Note și studii

Această rubrică permite consultarea documentelor, a notelor și a studiilor cu caracter științific, analitic sau pedagogic elaborate și selecționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de instanțele membre ale RJUE pentru a consolida cunoașterea reciprocă a drepturilor naționale.

Este vorba în special despre cercetări realizate sau solicitate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau de instanțele membre ale RJUE în scopuri legate de activitățile lor. Aceste cercetări aprofundate, care pot privi o problemă juridică precisă sau o temă dată, vizează să alimenteze reflecția instanțelor. De aceea, ele sunt deseori redactate dintr‑o perspectivă deliberat comparativă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene partajează în acest cadru „notele de cercetare” elaborate de Direcția Cercetare și documentare, redactate în franceză și însoțite de o sinteză care este propusă și în engleză.

Lista acestor note și studii figurează în partea de jos a paginii. Ele pot face obiectul unei căutări și prin intermediul barei de căutare.


Existence de normes spécifiques ou de principes généraux relatifs à l’abus de droit dans le domaine de la fiscalité directe des États membres
16.10.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Impozitarea indirectă - abuz de drept
en fr
Contrôle juridictionnel en matière de relations de travail impliquant des églises ou des entreprises de tendance religieuse
10.07.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Loc de muncă - Politica socială - libertate religioasă - tratament egal pentru toți cetățenii
en fr
Accès à des informations détenues par les autorités nationales de surveillance financière
12.06.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Libera circulație a capitalurilor - Piața internă - principii - acces la educație - instituții de credit - societate de investiții - instrumente financiare
en fr
Applicabilité des règles relatives aux "données à caractère personnel" au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE, à une copie corrigée d’un examen
06.12.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor
en fr
Règles de prescription en matière pénale
15.05.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - drept penal
en fr
Sanctions pénales en cas de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
21.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Taxa pe valoare adăugată
en fr
Cumul des sanctions administratives et pénales et principe ne bis in idem
20.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - Fiscalitate
en fr
Mandat d’arrêt européen: engagement d’exécuter la peine étrangère
30.09.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
en fr
Litiges issus de la rupture de relations commerciales de longue durée
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - dreptul obligațiilor
en fr
Taxe sur la valeur ajoutée et sur le lieu de prestation en ce qui concerne d'autres droits similaires - Inclusion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
29.07.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Taxa pe valoare adăugată
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea sentinței
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
drept penal
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica privind azilul
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
30.06.0015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - responsabilitate juridică
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - drepturi civile
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale - apel - legislația UE
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Nediscriminarea - egalitate de gen
fr
Port de signes religieux sur le lieu de travail
31.03.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica socială - libertate religioasă
en fr
Licenciements collectifs
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica socială - Apropierea legislațiilor - concediere
en fr