Kommentarer och analyser

Contenu

Under denna rubrik kan du läsa dokument av vetenskaplig, analytisk och pedagogisk karaktär utarbetade och utvalda av Europeiska unionens domstol och av de domstolar som är medlemmar av Europeiska unionens domstolsnätverk, i syfte att stärka de ömsesidiga kunskaperna om medlemsstaternas nationella rätt.

Det är framför allt fråga om utredningar som gjorts eller begärts av Europeiska unionens domstol eller av en domstol som är medlem i Europeiska unionens domstolsnätverk, för att användas i deras verksamhet. Dessa fördjupade utredningar, som kan avse en särskild rättsfråga eller ett visst tema, syftar till att tillhandahålla domstolarna underlag för reflexion. De är därför ofta medvetet skrivna från ett komparativt perspektiv.

Europeiska unionens domstol delar i detta sammanhang med sig av de rättsutredningar som utarbetas av dess direktorat för forskning och dokumentation. Dessa är skrivna på franska och åtföljs av en sammanfattning, som även finns på engelska.

Förteckningen över dessa kommentarer och analyser finns längst ner på sidan. De kan även sökas via sökfältet.

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires