Note și studii

Această rubrică permite consultarea documentelor, a notelor și a studiilor cu caracter științific, analitic sau pedagogic elaborate și selecționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de instanțele membre ale RJUE pentru a consolida cunoașterea reciprocă a drepturilor naționale.

Este vorba în special despre cercetări realizate sau solicitate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau de instanțele membre ale RJUE în scopuri legate de activitățile lor. Aceste cercetări aprofundate, care pot privi o problemă juridică precisă sau o temă dată, vizează să alimenteze reflecția instanțelor. De aceea, ele sunt deseori redactate dintr‑o perspectivă deliberat comparativă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene partajează în acest cadru „notele de cercetare” elaborate de Direcția Cercetare și documentare, redactate în franceză și însoțite de o sinteză care este propusă și în engleză.

Lista acestor note și studii figurează în partea de jos a paginii. Ele pot face obiectul unei căutări și prin intermediul barei de căutare.


Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Achiziții publice ale Uniunii Europene
en fr
Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica comercială
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - Carta drepturilor fundamentale
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor - Protecția datelor - Apropierea legislațiilor
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială - Apropierea legislațiilor - proprietate industrială - armonizare legislativă
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor - principiu general de drept
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale - Statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenți
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica economică și monetară - Banca Centrală Europeană (BCE)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor - procedură judiciară - procedură specială - procedură administrativă
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cetățenia Uniunii
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Fiscalitate - Taxa pe valoare adăugată
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția consumatorilor
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
control jurisdicțional
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
control jurisdicțional - protecția datelor
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
naționalitate
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
libertate de expresie - Parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dreptul de intrare și de ședere
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Proprietatea intelectuală, industrială și comercială - Apropierea legislațiilor
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica privind azilul
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Curtea | Notă de cercetare
Dispoziții procedurale - acțiune în justiție - admisibilitatea probelor
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor - jurisprudență (UE) - legislația UE -legislația națională
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Impozitarea indirectă - abuz de drept
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Loc de muncă - Politica socială - libertate religioasă - tratament egal pentru toți cetățenii
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Libera circulație a capitalurilor - Piața internă - principii - acces la educație - instituții de credit - societate de investiții - instrumente financiare
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - drept penal
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Taxa pe valoare adăugată
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Drepturi fundamentale - Fiscalitate
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie penală - executarea pedepsei
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Taxa pe valoare adăugată
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Protecția datelor
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea sentinței
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
drept penal
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica privind azilul
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cooperarea judiciară în materie civilă - responsabilitate juridică
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Cetățenia Uniunii
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Dispoziții instituționale - apel - legislația UE
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Nediscriminarea
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica socială - libertate religioasă
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Instanțe ale Uniunii | Notă de cercetare
Politica socială - Apropierea legislațiilor - concediere
en fr