Justitieel Netwerk van de EU

Het Justitieel Netwerk van de Europese Unie (Réseau judiciaire de l’Union européenne – RJUE) is op initiatief van de president van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de presidenten van de grondwettelijke hoven en van de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten opgericht naar aanleiding van het Symposium van magistraten, dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) op 27 maart 2017 heeft georganiseerd ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome.

Uit de discussies, die geïnspireerd werden door een gemeenschappelijk belang bij de versterking van de justitiële samenwerking in Europa ten dienste van een kwalitatief hoogwaardige rechtsbedeling, is al in januari 2018 een beveiligd platform ontstaan dat dienst doet als forum voor diverse uitwisselingen tussen de rechterlijke instanties die lid zijn van het RJUE. Zo heeft deze samenwerking haar eerste concrete vorm gekregen. Aangezien de via dit platform beschikbare informatie van groot belang is voor de ontwikkeling en de coherentie van het Unierecht, hebben het Hof van Justitie van de Europese Unie en de deelnemende rechterlijke instanties vervolgens ervoor gekozen om alle niet-vertrouwelijke documenten te delen met het grote publiek door op de Curia-website een rubriek aan het RJUE te wijden.

Belangrijkste doel van deze rubriek is met name informatie en documenten te delen die nuttig zijn voor de toepassing, de verspreiding en de studie van het Unierecht, zoals uitgelegd en toegepast door niet alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie maar ook de nationale rechterlijke instanties. Tevens is het de bedoeling de wederzijdse kennis en het wederzijdse begrip van het recht en de rechtsstelsels van de lidstaten te vergroten vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek die het eenvoudiger zal maken om met de rechtstradities van elkeen rekening te houden.

Daartoe verleent de rubriek RJUE:

rechtstreekse toegang tot de prejudiciële zaken (waarbij de zoekcriteria in de zoekmachine vooraf zijn ingesteld) en met name inzage in de verzoeken om een prejudiciële beslissing die vanaf 1 juli 2018 zijn ingediend, in de procestaal maar ook in alle beschikbare taalversies;

inzage in de beslissingen van de nationale rechterlijke instanties die wegens hun belang voor het Unierecht zijn geselecteerd door de grondwettelijke hoven en de hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten;

inzage in verschillende wetenschappelijke of didactische documenten die het resultaat zijn van het onderzoek dat is verricht door de rechterlijke instanties die lid zijn van het RJUE, of die deze instanties hebben gesignaleerd; daarbij kan het gaan om nota’ of studies, themafiches over rechtspraak betreffende het Unierecht of hulpmiddelen voor het signaleren van nieuwe juridische ontwikkelingen.

 

Toegang krijgen tot de niet-publieke versie van de RJUE-website [toegang enkel voor de rechterlijke instanties die lid zijn]