Euroopa Kohus
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Sündinud 1. augustil 1879 Roomas; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor; kohtunik (1901); Rooma kohtu kohtunik (1913); Rooma apellatsioonikohtu nõunik (1923); kassatsioonikohtu nõunik (1926); Trieste apellatsioonikohtu esimees (1930); kassatsioonikohtu peaprokurör (1944); Avalike Veekogude Kõrgema Kohtu (Tribunale superiore delle acque pubbliche) esimees (1948); kassatsioonikohtu esimene auesimees (1949); Rahvaste Liidu peasekretäri asetäitja (1932-1937); Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituudi juhataja (1944); Haagi Alalise Rahvusvahelise Vahekohtu liige (1949); Euroopa Kohtu president 1952-1958; surnud 29. aprillil 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Sündinud 12. novembril 1888 Dordrechtis; Madalmaade kodanik; Rahvusvahelise Kristlike Ametiühingute Liidu peasekretär (1920-1952); mitme rahvusvahelise töökonverentsi delegaat; Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu aseliige; Euroopa Nõukogu sotsiaalküsimuste komitee esimees; Madalmaade parlamendi esimese koja (1929) ja teise koja (1939-1952) liige; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; surnud 26. augustil 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

Sündinud 27. oktoobril 1894 Maini-äärses Frankfurdis; Saksa kodanik; õigusteaduse doktor (1921); Maini-äärse Frankfurdi Landgerichti assessor (1923); justiitsminister (1925-1928); Inglise õiguse õpingud (London, 1928); Lausanne'i ülikooli õppeülesande täitja (1932), erakorraline professor (1935), korraline professor (1949), õigusteaduskonna dekaan (1950) ja auprofessor (1951); Karlsruhes asuva Bundesgerichtshofi (Saksamaa kõrgeim kohus) kolleegiumi esimees; rahvusvahelise lennundusala õigusekspertide komisjoni liige (alates 1926); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 6. veebruarini 1963; surnud 4. juunil 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Sündinud 21. oktoobril 1895 Orp-le-Grandis (Belgia); Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1922); Leuveni advokatuuri liige, seejärel Nivelles'i advokatuuri liige; esindajatekoja (Kamer van Volksvertegenwoordigers) Nivelles'i ringkonnast valitud saadik (1936-1946); põllumajandusminister (1945); lahkus poliitikast (1946) ning jätkas tööd advokaadina (1946-1949); sundvalitsejate ameti haldusnõukogu esimees (1949-1953), rahvuspanga kontrolör; Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendomi juht kuni märtsini 1953; ajakirjanik 1931-1940 ja 1944-1945: Le vingtième siècle, Le Soir, La cité; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 8.oktoobrini veebruarini 1967; surnud 24. augustil 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Sündinud 23. augustil 1896 Pariisis; Prantsuse kodanik; peafinantsinspektor; Prantsuse Instituudi liige; Belgia kuningliku kirjanduse, kunsti ja teaduste akadeemia ja rahvusliku akadeemia dei Lincei välisliige; finantsinspektor (1923); Pariisi ülikooli statistikainstituudi professor (1923-1930); peaminister Poincaré valitsuse finantsminister (1926); Rahvaste Liidu sekretariaadi majandus- ja finantsosakonna liige (1927); finantsatašee Prantsuse saatkonnas Londonis (1930); École libre des sciences politiques'i professor (alates 1933); majandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja asetäitja (1934); majandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja (1936-1939); koosseisuväline riiginõunik (1936); Prantsuse Panga asepresident (1939); ÜRO I ja II peaassamblee asedelegaat (1946); ÜRO sotsiaal- ja majanduskomitees Prantsusmaad esindav liige (1946); Pariisi majanduspoliitika ühenduse (Société d'économie politique de Paris) ja Pariisi statistikaühenduse (Société de statistique de Paris) aupresident; rahvusvahelise sotsiaalteaduste  ja filosoofianõukogu (Conseil international de la philosophie et des sciences humaines) aupresident; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 18. maini 1962; Prantsuse V vabariigi loomise ajal juhtis de Gaulle'i korraldusel loodud ekspertkomiteed, mille ülesanne oli majanduse ümberkujundamise kava ettevalmistamine ja elluviimine ning mille üks väljapaistvamaid meetmeid oli frangi revalveerimine. Majandus- ja sotsiaalnõukogu liige 1962-1974; auleegioni suur rist (Grand-Croix); humanitaar- ja poliitikateaduste akadeemia liige, kes Prantsuse Instituudi kantslerina töötades valiti Prantsuse akadeemia poolt 30. aprillil 1964 tema ja luuletaja André Berry vahel valides 18 poolt- ja 6 vastuhäälega Jean Cocteau asemele. Kutsutud André Maurois' vastuvõtule 1. aprillil 1965; surnud 23. aprillil 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Sündinud 21. mail 1898 Falkis; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse doktor; Luksemburgi advokatuuri liige (1922-1927); justiitsministeeriumi atašee (1927-1929); rahukohtunik (1929-1930); riigiprokuröri asetäitja (1930-1937), ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) kohtunik (1937-1945); kõrgema kohtu nõunik (1945-1952); Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna (comité du contentieux au Conseil d'État) nõunik (1951-1952); Brüsseli ülikooli erakorraline professor; Luksemburgi Suurvürstiriigi Riiginõukogu liige; Beneluxi õiguse ühtlustamise komitee liige; Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi Luksemburgi komisjoni esimees; suurvürstiriigi õigusloome uurimise komisjoni esimees; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; Euroopa Kohtu president 8. oktoobrist 1964 kuni 9. oktoobrini 1967; Euroopa Majandusühenduse ja assotsieerunud Aafrika ja Malagassi riikide vahelise vahekohtu president (1965-1967); surnud 9. detsembril 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Sündinud 14. oktoobril 1899; Madalmaade kodanik; õigusteaduse õpingud Leidenis; töö ÜRO sekretariaadis Genfis; Amsterdami kohtu (Rechtbank te Amsterdam) kohtunik; rahvusvahelise merekomisjoni liige; majandusministeeriumi väliskaubanduse osakonna peadirektor (1934); sõjavang; 1945. aastal naasis endisesse ametisse majandusministeeriumis; tihedalt seotud Euroopa majandusintegratsiooni protsessiga; Beneluxi ühenduse üks peamistest Hollandi-poolsetest asutajatest; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 10. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; surnud 2. augustil 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Sündinud 14. mail 1900 Meudonis; Prantsuse kodanik; konkursi korras valitud Riiginõukokku (Conseil d'État); teise astme audiitor (1924), esimese astme audiitor (1929), Riiginõukogu kohtunik (1934); finantsvaldkonna riiginõunik (1945); valitsuse esindaja Riiginõukogu juures; osales õiguseksperdina Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu läbirääkimistel (1950); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtujurist 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 6. oktoobrini 1964; surnud 5. septembril 1986.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Sündinud 30. detsembril 1899; Saksa kodanik; rahvamajanduse ja õigusteaduse õpingud (Köln, München, Freiburg, Bonn); kohtukaasistuja ja kohtunik (Köln, 1932); Berliini advokatuuri liige kuni 1946; advokaat Saarbrückeni Landgerichtis ja Oberlandesgerichtis; 1947-1952 eelkõige välisriikide õigusega seotud tegevused, näiteks Saksamaa huvide kaitsmine okupatsioonirežiimi ametiasutustes ning kohtutes ja välisriikide ametiasutustes ja kohtutes; Saksamaa liiduvalitsuse erilähetused enne diplomaatiliste teenistuste loomist välisriikides; 1947-1948 osales Sonderstelle für Geld und Krediti töös rahareformi ettevalmistamisel Homburgis; Euroopa Kohtu kohtujurist (1953-1973); surnud 21. detsembril 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Sündinud 14. augustil 1889 Chivennas; Itaalia kodanik; rahukohtunik (pretore) Caraglios (1920) ja Torinos (1924); Rhodose kohtu president (1928), määratud ametisse Rooma kohtusse (1934); Kairo konsulaarkohtu kohtunik (1936); üle viidud välisministri alluvusse (1940); Rhodose apellatsioonikohtu esimees (1941); Aquila apellatsioonikohtu nõunik, hiljem Rooma apellatsioonikohtu nõunik (1945); üle viidud kassatsioonikohtu prokuratuuri (1948); kassatsioonikohtu peaprokuröri asetäitja (1951), kassatsioonikohtu koja esimees (1958); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; surnud 6. veebruaril 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Sündinud 1910. aastal; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor (1932); advokaat kuni 1939. aastani; konkursi teel saanud Avvocatura dello Statosse; nimetatud Sostituto avvocato generale dello Stato'ks (1955); assistent Rooma ülikoolis (1939-1950); kirjastuse Il Giornale d'Italia commissario governativo (1944-1946); Poligrafico dello Stato õigusnõustaja (1946-1948); Itaalia valitsuse esindaja rahulepingute sõlmimise lepituskomisjonides (1948-1950); Tangeri rahvusvahelise tsooni õigusnõustaja (1951-1953) ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ülemameti õigusnõustaja (1953-1956); Rooma lepingute läbirääkimisel Itaalia delegatsiooni õigusekspert; mitme õigusalase teose autor; Euroopa Kohtu kohtunik (1958-1961); surnud 5. aprillil 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Sündinud 15. jaanuaril 1918 Rotterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor (1941); ühenduse Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel juriidiline nõustaja, pärast seda, kui okupatsioonivõimud olid nimetatud ühenduse keelustanud, jätkas põrandaalust tegevust (1941-1945); Amsterdami vaba ülikooli avaliku õiguse ja haldusõiguse professor (alates 1945); ühenduse Nederlandse Verening voor Administratief Recht president (1948-1958); alates 1955. aastast Madalmaade Kuningliku Teaduste Akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 29. märtsini 1979, Euroopa Kohtu president 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; Groningeni ülikooli riigiõiguse professor (1979-1984); surnud 24. augustil 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Sündinud 26. juulil 1907 Veronas; Itaalia kodanik; Padova ülikooli õigusteaduse doktori kraad (1928); Padova õigusfilosoofia instituudi assistent (1929); koosseisuväline tsiviilõiguse professor (1935); Ferrara ülikooli tsiviilõiguse vastutav professor (1935-1942); Veneetsia ülikooli erakorraline tsiviilõiguse professor (1941-1942); korraline tsiviilõiguse professor Padovas alates 1942, võrdleva eraõiguse vastutav professor Padovas alates 1953; Padova eraõiguse instituudi juhataja alates 1945; Veneetsia Istituto Veneto liige, Padova akadeemia, Verona akadeemia ja Ferrara akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik 8. märtsist 1962 kuni 12. detsembrini 1972, seejärel kohtujurist 9. jaanuarist 1973 kuni 6. oktoobrini 1976; surnud 18. aprillil 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Sündinud 19. septembril 1908; Prantsuse kodanik; õigusteaduse doktor; Pariisi apellatsioonikohtu advokaat; reservkapten; vastupanuliikumise põrandaaluse juhtkomitee liige ja rahvusliku vabastusliikumise liige; ajutise nõuandva kogu (Assemblée consultative) liige; Pariisi ringkonnast valitud parlamendisaadik (1945-1958); Hautes-Alpes'i ringkonnast valitud parlamendisaadik (november 1958); justiitsminister (mitu korda ajavahemikus 1948-1958); Prantsusmaa ja ühenduse liikmesriikide vahelise abi ja koostöö eest vastutav minister, seejärel Prantsuse ülemeredepartemangude ja -alade ning Sahara eest vastutav minister (jaanuar 1959 kuni august 1961); Euroopa liikumise (Mouvement européen) täidesaatva komitee liige; Euroopa Kohtu kohtunik 18. maist 1962 kuni 9. oktoobrini 1967, Euroopa Kohtu president 10. oktoobrist 1967 kuni 25. oktoobrini 1976; surnud 9. augustil 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Sündinud 15. juunil 1900 Berliinis; Saksa kodanik; õigusteaduse doktor (Heidelberg, 1924); mitmes Berliini kohtus abikohtunik; töö majandusministeeriumis (1928-1935); majandusekspert; Berliini haiglate haldusdirektor; Hesseni liidumaa abiminister föderaalasjade valdkonnas; Stuttgartis asuva Ameerika Ühendriikide okupatsioonitsooni föderaalnõukogu juhatuse liige (1946); ühendatud majandustsooni majandushalduse valdkonnas direktori asetäitja (1947-1948), seejärel õigusteenistuse juhataja (1948-1949); Põhiseadusliku Assamblee liige (1948-1949); liidu justiitsministeeriumi abiminister (1949-1963); Euroopa Kohtu kohtunik 6. veebruarist 1963 kuni 28. oktoobrini 1970; surnud 1. jaanuaril 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

Sündinud 28. veebruaril 1913; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses; kõrghariduse lõpudiplom ( diplôme d'études supérieues) avalikus õiguses ja rahvamajanduses; politoloogia diplom (École libre des sciences politiques); 1963. aastal läbinud Riiginõukogu audiitori konkursi; valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures 1947-1950, 1957-1960 ja 1962-1964; halduse ja avaliku teenistuse peadirektor veebruarist 1959 kuni aprillini 1961; École nationale d'administrationi seminarijuhendaja (1947-1958) ja Pariisi Institut d'études politiques'i professor (1958-1962); Euroopa Kohtu kohtujurist 8. oktoobrist 1964 kuni 6. oktoobrini 1970; surnud 4. oktoobril 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Sündinud 2. jaanuaril 1909; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor (Torino 1930); rahvusvahelise õiguse privatdozent (1933); Torino ülikooli õppeülesande täitja; Cagliari ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1939-1940), seejärel Modena ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1940-1942); Torino ülikooli õigusteaduskonna koosseisuline professor (1942-1956); Rooma ülikooli politoloogiateaduskonna rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisuline professor (1956-1964); Torino kohtu kohtunik; riiginõunik (alates 1948); Riiginõukogu aukoja president (1956); diplomaatiliste vaidluste lahendamise osakonna peasekretär ja õigusteenistuse juht; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; alalise vahekohtu liige; Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 1964 kuni 3. veebruarini 1976; surnud 18. jaanuaril 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Sündinud 22. juunil 1912 St-Niklaas Waasis; Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1934); advokaat, Raad van de Orde liige (1935); riigiteaduste ja diplomaatia doktor (1945); Vlaamse Conferentie van de Balie juhatuse liige ning seejärel Vlaamse Conferentie van de Balie president; esindajatekoja liige (1951-1961); parlamendi välisasjade komisjoni ning õigus- ja konstitutsioonireformi komisjoni liige; Leuveni ülikooli õigusteaduskonna erakorraline professor; Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1967 kuni 29. oktoobrini 1980, kohtu president 30. oktoobrist 1980 kuni 10. aprillini 1984; surnud 1. augustil 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Sündinud 20. novembril 1919 Luxembourgis; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse doktor; õigusnõustaja; välisministeeriumi poliitikaosakonna juhataja ja peasekretär (1946-1967); Liège'i ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja (1951); Liège'i ülikooli Euroopa õiguse instituudi kaasasutaja (1963); Euroopa ühenduse õiguse õppetooli erakorraline ja korraline professor (1965); rahvusvahelise õiguse instituudi kaasliige Varssavi istungjärgu ajal (1965); suurvürstiriigi instituudi sotsiaal- ja poliitikateaduste osakonna liige (1967); Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1967 kuni 7. oktoobrini 1985; surnud 2. veebruaril 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Sündinud 14. detsembril 1911 Hamburgis; Saksa kodanik; õiguse ja riigiteaduste õpingud (Graz, Freiburg am Breisgau ja Berliin); õigusteaduse doktor (1937, Königsberg/Preisimaa); majandus- ja transpordiministeeriumi ametnik; Bundesrati õiguskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja ning Bundestagi ja Bundesrati ühise õiguskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja; Karlsruhes asuva Bundesverfassungsgerichti (Saksamaa konstitutsioonikohus) kohtunik (1955-1970); Heidelbergi ülikooli auprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik 28. oktoobrist 1970 kuni 6. oktoobrini 1976; kohtu president 7. oktoobrist 1976 kuni 31. oktoobrini 1980; surnud 24. augustil 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Sündinud 26. augustil 1919 Limoges'is; Prantsuse kodanik; õigusteaduse doktor; ülikooli diplom (licence) inglise filoloogias; õpingud École nationale d'administration'is (1945-1947); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (esimene aste), seejärel nimetatud Riiginõukogu kohtunikuks (1954) ning riiginõunikuks (1969); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1957-1969) ja valitsuse esindaja pädevuskonfliktide kohtus (tribunal des conflits) (1965-1970); lähetatud mitmel korral ministeeriumidevahelise Euroopa majanduskoostöö komiteesse (1948-1951), peaministri alluvusse (1952), kaitseministeeriumi (1952-1954) ja justiitsministeeriumi justiitsministri juurde (1969-1970); tehnilise nõustamise lähetused välismaale; École nationale d'administrationi seminarijuhendaja ja Institut d'études politiques de Paris' seminarijuhendaja; pidev kaastöö mitmele õigusajakirjale; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1970 kuni surmani 2. jaanuaril 1972.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Sündinud 29. märtsil 1920 Charenton-le-Pont'is (Val-de-Marne); Prantsuse kodanik; kõrghariduse lõpudiplom ( diplômé d'études supérieures) avalikus õiguses ja rahvamajanduses; Prantsuse valitsuse esindaja Prantsuse-Itaalia lepituskomisjonis (1949-1951); justiitsministeeriumi tehniline nõustaja (1952-1953); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (esimene aste), seejärel nimetatud Riiginõukogu kohtunikuks (1954) ning riiginõunikuks (1972); õigusnõunik Prantsusmaa saatkonnas Marokos (1956-1958); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1958-1961); Maroko Ülemkohtu halduskolleegiumi esimees (1961-1964); justiitsministeeriumi õigustalituse juht (1964); École nationale d'administrationi seminarijuhendaja; Rabati õigusteaduskonna õppeülesande täitja; École marocaine d'administrationi professor; Euroopa Kohtu kohtujurist 22. märtsist 1972 kuni 18. märtsini 1981; surnud 9. juulil 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Sündinud 12. veebruaril 1911; Iiri kodanik; diplom keldi õpingutes (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 ja 1951-1953); Ülemkohtu kohtunik (1953-1961); Ülemkohtu esimees (1961-1973); Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 12. detsembrini 1974; Iirimaa president (1974-1976); surnud 21. märtsil 1978.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Sündinud 19. veebruaril 1913 Kopenhaagenis; Taani kodanik; õigusteaduse õpingud Kopenhaageni ülikoolis ja Institut universitaire des Hautes études internationales'is Genfis; õigusteaduse doktor (1946); Taani välisministeeriumi lähetused Berni ja Londonisse (1938-1945); Århusi ülikooli rahvusvahelise õiguse ja riigiõiguse professor (alates 1947); Taani ja Madalmaade valitsuse loodud Põhjamere mandrilava rahvusvahelise kohtu (Domstol udpeget af den danske og den nederlandske regering i sagerne vedrørende kontinentalsoklen i Nordsøen) ad hoc kohtunik (1968-1969); alalise vahekohtu liige; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 8. oktoobrini 1979; surnud 11. oktoobril 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Sündinud 17. juulil 1918 Münchenis; Saksa kodanik; Müncheni ülikooli õigusteaduse doktor (1950); teine õigusteaduse riigieksam ( juristisches Staatsexamen) (1951); asenduskohtunik, seejärel esimese astme kohtunikuga võrdsustatud staatuses nõunik Baieri liidumaa justiitsministeeriumis (1951-1954); Müncheni esimese astme kohtu kohtunik (1954-1955); teenistus Baieri liidumaad liitvabariigis esindava ministri juures (1955-1956); Münchenis asuva Baieri liidumaa riigikantselei ametnik ( Oberregierungsrat), seejärel vanemametnik ( Regierungsdirektor; 1956-1958); Müncheni Landgerichti kohtunik (1958-1961); Bundestagi liige (1961-1972); liitvabariigi rahandusministeeriumi abiminister, vastutusalas suhted parlamendiga (1969-1971); Euroopa Assamblee liige (1971-1973); Euroopa Kohtu kohtujurist 9. oktoobrist 1973 kuni 11. jaanuarini 1984; surnud 16. aprillil 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Sündinud 24. septembril 1924; Ühendkuningriigi kodanik; astus sõjaväkke veebruaris 1943; värvatud eliitväeossa (Rifle Brigade); võtnud osa sõjaväeoperatsioonidest Euroopas ja Aasias; antud auaste Acting Major (1947); õigusteaduse diplom (B.A., 1948); advokatuuri liige (Lincoln's Inn, jaanuar 1950); barrister Chancery Baris (1950-1972); bencher Lincoln's Innis (alates 1966); Councillor, Royal Borough of Kensingtonis (1959-1968); Warner & Sons Ltd. ja filiaalide juhataja (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); Euroopa Kohtu kohtujurist 9. jaanuarist 1973 kuni 26. veebruarini 1981; surnud 1. veebruaril 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Sündinud 18. novembril 1924; Ühendkuningriigi kodanik; Šoti advokatuuri liige (1951); Queen's Counsel (1963); Court of Sessioni kohtunik (Šotimaa ülemkohus, 1972); Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 6. oktoobrini 1988; Euroopa Kohtu president 10. aprillist 1984 kuni 6. oktoobrini 1988; teenete tunnustusena antud Ühendkuningriigi paruni tiitel ning sellega kaasnev aunimetus Lord Mackenzie-Stuart of Dean; surnud 1. aprillil 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Sündinud 4. oktoobril 1912; Iiri kodanik; LL.B., University College Dublin (1936); barrister, Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 ja 1957-1965); Ülemkohtu kohtunik (1965); Ülemkohtu esimees (1966); Euroopa Kohtu kohtunik 12. detsembrist 1975 kuni 16. jaanuarini 1985; surnud 30. detsembril 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Sündinud 25. jaanuaril 1905 Casertas; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor, Napoli ülikool (1925); välisministeeriumi asesekretär (1927-1932); Rooma ülikooli rahvusvahelise õiguse professor (1932); Urbino ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1932); Firenze ülikooli rahvusvahelise õiguse koosseisuline professor (1933-1940), Rooma ülikooli rahvusvahelise õiguse koosseisuline professor (1940-1975); Rooma ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna rahvusvahelise õiguse instituudi direktor (alates 1966); Senati liige (1948-1972); kaitseministeeriumi aseriigisekretär (1953-1958); Senati asepresident (1958-1960); haridusminister (1960-1962); justiitsminister (1962-1963); töö- ja sotsiaalminister (1963-1964 ja 1966-1968); ÜRO asjade portfellita minister (1968-1969 ja 1970); rahandusminister (1969-1970); telekommunikatsiooni ja sideminister (1970-1972); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 11. oktoobril 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Sündinud 29. märtsil 1907 Rennes'is; Prantsuse kodanik; kõrghariduse lõpudiplom (diplôme d'études supérieues) eraõiguses; Douai' apellatsioonikohtu abikohtunik, seejärel Pariisi apellatsioonikohtu abikohtunik (1933-1936); Évreux' kohtu asekohtunik (1936-1940); Évreux' kohtu prokurör (1940); sõjakuritegude uurimistalituse direktor (1946); kaitseministri kabineti direktor (1947-1949); teabeministri kabineti direktor (1949-1953); peaministri kabineti direktor, asepeaminister (1953); Seine'i kohtu esimene asekohtunik (1954-1956); justiitsministri kabineti direktor (1957-1958); Seine'i kohtu prokurör (1958-1961); kassatsioonikohtu nõunik (1961); õigusteenistuste peainspektor (1962); Pariisi apellatsioonikohtu esimene esimees (1962-1968); kassatsioonikohtu prokurör (1968-1976); Euroopa Kohtu kohtunik 26. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1982; surnud 12. märtsil 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Sündinud 9. veebruaril 1925 Napolis; Itaalia kodanik; õigusteaduse diplom (Napoli, 1945); assistent Napoli ülikoolis (1946-1952); rahvusvahelise õiguse doktor (1951); Napoli ülikooli rahvusvahelise õiguse õppeülesande täitja (1951-1954); avalik-õiguslike institutsioonide erakorraline professor Cagliari ülikoolis (1954); Bari ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1955-1968); Napoli ülikooli rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisuline professor (1968); Napoli ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna avaliku õiguse instituudi direktor (1970); Rooma ülikooli politoloogiateaduskonna rahvusvahelise eraõiguse professor (1970-1976); Euroopa Kohtu kohtunik 3. veebruarist 1976 kuni 6. oktoobrini 1976, seejärel kohtujurist 7. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1982; surnud 4. aprillil 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Sündinud 11. augustil 1929 Amsterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor (Amsterdami ülikool, 1953); advokaat ja prokurör Haarlemis (1953-1956); justiitsministeeriumi atašee Haagis (1956-1962); Euroopa Ühenduste Nõukogu õigustalituse õigusnõunik (1962-1965); Leideni ülikooli korraline professor (1965-1978), õigusteaduskonna dekaan (1973-1975); Madalmaade Teaduste Akadeemia liige (1978); Hoge Raadi nõunik (1978-1979); Euroopa Kohtu kohtunik 29. märtsist 1979 kuni 29. märtsini 1990; surnud 24. detsembril 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Sündinud 10. veebruaril 1931; Taani kodanik; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; apellatsioonikohtu ad interim nõunik; Taani delegatsiooni liige Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsil; Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1979 kuni 6. oktoobrini 1988; kohtu president 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 21. jaanuril 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Sündinud 2. juunil 1925 Berliinis; Saksa kodanik; Göttingeni ülikooli õigusteaduse doktor (1952); töö liitvabariigi majandusministeeriumi juriidilises osakonnas (1953); liitvabariigi majandusministeeriumi Euroopa asjade talituse juhataja (1958); liitvabariigi majandusministeeriumi Euroopa poliitika osakonna juhataja (1970); Münsteri ülikooli dotsent (1971), auprofessor (1975); Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarechti (Saksa Teaduslik Euroopa Õiguse Ühing) juhatuse liige; Heidelbergis asuva Max Plancki välisriikide avaliku õiguse ja rahvusvahelise õiguse instituudi kuratooriumi liige; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 1980 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 20. septembril 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Sündinud 16. märtsil 1916 Rotterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor, Leideni ülikool (1946); töö majandusministeeriumis ja välisministeeriumis, muu hulgas ministri üldnõunikuna ja turukorralduse osakonna juhatajana (1945-1958); Euroopa Ühenduste Komisjoni peadirektor (1958-1967); Utrechti ülikooli sotsiaal- ja majandusõiguse professor (1967-1981); Euroopa Kohtu kohtujurist 4. juunist 1981 kuni 13. jaanuarini 1986; surnud 4. juulil 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Sündinud 29. märtsil 1920 Pariisis; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses, kõrghariduse lõpudiplom ( diplômes d'études supérieures) avalikus õiguses, rahvamajanduses ja politoloogias; justiitsministeeriumi korraline atašee (1950); justiitsministri kabineti büroo juhataja (1958); Pariisi Tribunal de grande instance'i aseesimees (1969); justiitsministeeriumi osakonnajuhataja (1973); École nationale de la magistrature'i direktor (1974); Pariisi Tribunal de grande instance'i esimees (1976); Euroopa Kohtu kohtujurist 18. märtsist 1981 kuni 13. veebruarini 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Sündinud 28. juulil 1924; Prantsuse kodanik; Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor, seejärel kohtunik; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; vee- ja metsaameti juhataja; riigikantselei peadirektor; riiginõunik; Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna esimese allosakonna esimees; Institut d'études politiques'i professor; Riiginõukogu riiklike ehitustööde osakonna esimees; Euroopa Kohtu kohtunik 4. juunist 1981 kuni 6. oktoobrini 1982 ja 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 11. jaanuaril 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Sündinud 15. augustil 1926 Ateenas; Kreeka kodanik; õigusfilosoofia diplom, Oxfordi ülikool; University College of Wales Aberystwythi õppeülesande täitja (1954), seejärel Londoni King's College'i õppeülesande täitja (1959); Londoni ülikooli võrdleva õiguse korraline professor (1966); Londoni ülikooli õigusteaduse doktor LL.D. (1972); King's College'i Euroopa õiguse keskuse direktor (1974); Euroopa Kohtu kohtunik 12. jaanuarist 1981 kuni surmani 15. novembril 1982.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Sündinud 17. veebruaril 1930; Ühendkuningriigi kodanik; barrister, Master of the Bench, seejärel Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; tööministeeriumi Junior Counsel, Treasury Junior ja Leading Counsel; Recorder; kõrgema kohtu kohtunik (Queen's Bench Division); töökohtu apellatsiooniastme esimees; Durhami ülikooli külalisprofessor, Comelli ülikooli (USA) külalisprofessor, Merceri ülikooli (USA) külalisprofessor, King's College'i (London) külalisprofessor; Euroopa Kohtu kohtujurist 26. veebruarist 1981 kuni 6. oktoobrini 1988; kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 10. märtsini 1992; surnud 7. aprillil 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Sündinud 29. jaanuaril 1927 Düsseldorfis; Saksa kodanik; õigusteaduse õpingud Kölni, Bonni ja Freiburgi ülikoolis (1947-1951); Gerichtsreferendar (praktikant kohtus) (1952-1956), seejärel Kölni Oberlandesgerichti assessor (1956); Bundesverfassungsgerichti (Saksamaa konstitutsioonikohus) teaduslik töötaja (1958-1960); Kölni Landgerichti kohtunik (1959); liitvabariigi justiitsministeeriumi ametnik (1961), seejärel avaliku õiguse osakonna juhataja (1969); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1982 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 28. mail 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Sündinud 23. detsembril 1927; Itaalia kodanik; tööõiguse korraline professor (Urbino, Bologna ja Rooma ülikool), võrdleva eraõiguse korraline professor (Bologna ülikool); kohtute ülemkogu (Consiglio superiore della magistratura) liige (1976-1981); Euroopa Kohtu kohtujurist (1982-1988); kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni surmani 21. juulil 1999.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Sündinud 5. jaanuaril 1931 Pariisis; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses, kõrghariduse lõpudiplom ( diplôme d'études supérieures) avalikus õiguses; École nationale d'administrationi diplom (1956); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (1956); noorsoo- ja spordiministeeriumi projektijuht, hiljem abinõunik (1961); Riiginõukogu kohtunik (1962); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1964-1968); riikliku kaevandus- ja keemiaettevõtte peasekretäri asetäitja, seejärel peasekretär (1970-1974); Centre Beaubourg'i akustika- ja muusikauuringute instituudi (IRCAM) haldus- ja finantsdirektor (alates 1974); riiginõunik (juuni 1981); ettevõtte Entreprise de recherche et d'activités pétrolières õigusnõunik (oktoober 1981-1982); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1982 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 3. oktoobril 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Sündinud 16. märtsil 1919; Kreeka kodanik; advokaat (Ateena); Riiginõukogu audiitor ja seejärel kohtunik; riiginõunik; kohtunike tegevuse vastu esitatud kaebuste lahendamise erikohtu esimees; kõrgema erikohtu liige; halduskohtute peainspektor; kohtute ülemkogu liige; välisministeeriumi kõrgema nõukogu esimees; Euroopa Kohtu kohtunik 14. märtsist 1983 kuni 6. oktoobrini 1997; surnud 23. märtsil 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Sündinud 5. juunil 1930; Saksa kodanik; advokaat; notar; Euroopa Parlamendi kristlike demokraatide fraktsiooni peasekretär; Bundestagi liige; Bundestagi õiguskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni esimees; Saarimaa ülikooli Euroopa õiguse auprofessor (1990); Euroopa Kohtu kohtujurist 11. jaanuarist 1984 kuni 6. oktoobrini 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Sündinud 31. juulil 1916 Corkis; Iiri kodanik; õigusteaduse õpingud (University College ja King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); Dáil Eireanni liige (1948-1973); tervishoiuminister (1954-1957); Iirimaa presidendivalmiste kandidaat (1966 ja 1973); ülemkohtu kohtunik (1973); ülemkohtu esimees (1974); Euroopa Kohtu kohtunik 16. jaanuarist 1985 kuni 6. oktoobrini 1991; surnud 25. veebruaril 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

Sündinud 26. jaanuaril 1930; Prantsuse kodanik; justiitsministeeriumi magistraat; Pariisi I ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja; justiitsministri kabineti direktori asetäitja; Pariisi apellatsioonikohtu koja esimees; justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja; Euroopa Kohtu kohtunik 13. veebruarist 1984 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 8. augustil 2017.

René JOLIET
René JOLIET

Sündinud 17. jaanuaril 1938; Belgia kodanik; Liège'i ülikooli õigusteaduskonna (Euroopa Ühenduse õiguse õppetool) koosseisuline professor (1974-1984) ja erakorraline professor (alates 1984); Londoni King's College'i Belgia õiguse õppetooli (Belgisch hoogleraar) juhataja (1977); külalisprofessor: Nancy ülikool (1971-1978), Amsterdami ülikooli Euroopa instituut (1976-1985), Louvain-la-Neuve'i katoliiklik ülikool (1980-1982) ja Northwestern University of Chicago (1974 ja 1983); Brugge'i Euroopa kolledži konkurentsiõiguse õppeülesande täitja (1979-1984); Euroopa Kohtu kohtunik 10. aprillist 1984 kuni surmani 15. juulil 1995.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Sündinud 15. juunil 1935; Luksemburgi kodanik; justiitsminister; valitsuse kõrgema astme atašee; valitsuse esindaja Riiginõukogu (Conseil d'État) kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures; valitsuse esimene nõunik justiitsministeeriumis; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1985 kuni surmani 1. juunil 1996.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Sündinud 7. septembril 1938; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse ja politoloogia õpingud Montpellier', Pariisi ja Cambridge'i ülikoolis; komisjoni õigustalituse liige, vanemametnik komisjoni kahe liikme kabinetis; eri ametid suurvürstiriigi välisministeeriumis; Luksemburgi Suurvürstiriigi alalise esinduse juhi kohusetäitja Euroopa ühenduste juures; Euroopa Kohtu kohtujurist 13. jaanuarist 1986 kuni 6. oktoobrini 1991 ja 19. detsembrist 1997 kuni 6. oktoobrini 2003; surnud 10. mail 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Sündinud 17. märtsil 1936; Portugali kodanik; Lissaboni apellatsioonikohtu prokurör; justiitsministeeriumi kabinetiülem; vabariigi peaprokuröri asetäitja; Euroopa õiguse osakonna peadirektor; Lissaboni ülikooli Euroopa õiguse professor; Euroopa Kohtu kohtunik 31. jaanuarist 1986 kuni 6. oktoobrini 2000.

Gil Carlos RODRIGUEZ IGLÉSIAS
Gil Carlos RODRIGUEZ IGLÉSIAS

Sündinud 26. mail 1946; Hispaania kodanik; assistent, seejärel professor (Oviedo ülikool, Freiburgi ülikool, Autónoma de Madridi ülikool, Complutense de Madridi ülikool ja Granada ülikool); Granada ülikooli rahvusvahelise õiguse õppetooli juhataja; Euroopa Kohtu kohtunik 31. jaanuarist 1986 kuni 6. oktoobrini 2003, kohtu president 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2003.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Sündinud 22. mail 1926; Hispaania kodanik; Granada ülikooli, Barcelona ülikooli ja Universidad Autónoma de Madridi endine rahvusvahelise avaliku õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse professor (catedratico) ja Complutense de Madridi ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse professor; Hispaania konstitutsioonikohtu kohtunik (1980-1986); Riiginõukogu valitav nõunik (Consejero electivo del Consejo de Estado); Real Academia de Jurisprudencia (Madrid) liige (académico de número); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 20. oktoobril 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Sündinud 21. märtsil 1935; Saksa kodanik; Kölni Euroopa õiguse instituudi teadur; Bonni ja Maini-äärse Frankfurdi ülikooli avaliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse korraline professor; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 1. juunil 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Sündinud 11. mail 1935; Belgia kodanik; Leuveni katoliikliku ülikooli professor, Chicago ülikooli professor ja Amsterdami ülikooli professor; Leuveni katoliikliku ülikooli prorektor, akadeemilise nõukogu ja korralduskomitee liige; advokaat (Dendermonde, Leuven, Brüssel); pangakomisjoni esimees; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 8. juulil 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Sündinud 1939; barrister, Queen's Counsel; ametnik Euroopa Inimõiguste Komisjoni sekretariaadis; kohtujurist J.-P. Warneri õigussekretär; Euroopa õiguse professor Londoni ülikoolis; Centre of European Law direktor (King's College, London); erinevate Euroopa õigust käsitlevate teoste autor; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1988 kuni 10. jaanuarini 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Sündinud 15. novembril 1942; Itaalia kodanik; Napoli ülikooli rahvusvahelise õiguse ja Euroopa ühenduse õiguse korraline professor; konstitutsioonikohtu advokaat; välisministeeriumi diplomaatiliste vaidluste nõukogu liige; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1988 kuni 4. märtsini 1998.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Sündinud 31. jaanuaril 1928; Madalmaade kodanik; välisministeeriumi ametnik; Utrechti ja Leideni ülikooli rahvusvaheliste organisatsioonide õiguse professor; Raad van State liige; Raad van State kohtuosakonna juhataja; kuningliku teaduste akadeemia liige; Haagi rahvusvahelise õiguse akadeemia haldusnõukogu liige; Euroopa Kohtu kohtunik 29. märtsist 1990 kuni 6. oktoobrini 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

