Pravosudna mreža EU-a

Pravosudna mreža Europske unije (Réseau judiciaire de l’Union européenne (u daljnjem tekstu: RJUE)) nastala je na inicijativu predsjednika Suda Europske unije i predsjednika ustavnih i vrhovnih sudova država članica u okviru Foruma sudaca koji je 27. ožujka 2017. organizirao Sud Europske unije (Sud EU-a) u povodu obilježavanja 60. obljetnice potpisivanja Rimskih ugovora.

Rasprave potaknute zajedničkim interesom jačanja pravosudne suradnje u Europi u službi kvalitetnog pravosuđa već u siječnju 2018. dovele su do uspostave platforme za sigurnu razmjenu među sudovima članovima RJUE-a, koja je prvi konkretan plod te suradnje. S obzirom na veliku važnost informacija koje su na raspolaganju na toj platformi za razvoj i dosljednost prava Unije, Sud Europske unije i sudjelujući sudovi odlučili su u drugoj fazi podijeliti sve dokumente koji nisu povjerljivi sa širom javnošću, otvaranjem prostora posvećenog RJUE-u na internetskoj stranici Curia.

Naime, glavni je cilj tog prostora podijeliti i centralizirati informacije i dokumente korisne za primjenu, distribuciju i proučavanje prava Unije, kako ga tumače i primjenjuju ne samo Sud Europske unije nego i nacionalni sudovi. Također mu je cilj uzajamno poznavanje i razumijevanje prava i poredaka država članica, u svrhu poredbenog prava koje može olakšati upoznavanje s njihovim pravnim tradicijama.

U tu svrhu prostor RJUE-a omogućuje:

izravan pristup prethodnim postupcima (pomoću unaprijed postavljenih kriterija pretraživanja u tražilici) i, osobito, uvid u odluke kojima se upućuju prethodna pitanja koje su podnesene nakon 1. srpnja 2018., na jeziku postupka, ali i na svim dostupnim jezicima;

uvid u odluke koje su donijeli nacionalni sudovi i koje su ustavni i vrhovni sudovi država članica odabrali zbog njihove važnosti za pravo Unije;

uvid u različite dokumente znanstvene ili pedagoške naravi nastale iz istraživanja ili praćenja koje su sastavili sudovi članovi RJUE-a, bez obzira na to jesu li to bilješke ili studije, tematski prikazi sudske prakse o pravu Unije ili alati za pravni dokumentacijski pregled.

 

Pristup nejavnoj platformi RJUE-a [pristup ograničen na sudove članove]