Sieć Sądowa UE

Sieć Sądowa Unii Europejskiej (RJUE) powstała z inicjatywy Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prezesów trybunałów konstytucyjnych oraz sądów najwyższych i naczelnych państw członkowskich przy okazji Forum sędziów zorganizowanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 27 marca 2017 r. dla uczczenia 60 rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

Dyskusje, dla których punktem wyjścia było wspólne zainteresowanie zacieśnianiem współpracy sądowej w Europie w celu urzeczywistnienia systemu wymiaru sprawiedliwości wysokiej jakości, doprowadziły do utworzenia w styczniu 2018 r. bezpiecznej platformy komunikacji między sądami należącymi do RJUE, stanowiącej pierwszy konkretny przejaw tej współpracy. Mając na uwadze, że informacje udostępniane na tej platformie mają wielkie znaczenie dla rozwoju i spójności prawa Unii, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i należące do niej sądy postanowiły w dalszej kolejności publicznie udostępnić wszystkie niepoufne dokumenty w otwartej strefie poświęconej RJUE na stronie Curia.

Głównym celem tej strefy jest udostepnienie i skupienie w niej informacji i dokumentów przydatnych w stosowaniu, upowszechnianiu i badaniu prawa Unii, w jego wykładni i zastosowaniu dokonywanych nie tylko przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, lecz także przez sądy krajowe. Ma ona też promować wzajemne znajomość i zrozumienie prawa i ustrojów państw członkowskich z perspektywy prawnoporównawczej, co może ułatwić uwzględnienie tradycji prawnych każdego z państw członkowskich.

W tym celu strefa RJUE umożliwia:

bezpośredni dostęp do spraw prejudycjalnych (dzięki predefiniowanym kryteriom wyszukiwania w wyszukiwarce), a zwłaszcza zapoznanie się z postanowieniami prejudycjalnymi, którewpłynęły od dnia 1 lipca 2018 r., w języku postępowania, a także we wszystkich dostępnych językach;

zapoznanie się z orzeczeniami sądów krajowych wyselekcjonowanymi przez trybunały konstytucyjne oraz sądy najwyższe i naczelne państw członkowskich z uwagi na ich znaczenie dla prawa Unii;

wgląd w dokumenty naukowe lub edukacyjne, pochodzące z prac badawczych lub monitorowania prawa, prowadzonych przez sądy należące do RJUE, w postaci studiów lub analiz, not informacyjnych na temat orzecznictwa dotyczącego prawa Unii czy też narzędzi monitorowania prawa.

 

Wejdź na niepubliczną platformę RJUE [dostęp zastrzeżony dla sądów należących do RJUE]