sündinud 1942; justiitsministeeriumi ametnik; kohtunik Max Sørenseni õigussekretär; rahvusvahelise õiguse professor ja Kopenhaageni ülikooli õigusteaduskonna dekaan; advokaat; vahekohtute liige ja esimees; apellatsioonhalduskohtu liige; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1991 kuni 7. oktoobrini 1994; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7.oktoobrist 1994 kuni 10. jaanuarini 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Sündinud 17. juunil 1943; Iiri kodanik; barrister (1967), seejärel Senior Counsel (1981): advokaaditöö Iiri advokatuuri liikmena; Attorney General (1987); Riiginõukogu (Council of State) endine liige; Iiri advokatuuri nõukogu (Bar Council) endine liige; Honourable Society of King's Inn'i bencher; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1991 kuni 5. oktoobrini 1999.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Sündinud 14. novembril 1934; Ühendkuningriigi kodanik; advokaat (Šotimaa); Queen's Counsel (Šotimaa); Faculty of Advocates'i sekretär, seejärel varahoidja; Euroopa ühenduse riikide advokatuuride konsultatiivnõukogu esimees; Euroopa institutsioonide ja Edinburghi ülikooli Euroopa instituudi Salvesen professor; Lordide Koja Euroopa ühenduste asjade erikomisjoni erinõunik; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 9. märtsini 1992; Euroopa Kohtu kohtunik 10. märtsist 1992 kuni 7. jaanuarini 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Sündinud 1931; Padua, Bologna ja Rooma ülikooli riigiõiguse, üldise avaliku õiguse ja võrdleva õigusteaduse professor; kohtunike ülemkogu liige (1976-1978); konstitutsioonikohtu (Corte Constitutzionale) liige ja esimees (1986-1987); ühenduse poliitika minister (1987-1989); Euroopa Parlamendi liige (1989-1994); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 31. detsembrini 1994; Euroopa Kohtu kohtujurist 1. jaanuarist 1995 kuni 14. detsembrini 1999; Euroopa Kohtu kohtunik 15. detsembrist 1999 kuni 3. maini 2006; surnud 18. juulil 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Sündinud 14. juulil 1932; Kreeka kodanik; Ateena advokatuuri advokaat; Riiginõukogu audiitor 1963; Riiginõukogu kohtunik 1973 ja riiginõunik (1982-1994); kohtunike tegevuse vastu esitatud kaebuste lahendamise erikohtu esimees; sellise kõrgema erikohtu liige, kellel on vastavalt Kreeka konstitutsioonile pädevus ühtlustada riigi kolme kõrgema kohtu kohtupraktikat ja tagada parlamendi ning Euroopa Parlamendi valimiste kehtivuse kohtulik kontroll; kohtunike kõrgema nõukogu liige; välisministeeriumi kõrgema nõukogu liige; teise astme kaubamärgikohtu esimees; justiitsministeeriumi õigusloome erikomitee esimees; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Sündinud 1936; Conseil d'Etat liige (Prantsusmaa); Euroopa Ühenduste Nõukogu õigustalituse direktor, hiljem peadirektor (1968-1973); riikliku tööhõiveameti peadirektor (1973-1975); tööstusministeeriumi üldhaldusosakonna direktor (1977-1979); OECD õigusteenistuse direktor (1979-1985); Institut International d'Administration Publique'i (Rahvusvaheline Avaliku Halduse Instituut) direktor (1985-1987); välisministeeriumi õigusnõustaja, õigusosakonna juhataja (1987-1994); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2006.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Sündinud 1938; kohtunik (1966-1970); Ministre de la Qualité de la Vie büroo juhataja, hiljem tehniline nõustaja 1976; justiitsministri pitsatihoidja büroo tehniline nõustaja (1976-1978); justiitsministeeriumi Affaires criminelles et des Graces'i (kriminaalasjade ning armuandmiste osakond) direktori asetäitja (1978-1983); Pariisi apellatsioonikohtu (Cour d'appel de Paris) nõunik (1983-1986); justiitsministri büroo direktori asetäitja (1986); Tribunal de grande instance de Bobigny esimees (1986-1993); justiitsministri büroo direktor; Pariisi apellatsioonikohtu kohtujurist (1993-1994); René Descartes'i ülikooli (Paris V) abiprofessor (1988-1993); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2006.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Sündinud 30. jaanuaril 1943; Saksa kodanik; Baieri liidumaa justiitsministeeriumi osakonna juhataja; Saksimaa Verfassungsgerichtshofi (konstitutsioonikohus) esimees ja Dresdeni Oberlandesgerichti esimees (1992-1994); Saarbrückeni ülikooli Euroopa õiguse ja meditsiiniõiguse auprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 14. juulini 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Sündinud 26. veebruaril 1949; Taani kodanik; justiitsministeeriumi ametnik Kopenhaagenis (alates 1973); justiitsministeeriumi talituse juhataja (1982-1987 ja 1988-1991); Østre Landsreti apellatsioonikohtu kohtunik (1987-1988); Sø- og Handelsretteni (mere- ja kaubanduskohtu) aseesimees (1988); justiitsministeeriumi esindaja Euroopa ühenduse õiguse ja inimõiguste küsimuses (1991-1994); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1994 kuni 18. detsembrini 1997.

Peter JANN
Peter JANN

sündinud 1935; Viini Ülikooli õigusteaduse doktor (1957); nimetatud kohtunikuks ja määratud liidumaa justiitsministeeriumi (1961); Viini Straf-Bezirksgerichtis kohtunik ajakirjanduse valdkonnas (1963-1966); liidumaa justiitsministeeriumi eesistuja (1966-1970), ja seejärel määratud justiitsministeeriumi välisasjade osakonda; Austria parlamendi õiguskomisjoni nõunik ja spiiker (1973-1978); Verfassungsgerichtshofi liikmeks nimetamine (1978); Euroopa Kohtus alaline ettekandev kohtunik kuni 1994 lõpuni; Euroopa Kohtunik alates 19. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Sündinud 30. märtsil 1940; Rootsi kodanik; Lundi ülikooli õigusteaduse doktor ja avaliku õiguse professor; Stockholmi ülikooli avaliku õiguse professor ja dekaan; ombudsman; kõrgema halduskohtu kohtunik; Euroopa Kohtu kohtunik 19. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2000; surnud 7. augustil 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Sündinud 31. oktoobril 1941; Soome kodanik; Helsingi ülikooli õigusteaduse eeldoktori kraad (OTL); justiitsministeeriumi õigusloomejuht ja õigusloome osakonna peadirektor; välisministeeriumi kaubandusosakonna nõunik; ülemkohtu kohtunik; Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu kohtunik; Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu president; Euroopa Kohtu kohtunik 19. jaanuarist 1995 kuni 16. jaanuarini 2002.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Sündinud 1944; Coimbra ülikooli diplom õigusteaduses ja magistrikraad poliitökonoomias; doktorikraad rahvusvahelises majanduses (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse laevastikuministeeriumi juriidilises osakonnas (1969-1972); Lissaboni katoliikliku ülikooli ja Nova ülikooli professor; professorina töötanud Lissaboni Coimbra ülikoolis ja Lusíada ülikoolis (Euroopa Uuringute Instituudi direktor); Portugali valitsuse liige (1980-1983): siseministeeriumi kantsler, ministrite nõukogu ja Euroopa asjade nõukogu juhatuse liige; Portugali parlamendi liige, kristlik-demokraatliku fraktsiooni aseesimees; Euroopa Kohtu kohtujurist (1986-1988); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president (1989-1995); Lissaboni advokatuuri advokaat, Euroopa õiguse ja konkurentsiõiguse spetsialist (1996-2012); Euroopa ühenduste kohtusüsteemi tuleviku analüüsirühma „Groupe Due" liige (2000); Euroopa Komisjoni distsiplinaarnõukogu esimees (2003-2007); Portugali Euroopa õiguse ühingu esimees (alates aastast 1999); Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrini 2018.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Sündinud 3. mail 1942; Iiri kodanik; magistrikraad majandusteaduses, University College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; Legal Air Board'i ja advokatuuri nõukogu esimees; Euroopa Kohtu kohtujurist 19. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Sündinud 1949; kohtunik; Consejo General del Poder Judiciali (kohtunike ülemkogu) liige; professor; Consejo General del Poder Judicali (kohtunike ülemkogu) esimehe büroo juhataja; Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik; Tribunal Supremo kohtunik alates 1996; Euroopa Kohtu kohtujurist 19. jaanuarist 1995 kuni surmani 12. novembril 2009.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Sündinud 1949; lõpetanud õigusteaduskonna ja majandusteaduskonna (Liège'i ülikool); Master of Laws (Harvardi ülikool, USA); doktor honoris causa (Paris-Dauphine'i ülikool); Louvain'i ülikooli ja Liège'i ülikooli Euroopa õiguse professor; rahvasaadik (1977-1995); Vallooni piirkonna kantsler, minister ja peaminister (1980-1988); asepeaminister, justiitsminister ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete minister (1988-1992); asepeaminister, justiits- ja majandusminister (1992-1995); asepeaminister, kaitseminister (1995); Verviers'i linnapea (1995); Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik (1995-2003); õigusnõustaja, seejärel advokaat (2004-2012); kantsler (2009-2012); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrini 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

Sündinud 1939; ülikooliõpingud Montpellier' ja Pariisi ülikooli õigus- ja majandusteaduskonnas; õigusteaduse doktor (1964); advokaat (1964); vandeadvokaat (1967); töö- ja sotsiaalministeeriumi ametnik; majandus- ja sotsiaalnõukogu liige (1978-1989), hiljem esimees (1988-1989); Société nationale de crédit et d'investissement'i ja Société européenne des satellites'i juhataja (kuni 1989); Institut universitaire international Luxembourg'i nõukogu liige (1993-1995), hiljem esimees (1995-2004); Luxembourgi ülikooli õppejõud; valitsuse esindaja Euroopa Sotsiaalfondi nõukogus ja töötajate vaba liikumise nõuandekomitees ning Töötingimuste Parandamise Fondi haldusnõukogus (kuni 1989); Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 11. juulini 1996; Euroopa Kohtu kohtunik 12. juulist 1996 kuni 14. jaanuarini 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Sündinud 3. juunil 1935; Kreeka kodanik; Thessaloníki advokatuuri liige alates 1963; Thessaloníki ülikooli rahvusvahelise õiguse doktor 1971; Traakia ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise avaliku õiguse professor ja Euroopa Ühenduse õiguse professor; välisministeeriumi auõigusnõunik; Kreeka esinduse liige ÜRO peaassamblee juures alates 1983; Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga seotud menetluste parandamise ekspertkomitee esimees 1989-1992; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1997 kuni surmani 10. märtsil 1999.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Sündinud 27. juulil 1936; Saksa kodanik; õigusteaduse õpingud Tübingeni, Berliini, Pariisi, Hamburgi, Viini, Torino ja Cambridge'i ülikoolis; Bundestagi liige (1969-1980); Euroopa Parlamendi saadik (1977); mitme komisjoni liige, eelkõige õigus- ja kodanikuõiguste komisjoni liige, komisjoni esimees 1993-1994; Balti riikidega suhtlemise delegatsiooni esimees, andmekaitse allkomisjoni esimees ning toksiliste ja ohtlike ainete allkomisjoni esimees; Euroopa Parlamendi asepresident (1984-1992); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1997 kuni 6. oktoobrini 2003.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Sündinud 19. veebruaril 1934; Itaalia kodanik; Napoli kohtu kohtunik; Rooma apellatsioonikohtu nõunik, seejärel kassatsioonikohtu nõunik; Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia atašee; Lugano konventsiooni loomise diplomaatilise konverentsi peakomitee president; Euroopa Kohtu Itaalia kohtujuristi õigusnõunik; Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma professor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 1995; Esimese Astme Kohtu president 18. septembrist 1995 kuni 4. märtsini 1998; Euroopa Kohtu kohtujurist 5. märtsist 1998 kuni 6. oktoobrini 2000; surnud 26. jaanuril 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

Sündinud 1948; Berliini Vaba Ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1970); Hamburgi ülikooli riigi- ja haldusõiguse doktor (1973); Hamburgi ülikooli professor (1972-1977); Bielefeldi ülikooli avaliku õiguse professor (1978); Thessaloníki ülikooli avaliku õiguse professor (1982); siseminister (1989 ja 1996); Kreeta ülikooli haldusnõukogu liige (1983-1987); Thessaloníki Rahvusvahelise ja Euroopa Majandusõiguse Keskuse juhataja (1997-2005); Kreeka Euroopa õiguse ühingu juhataja (1992-1994); Kreeka riikliku teaduskomitee liige (1993-1995); Kreeka ametnike kõrgema valimiskomisjoni liige (1994-1996); Trieri Euroopa õiguse akadeemia teadusnõukogu liige (alates 1995); Kreeka kohtunike kooli haldusnõukogu liige (1995-1996); välisministeeriumi teadusnõukogu liige (1997-1999); Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees (1998); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. juunist 1999; Euroopa Kohtu president alates 7. oktoobrist 2003 kuni 8. oktoobrini 2015 .

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Sündinud 28. veebruaril 1942; Iiri kodanik; kutsutud Iiri advokatuuri (1972); õigusnõustaja patendi ja kaubamärgi kaitse valdkonnas (1973-1979); Iiri advokatuuri barrister (1979-1995) ning Senior Counsel (1995-1998); ka Inglismaa ning Walesi advokatuuri liige; Iiri Ülemkohtu kohtunik (1998); õigussüsteemide ja -metodoloogia professor ning kaubandusõiguse „Averil Deverell" professor (Trinity College, Dublin); Honorable Society of King's Inns bencher; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 1999 kuni 13. oktoobrini 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Sündinud 1948; õppinud Tübingenis, Münchenis ja Genfis; teadustöö Londonis, omandanud õigusteaduse doktorikraadi Müncheni ülikoolis; kohtunik Oldenburgi Arbeitsgerichtis; Bremeni ülikooli poolt omistatud õigus õpetada tööõigust, õigussotsioloogiat ja sotsiaalõigust; Frankfurdi ja Bremeni ülikooli õigusteaduskonna professori kohusetäitja; Schleswig-Holsteini Landesarbeitsgerichti president (1989); osalenud Euroopa ekspertiisiteenistuse eksperdina Kirgiisi tööõiguse uuendamisel (1994-1995); Bremeni ülikooli tööõiguse ja eriti Euroopa tööõiguse emeriitprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 15. juulist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Sündinud 1939; töötanud parlamendi ombudsmani büroos ja Rootsi valitsuse kantseleis ning mitmes ministeeriumis, sh rahandusministeeriumi abisekretäri assistendina; nimetatud Göteborgi Kammarrätteni kohtunikuks 1981, seejärel Regerinsrätteni kohtunikuks 1985; osalenud paljude ametlike ettekannete ettevalmistamisel, peamiselt maksunduse ja raamatupidamise valdkonnas; muu hulgas tulumaksu inflatsiooniga kohandamise komitee esimees, raamatupidamise komitee esimees ja äriühingute eraõiguslike omanike maksueeskirjade komitee erireferent; raamatupidamisstandardite toimkonna esimees ja siseriiklike kohtute haldusnõukogu liige ning finantsinspektsiooni juhatuse liige; avaldanud arvukalt artikleid, peamiselt maksunduse teemal; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Sündinud 1940; erinevate kohtute teenistuses (1964-1977); õigussüsteemi uuendamist käsitlevate uuringute läbiviimine ja koordineerimine; valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Komisjonis ja Euroopa Inimõiguste Kohtus (1980-1984); Euroopa Nõukogu inimõiguste komitee ekspert (1980-1985); kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmisega tegeleva töörühma liige; Procurador-Geral da República (1984-2000); Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liige (1999-2000); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2000 kuni 8. oktoobrini 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Sündinud 1940; Rooma La Sapienza ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor; Napoli „Istituto Orientale" ülikooli (1969-1979) ja „Federico II" ülikooli (1979-1992), Catania ülikooli (1969-1977) ning Muqdisho (1967-1972) ülikooli professor; advokaat Itaalia kassatsioonikohtus; õigusnõunik Itaalia alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1984-1992); Itaalia delegatsiooni liige Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise, ühtse Euroopa akti ja Euroopa Liidu lepingu läbirääkimistel; mitme kirjutise, sh Euroopa lepingute kommentaaride autor ja Euroopa Liidu õiguse kogumiku toimetaja; väljaande „Il Diritto dell'Unione" asutaja ja juht alates 1996; mitme õigusväljaande juhatuse või toimetuse liige; mitme rahvusvahelise kongressi raportöör; konverentsid ja kursused erinevates rahvusvahelistes institutsioonides, sealhulgas Haagi Rahvusvahelise Õiguse Akadeemias (1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni rahalise olukorra uurimiseks asutatud sõltumatute ekspertide grupi liige (1999); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2000 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik alates 4. mai 2006 kuni 8. oktoobrini 2018; Euroopa Liidu Kohtu asepresident alates 8. oktoobrist 2015 kuni 8. oktoobrini 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Sündinud 1941; Euroopa Kohtu kohtunõunik (1966-1969); Euroopa Komisjoni ametnik (1969-1977); õigusteaduse doktor (Leideni Ülikool); Euroopa õiguse professor, Groningeni ülikool (1977-1989); Gerechtshof te Arnhemi asekohtunik; erinevate kirjutiste autor; Euroopa Komisjoni õigustalituse peadirektori asetäitja (1989-2000); Euroopa õiguse professor (Amsterdami ülikool) ; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7.oktoobrist 2000 kuni 10. juunil 2010.

 

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Sündinud 1942; teadusassistent, Utrechti ülikool (1970-1971); Euroopa Kohtu nõunik (1971-1974); justiitsministeeriumi peanõunik (1975-1982); valitsuspoliitika nõuandekomitee liige (1983-1990); mitmesugune õpetamistegevus; majandusministeeriumi peasekretär (1990-1997); üldasjade ministeeriumi peasekretär (1997-2000); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006; surnud 20. aprillil 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Sündinud 1957; õigusteaduse doktor (Viini ülikool); ülikoolijärgsed õpingud Euroopa õiguses (collége d'Europe, Brugge); Austria diplomaatilise korpuse liige (alates 1982); välisministeeriumi õigusosakonna Euroopa Liidu ekspert (1984-1988); Euroopa Komisjoni õigustalitus (1989); välisministeeriumi Euroopa Liidu valdkonna eest vastutava õigusosakonna juhataja (1992-2000, ministri täievoliline diplomaatiline esindaja); osalenud Euroopa majanduspiirkonda puudutavatel läbirääkimistel ja Austria ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga, Austria esindaja Euroopa Kohtus; Austria peakonsul Zürichis (2000); õpetamine ja kirjutiste avaldamine; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006; surnud oktoobrini 2018.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Sündinud 1967; lõpetanud õigusteaduse eriala (Lissaboni Ülikool, 1990); abilektor (Euroopa Ülikooli Instituut, 1991); õigusteaduse doktor (Euroopa Ülikooli Instituut, Firenze, 1996); külalisprofessor (London School of Economics; College of Europe, Natolin; Ortega y Gasset Instituut, Madriid; Portugali Katoliiklik Ülikool, Euroopa Õpingute Instituut, Macao); professor (Lissaboni Autonoomne Ülikool, 1997); Fulbright Visiting Research Scholar (Harvardi Ülikool, 1998); Rahvusvahelise Äriõiguse Akadeemia kaasdirektor; kaastoimetaja (Hart Series on European Law and Integratiom, European Law Journal) ja mitmete õigusalaste ajakirjade toimetuste liige; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2003 kuni 6. oktoobrini 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Sündinud 1937; õigusteaduste õpingud Cambridge'is; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); High Court of England and Wales'i kohtunik (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); Honourable Society of the Inner Temple'i vanemliige alates 1985. aastast ja varahoidja alates 2003. aastast; Euroopa Kohtu kohtunik 8. jaanuarist 2004 kuni 8. oktoobrini 2012.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Sündinud 1938; õigusteaduse doktor (1966); rahvusvahelise avaliku õiguse professor (1974); Senior Visiting Fellow Oxfordi ülikoolis (1985), Tokyo rahvusvahelise kristliku ülikooli professor (1988); mitmete rahvusvahelise avaliku õiguse, ühenduse õiguse ja inimõiguste alaste teoste autor; mitmete rahvusvahelise õiguse, euroopa õiguse ja inimõiguste alaste teadusühingute liige; Poola valitsuse esindaja läbirääkimistel nõukogude vägede väljaviimisest Poola territooriumilt; abiminister, hiljem välisminister (1989-1992); Poole delegatsiooni esimees ÜRO peaassamblees; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1992-2002); Rahvusvahelise õiguse instituudi president (2003); Poola Vabariigi Presidendi välissuhete ja inimõiguste nõunik (2002-2004); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

Sündinud 1938; õigusteaduse diplom, Vilniuse ülikool (1961); Moskva ülikooli õigusteaduse kandidaat (1965); Moskva ülikooli docteur d'Etat (Dr. hab) (1973); Pariisi ülikooli Institut des Hautes Études Internationales (direktor: prof. Ch. Rousseau) praktikant (1967-1968); Leedu Teaduste Akadeemia koosseisuline liige (1996); Leedu ülikooli õigusteaduse audoktor (2001); erinevad õpetamis- ja haldusülesanded Vilniuse ülikoolis (1961-1990); õigusteaduskonna abiprofessor, erakorraline professor, rahvusvahelise õiguse professor ja dekaan; töötanud mitmel ametikohal Leedu valitsuse diplomaatilises ja õigusteenistuses; justiitsminister (1990-1991), riiginõunik (1991), Leedu Vabariigi suursaadik Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades (1992-1994); endine Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1994-1998); Leedu Ülemkohtu liige ja president (detsember 1994-1998); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (alates novembris 1998); osalenud mitmel rahvusvahelisel konverentsil; Leedu Vabariigi delegatsiooni liige läbirääkimistel NSVL-ga (1990-1992); paljude väljaannete (ligi 200) autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2010.

George ARESTIS
George ARESTIS

Sündinud 1945; Ateena ülikooli õigusteaduste diplom (1968); M.A. Comparative Politics and Government (Cantebury Kenti ülikool, 1970); töötamine advokaadina Küprosel (1972-1982); District Court'i kohtunikuks nimetamine (1982); District Court'i esimeheks edutamine (1995); Nikosia District Court'i Administrative President (1997-2003); Küprose Ülemkohtu kohtunik (2003); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Sündinud 1947; Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduste doktor (1973); avalikku teenistusse astumine Notary to Government'ina (1975); vabariigi nõunik (1978), vabariigi esimene nõunik (1979), abi Attorney General (1988), nimetatud Malta presidendi poolt Attorney General'iks (1989); Malta ülikoolis osalise koormusega tsiviilõiguse lektor (1985-1989); Malta ülikooli nõukogu liige (1998-2004); Õigusemõistmise Komisjoni liige (1994-2004); Malta Vahekohtukeskuse juhatuse liige (1998-2004); Euroopa Kohtu kohtunik 11. maist 2004 kuni 8. oktoobrini 2018.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Sündinud 1951; Bratislava ülikooli õigusteaduse doktor (1974); Kosice ülikooli rahvusvahelise õiguse professor (1975); konstitutsioonikohtu kohtunik (1993); Haagi alalise vahekohtu liige (1994); Veneetsia komisjoni liige (1994); Slovakkia rahvusvahelise õiguse assotsiatsiooni president (2002); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Sündinud 1952; õigusteaduste kandidaat (1986); advokatuuri liige (1977-1998); Tartu Ülikooli kriminaalõiguse külalisprofessor; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1994-1998); Riigikohtu esimees (1998-2004); põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni liige; karistusseadustiku väljatöötamise töörühma konsultant; kriminaalmenetluse seadustiku väljatöötamise töörühma konsultant; mitme inimõiguse ja riigiõiguse alase teose autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 23. oktoobrini 2013.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Sündinud 1950; Bachelor in Civil Law (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inn, 1972); Euroopa õiguse kõrgkooliõpingute diplom (University College Dublin, 1977); barrister, Iirimaa advokatuur (1972-1999); Euroopa õiguse lektor (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); Iirimaa valitsuse esindaja arvukates kohtuasjades Euroopa Ühenduste Kohtus; Iirimaa High Court'i kohtunik (alates 1999); Bencher of the Honorable Society of King's Inns (alates 1999); Iirimaa Euroopa Õiguse Ühingu asepresident; Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni (Iirimaa haru) liige; Euroopa Kohtu koh­tuniku (1974-1985) Andreas O'Keeffe'i (Aindrias Ó Caoimh) poeg; ­Euroopa Kohtu kohtunik alates 13. oktoobrist 2004 kuni 7. oktoobrini 2015 .

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Sündinud 1938; rahvusvahelise õiguse professor ja Bologna ülikooli Euroopa ühenduste õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja; Madridi Carlos III ülikooli audoktor; Johns Hopkinsi ülikooli (Bologna Center), St. Johns'i (New York), Georgetowni, Paris-II, Georgia (Athens) ülikoolide ja Institut universitaire international'i (Luxembourg) külalisprofessor; Nimègue'i ülikooli European Business Law Pallas-programmi koordinaator; Euroopa Ühenduste Komisjoni avalike hangete nõuandekomitee liige; kaubandus- ja tööstusministeeriumi aseriigisekretär Itaalia eesistumise ajal nõukogus; Euroopa ühenduste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) töögrupi liige ja Haagi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi WTO-d puudutava uurimisprogrammi juhataja 1997. aastal; Esimese Astme Kohtu kohtunik 4. märtsist 1998 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 4. maist 2006 kuni 8. oktoobrini 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Sündinud 1945; jur. kand., Lundi Ülikool; Trollhättani esimese astme kohtu õigusnõunik ja kohtunik (1971-1974); Stockholmi apellatsioonikohtu õigusnõunik (1974-1975); Stockholmi esimese astme kohtu kohtunik (1975); Stockholmi apellatsioonikohtu esimehe õigus- ja haldusnõunik (1975-1978); lähetus Domstolverketi (kohtute haldamise amet) juures (1977); õiguskantsleri kantselei nõunik (1979-1980); Stockholmi apellatsioonikohtu assessor-kohtunik (1980-1981); kaubandusministeeriumi õigusnõunik (1981-1982); välisministeeriumi õigusosakonna nõunik, seejärel osakonnajuhataja ja õigusloomejuht (1982-1995); suursaadikuks nimetamine 1992; Marknadsdomstoleni aseesimees; õigus- ja institutsiooniliste küsimuste eest vastutav isik EMP lepingu läbirääkimistel (EFTA töörühma aseesimees, seejärel esimees) ning Rootsi Kuningriigi ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga; Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2006 kuni 6. oktoobrini 2011.

 

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Sündinud 1954; õigusteaduste doktor (Pavol Jozef Šafáriki ülikool, Košice, 1978); tsiviilõiguse professor (1994) ja ühenduse õiguse professor (2004); Košice ülikooli Euroopa Ühenduse õiguse instituudi direktor (2004); Košice ringkonnakohtu (Mestský súd) kohtunik (1980); Košice linnakohtu (Ústavný súd) aseesimees (1982) ja esimees (1990); Slovakkia advokatuuri liige (1991); konstitutsioonikohtu õigusnõunik (1993-1998); asejustiitsminister (1998-2000); konstitutsioonikohtu esimees (2000-2006); Veneetsia Komisjoni liige (2004); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2006 kuni 8. oktoobrini 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Sündinud 1962; õigusteaduse lõpueksam (1987); Ljubljana ülikool, õigusteaduse doktor (1995); alates 1996. aastast õigusteooria ja riigiõiguse ning eraõiguse professor; teadur; doktoriõpingud Zürichi ülikoolis, Viini ülikooli võrdleva õiguse instituudis, Hamburgis Max Planck'i Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis, Amsterdami avatud ülikoolis; külalisprofessor Viini ja Freiburgi (Saksamaa) ülikoolis ja Hamburgis Buceriuse õiguskoolis; teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi juriidilise osakonna juhataja (1994-1996) ja riigisekretär (1996-2000); riigi peasekretär (2000); Euroopa tsiviilkoodeksi töögrupi (Study Group on European Civil Code) liige alates 2003. aastast; Humboldti uurimisprojekti (Humboldt Stiftung) eest vastutav isik; üle saja juriidilise artikli ja mitme raamatu autor Euroopa Ühenduse õiguse ja eraõiguse kohta; Sloveenia Juristide Liidu autasu „Aasta jurist 2003"; mitme õigusajakirja toimetuse liige; Sloveenia Juristide Liidu peasekretär, mitme juristide liidu, sh Gesellschaft für Rechtsvergleichungi liige; Euroopa Kohtu Esimese Astme kohtunik 7. juulist 2004 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Sündinud 1946; õigusteaduste doktor, teaduslik kraad haldusõiguses (ULB, 1970); IEP de Paris' diplom (Ecofin, 1972); advokaadi õppepraktika; Banque de Paris et des Pays-Bas' õigusnõunik (1972-1973); välisministeeriumi atašee, seejärel saatkonna sekretär (1973-1976); Ministrite Nõukogu töögruppide esimees (1976); saatkonna esimene sekretär (Pariis), alalise esindaja asetäitja OECD juures (kontaktametnik UNESCO juures, 1976-1979); valitsuse asepeaministri kantselei juhataja (1979-1980); Euroopa Poliitilise Koostöö töögruppide esimees (Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika); Euroopa Ühenduste Komisjoni presidendi nõunik, seejärel kantselei asejuhataja (1981); Ministrite Nõukogu peasekretariaadi eelarve ja personaliosakonna juhataja (1981-1984); vastutav ametnik alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1984-1985); eelarvekomitee esimees; täievoliline minister, poliitika- ja kultuuriosakonna juhataja (1986-1991); peaministri diplomaatiline nõunik (1986-1991); suursaadik Kreekas (1989-1991, mujal resideeruv), poliitikakomitee esimees (1991); suursaadik, alaline esindaja Euroopa ühenduste juures (1991-1998); COREPER-i eesistuja (1997); suursaadik (Brüssel, 1998-2002); alaline esindaja NATO juures (1998-2002); Suurhertsogi õuemarssal ja kantselei juhataja (2002-2007); Euroopa Kohtu kohtunik alates 15. jaanuarist 2008 kuni 7. oktoobrini 2013.

Niilo JÄÄSKINEN
Niilo JÄÄSKINEN

Sündinud 1958; õigusteaduste diplom (1980), õigusteaduste litsentsiaat (1982), Helsingi Ülikooli doktorikraad (2008); Helsingi Ülikooli õppejõud (1980-1986); praktika Rovaniemi esimese astme kohtus (1983-1984); justiitsministeeriumi õigusnõunik (1987-1989), seejärel Euroopa õiguse osakonna juhataja (1990-1995); välisministeeriumi õigusnõunik (1989-1990); Soome parlamendi suurkomisjoni Euroopa Liidu asjade nõunik ja sekretär (1995-2000); kõrgema halduskohtu ajutine liige (juuli 2000-detsember 2002), seejärel kõrgema halduskohtu liige (jaanuar 2003-september 2009); õiguslike ja institutsiooniliste küsimuste eest vastutav isik Soome Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2009 kuni 7. oktoobrini 2015 .

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Sündinud 1946; Sevilla ülikooli õigusteaduste diplom (1963-1968) ja õigusteaduste doktor (1975); kraadiõpe Freiburg im Breisgau ülikoolis (1969-1971); Sevilla ülikooli õigus- ja poliitikateaduste dotsent (1978-1986); Sevilla ülikooli konstitutsiooniõiguse õppetooli hoidja (1986-1992); konstitutsioonikohtu nõunik (1986-1987); konstitutsioonikohtu kohtunik (1992-1998); konstitutsioonikohtu esimees (1998-2001); fellow Wissenschaftskolleg zu Berlin'is (2001-2002); Madridi autonoomse ülikooli konstitutsiooniõiguse õppetooli hoidja (2002-2009); riiginõukogu valitud liige (2004-2009); arvukate publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 14. detsembrist 2009 kuni 7. oktoobrini 2015 .

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Sündinud 1952; Vilniuse ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1974-1979); Leedu Õigusteaduste Akadeemia doktor (1999), Leedu advokatuuri liige (1979-1990); Leedu Vabariigi Ülemnõukogu (parlament) saadik (1990-1992), seejärel Leedu Vabariigi Seimas (parlament) liige ning Riigi ja Õiguse Komitee liige (1992-1996); Leedu Vabariigi Konstitutsioonikohtu kohtunik (1996-2005), seejärel Leedu Vabariigi Konstitutsioonikohtu presidendi nõunik (alates 2006); Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduste kateedri riigiõiguse õppetooli assistent (1997-2000), dotsent (2000-2004), seejärel professor (alates 2004) ja õppetooli hoidja (2005-2007); Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduste kateedri dekaan (2007-2010); Veneetsia Komisjoni liige (2006-2010); 11. märtsi 1990. aasta Leedu iseseisvumise taastamise aktile allakirjutaja; mitme õigusteadusliku väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2010 kuni 8. oktoobrini 2018.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Sündinud 12. novembril 1914 Nieuwkapelles; Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1938), Liège'i ülikooli diplom (licence) poliit- ja sotsiaalökonoomias (1940); Liège'i katoliikliku ülikooli majandusteaduste instituudi assistent (1939-1940); advokaat (1938-1940); Boerenbondi majandus- ja õigusnõunik, põllumajandusministri kabineti juhataja (1944-1945); ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Euroopa osakonna sekretär Roomas, ülesandeks lõpetada rahvusvaheline põllumajandusinstituut (1946-1949); FAO Belgia komitee president, FAO nõukogu ja mitme komitee liige (1950-1953); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu sekretär 26. märtsist 1953 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtusekretär 7. oktoobrist 1958 kuni 9. veebruarini 1982; surnud 15. mail 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

Sündinud 23. mail 1932 Viinis; Ühendkuningriigi kodanik; õigusteaduse õpingud Kings College'is, Durhami ülikoolis ja Lincolns Innis (1950-1955); kutsutud Londoni advokatuuri (1955); Keenia ülemkohtu kohtusekretäri asetäitja; advokaat (1957-1958 ja 1961-1962); esimese astme kohtu kohtunik (1958); Keenia ülemkohtu kohtusekretäri esimene asetäitja (1963); Strasbourgi Euroopa Inimõiguste Kohtu kantselei nooremametnik (1965); Euroopa Inimõiguste Komisjoni sekretariaadi juhataja (1966); Euroopa Nõukogu ametnik (1967), vanemametnik (1969), Euroopa Nõukogus kabinetijuhataja asetäitja (1969-1973); Euroopa Parlamendi osakonnajuhataja (1973), istungite talituse direktor (1980); Euroopa Kohtu kohtusekretär 10. veebruarist 1982 kuni 9. veebruarini 1988.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Sündinud 1944; Prantsuse kodanik; õigusteaduse diplom (Pariisi I ülikool, Pariisi Institut d'études politiques ja Johns Hopkinsi ülikooli School of advanced international studies), Euroopa Parlamendi juhatuse ametnik; eelarvekomisjoni sekretariaadi vanemametnik; institutsioonide komisjoni sekretariaadi osakonna juhataja ja eelarvekomisjoni sekretariaadi osakonna juhataja; Euroopa Parlamendi presidentide nõunik, seejärel juhataja (institutsionaalsed, õigusalased ja eelarveküsimused); parlamendi komisjonide peadirektoraadi direktor; Euroopa Kohtu sekretär 10. veebruarist 1988 kuni 9. veebruarini 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

sündinud 1948; l'Insitut d'études politiques de Paris' diplom ja teaduskraad avaliku õiguse valdkonnas; Tribunal de Grande Instance de Versailles' abiprokurör; Euroopa Kohtu haldusjuht; Cour d'appel de Paris' peasekretär; justiitsministri büroo; Euroopa Kohtu presidendi õigusnõunik; Euroopa Kohtu kohtusekretär alates 10. veebruarist 1995. Euroopa Kohtu sekretär 10. veebruarist 1994 kuni 6. oktoobrini 2010.