EU:n tuomioistuinverkosto (RJUE)

Euroopan unionin tuomioistuinverkosto perustettiin Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin sekä jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidenttien aloitteesta unionin tuomioistuimessa 27.3.2017 pidetyillä tuomaripäivillä. Samaisilla tuomaripäivillä juhlistettiin myös Rooman sopimuksen allekirjoituksen 60-vuotispäivää.

Käytyjen keskustelujen taustalla oli yhteinen intressi vahvistaa tuomioistuinten välistä yhteystyötä Euroopassa korkealaatuisen lainkäytön edistämiseksi. Ensimmäisenä osoituksena yhteistyöstä avattiin tammikuussa 2018 suojattu yhteistyösivusto tuomioistuinverkoston jäseninä oleville tuomioistuimille. Johtuen suuresta kiinnostuksesta unionin oikeuden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sivustolla jaettujen tietojen avulla, Euroopan unionin tuomioistuin ja verkoston jäseninä olevat tuomioistuimet päättivät tarjota yleisön tutustuttavaksi kaikki asiakirjat, jotka eivät ole luottamuksellisia, ja avata Curian internetsivustolle RJUE:lle omistetun osion.

Tämän osion ensisijaisena tavoitteena on jakaa ja hallinnoida tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat hyödyllisiä unionin oikeuden soveltamisen, jakamisen ja tutkimuksen kannalta, sellaisena kuin tätä oikeutta sovelletaan sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa että kansallisissa tuomioistuimissa. Tällä pyritään myös parantamaan vastavuoroista jäsenvaltioiden oikeudellisten järjestelmien tuntemusta. Tällaisella oikeusvertailulla voidaan helpottaa eri jäsenvaltioiden oikeudellisten perinteiden ymmärtämistä.

RJUE-sivustolla voi

tarkastella suoraan ennakkoratkaisupyyntöasioita käyttämällä hakukonetta ja erityisesti tutustua 1.7.2018 alkaen esitettyihin ennakkoratkaisupyyntöihin sekä oikeudenkäyntikielellä että muilla saatavilla olevilla kielillä

tutustua kansallisten tuomioistuinten ratkaisuihin, joita jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ja ylimmät tuomioistuimet ovat valinneet, koska niillä on merkitystä unionin oikeuden kannalta

tutustua erilaisiin tieteellisiin tai pedagogisiin asiakirjoihin, joita RJUE:n jäseninä olevat tuomioistuimet ovat tutkimustyönään laatineet (mm. muistioita ja tutkimuksia, aiheen mukaisia muistioita unionin oikeutta koskevasta oikeuskäytännöstä tai oikeuskäytännön seurantaa).

 

RJUE-sivuston ei-julkiselle osiolle pääsee tästä (pääsy ainoastaan jäseninä olevilla tuomioistuimilla).