Kommentarer och analyser

Under denna rubrik kan du läsa dokument av vetenskaplig, analytisk och pedagogisk karaktär utarbetade och utvalda av Europeiska unionens domstol och av de domstolar som är medlemmar av Europeiska unionens domstolsnätverk, i syfte att stärka de ömsesidiga kunskaperna om medlemsstaternas nationella rätt.

Det är framför allt fråga om utredningar som gjorts eller begärts av Europeiska unionens domstol eller av en domstol som är medlem i Europeiska unionens domstolsnätverk, för att användas i deras verksamhet. Dessa fördjupade utredningar, som kan avse en särskild rättsfråga eller ett visst tema, syftar till att tillhandahålla domstolarna underlag för reflexion. De är därför ofta medvetet skrivna från ett komparativt perspektiv.

Europeiska unionens domstol delar i detta sammanhang med sig av de rättsutredningar som utarbetas av dess direktorat för forskning och dokumentation. Dessa är skrivna på franska och åtföljs av en sammanfattning, som även finns på engelska.

Förteckningen över dessa kommentarer och analyser finns längst ner på sidan. De kan även sökas via sökfältet.


Anti-Dumping Agreement – Concept of 'destined for consumption'
01.09.2021 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Yttre förbindelser - Handelspolitik - Dumpning
en fr
Cross-appeals
01.06.2021 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Konkurrens - Stöd som ges av en medlemsstat
en fr
Procedures for the appointment and designation of judges in the Member States and the role played by the executive or legislature in those procedures
01.10.2020 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Grundläggande rättigheter - Stadgan om de grundläggande rättigheterna
en fr
Management autonomy of national sports federations and whether public procurement rules apply to them
01.05.2020 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Etableringsfrihet - Frihet att tillhandahålla tjänster - Tillnärming av lagstiftning
en fr
Public access to personal data relating to road traffic offences
01.05.2020 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Principer, mål och uppgifter i fördragen - Dataskydd - Tillnärming av lagstiftning
en fr
Impact of ongoing criminal proceedings on the conduct of disciplinary proceedings
01.03.2020 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Institutionella bestämmelser
en fr
Requirement for judges to declare their financial interests
24.06.2020 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Grundläggande rättigheter
en fr
Existing internal review mechanisms in international and national courts
28.11.2019 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
- Tillnärming av lagstiftning - industriell äganderätt - tillnärmning av lagstiftning
en fr
Scope of the requirement of independence of lawyers
05.06.2019 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Principer, mål och uppgifter i fördragen - allmän rättsprincip
en fr
Possibility and conditions of an incidental review of the procedure leading to a judge’s appointment
15.05.2019 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Institutionella bestämmelser - Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda
en fr
Rights of former directors of a company in liquidation to bring legal proceedings in the name of that company
04.02.2019 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Ekonomisk och monetär politik - Europeiska centralbanken (ECB)
en fr
Anonymity of the parties on the publication of court decisions
01.03.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Dataskydd - rättegångsförfarande - särskilt förfarande - förvaltningsförfarande
en fr
Nationality requirements in amateur athletics competitions
03.12.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
medborgarskap - sport
en fr
Scope of the principle of the legality of taxation, particularly in relation to value added tax
03.09.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Skatterätt - Mervärdesskatt
en fr
The use of promissory notes in relations with consumers
12.02.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Konsumentskydd
en fr
Methods of management of confidential data in the context of national judicial proceedings
22.10.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
domstolsprövning
en fr
Supervision of courts’ compliance with personal data protection rules when acting in their judicial capacity
07.02.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
domstolsprövning - uppgiftsskydd
en fr
Conditions and procedures relating to involuntary loss of nationality
23.04.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
medborgarskap
en fr
Freedom of expression of parliamentarians
25.09.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
yttrandefrihet - parlament
en fr
Recognition of kafala in the Member States, in particular in connection with the right of entry and residence in Member States
14.09.2020 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Rätt till inresa och uppehåll
en fr
Supplementary protection certificate for medicinal products
28.02.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
- Tillnärming av lagstiftning
en fr
Decisive date for assessing the ‘unaccompanied minor’ status of a refugee in order for his parents to enjoy a preferential right to family reunification with him
28.09.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
asylpolitik
en fr
Admissibility of court actions against ‘soft’ law measures
30.11.2017 | Domstolen | Rättsutredning
Förfarandebestämmelser - åtal - upptagande till prövning
en fr
Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law
31.05.2019 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Principer, mål och uppgifter i fördragen - EU:s rättspraxis - EU-rätt–nationell rätt
en fr
Whether there are specific rules or general principles on the abuse of law in the area of direct taxation in the Member States
16.10.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Indirekt beskattning - rättsmissbruk
en fr
Judicial review of employment relationships involving churches or religious undertakings
10.07.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Sysselsättning - Socialpolitik - religionsfrihet - likabehandling
en fr
Access to information held by national financial supervisory authorities
12.06.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Fri rörlighet för kapital - Inre marknaden - Principer - tillgång till utbildning - kreditinstitut - investmentbolag - finansiellt instrument
en fr
Applicability of the rules relating to ‘personal data’ within the meaning of Article 2(a) of Directive 95/46/EC, to a corrected script of an examination
06.12.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Dataskydd
en fr
Limitation rules in criminal matters
15.05.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Grundläggande rättigheter - straffrätt
en fr
Criminal penalties in the event of non-payment of value added tax
21.03.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Mervärdesskatt
en fr
Cumulation of administrative and criminal sanctions and the ne bis in idem principle
20.03.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Grundläggande rättigheter - Skatterätt
en fr
European arrest warrant: undertakings to execute a foreign sentence
30.09.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
straffrättsligt samarbete
- straffverkställighet
en fr
Disputes arising from the termination of long-term commercial relations
29.04.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Civilrättsligt samarbete - obligationsrätt
en fr
Value added tax and place of supply in the case of ‘similar rights’ — Inclusion of greenhouse gas emission allowances
29.07.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Mervärdesskatt
en fr
Traitement des données à caractère personnel tenues ou inscrites au registre du commerce ou des sociétés
30.06.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Dataskydd
fr
Effets juridiques de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les procédures d’exécution en cours
29.04.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Civilrättsligt samarbete - verkställighet av dom
fr
Concours réel d’infractions
31.03.2017 | Unionens domstolar | Rättsutredning
straffrätt
fr
Obligation de résidence
31.07.2015 | Unionens domstolar | Rättsutredning
asylpolitik
fr
Droits à réparation reconnus aux membres de la famille du défunt
27.06.0015 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Civilrättsligt samarbete - ansvar
fr
Déchéance de droits civils et politiques
30.01.2015 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Grundläggande rättigheter - medborgerliga rättigheter
fr
Autorité de la chose jugée
30.01.2015 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Institutionella bestämmelser - rättsmedel - EU-rätt
fr
Égalité, non-discrimination et genre
28.06.2018 | Unionens domstolar | Rättsutredning
icke-diskriminering
- jämställdhet
fr
The wearing of religious symbols at the place of work
31.03.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Socialpolitik - religionsfrihet
en fr
Collective redundancies
29.04.2016 | Unionens domstolar | Rättsutredning
Socialpolitik - Tillnärming av lagstiftning - uppsägning
en fr