ES teisminis tinklas

Contenu

Europos Sąjungos teisminis tinklas (TEST) buvo sukurtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir valstybių narių konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų pirmininkų iniciatyva per Teisėjų forumą, organizuotą 2017 m. kovo 27 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT), minint Romos sutarčių pasirašymo 60-ąsias metines.

Diskusijos, įkvėptos bendro intereso sustiprinti Europos teismų bendradarbiavimą siekiant kokybiško teisingumo, lėmė saugios dalijimosi ir keitimosi informacija tarp TEST dalyvaujančių teismų platformos atsiradimą 2018 m. sausio mėn. Ši platforma yra pirmoji konkreti nurodyto bendradarbiavimo išraiška. Atsižvelgiant į tai, kad šioje platformoje prieinama informacija yra labai naudinga Sąjungos teisės raidai ir darnai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir TEST dalyvaujantys teismai vėliau nusprendė pasidalyti visais nekonfidencialiais dokumentais su plačiąja visuomene – sukurti TEST skirtą aplinką Curia svetainėje.

Iš esmės pagrindinis šios aplinkos tikslas – dalytis ir keistis informacija ir dokumentais, kurie yra naudingi taikant, skleidžiant ir studijuojant Sąjungos teisę, kaip ją aiškina ir taiko ne tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, bet ir nacionaliniai teismai, taip pat centralizuoti šią informaciją ir dokumentus. Kartu ja siekiama skatinti valstybių narių teisės bei sistemų pažinimą ir supratimą per lyginamosios teisės prizmę, kad būtų galima paprasčiau atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės teisės tradicijas.

Siekiant šių tikslų TEST aplinka suteikia galimybę:

turėti tiesioginę prieigą prie bylų dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą (naudojantis paieškos sistemoje nustatytais paieškos kriterijais) ir ypač galimybę susipažinti su sprendimais ar nutartimis dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, teikiamais nuo 2018 m. liepos 1 d., proceso kalba ir visomis prieinamomis kalbomis,

susipažinti su nacionalinių teismų priimtais sprendimais, kuriuos valstybių narių konstituciniai ir aukščiausieji teismai atrinko dėl jų svarbos Sąjungos teisei,

susipažinti su įvairiais mokslinio ar šviečiamojo pobūdžio dokumentais, parengtais TEST dalyvaujančių teismų atlikus tyrimus arba stebėseną, būtent apžvalgomis arba studijomis, su Sąjungos teise susijusiais teminiais jurisprudencijos biuleteniais arba teisinės stebėsenos rezultatais.

 

Prieiga prie visuomenei neprieinamos TEST platformos [prieiga suteikiama tik nacionaliniams teismams]

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires