulație a capitalurilor - Piața internă - principii - acces la educație - instituții de credit - societate de investiții - instrumente financiare
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - drept penal
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Taxa pe valoare adăugată
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - Fiscalitate
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - dreptul obligațiilor
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Taxa pe valoare adăugată
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea sentinței
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
drept penal
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica privind azilul
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - responsabilitate juridică
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - drepturi civile
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale - apel - legislația UE
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Nediscriminarea - egalitate de gen
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica socială - libertate religioasă
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica socială - Apropierea legislațiilor - concediere
en fr