Euroopa Kohus
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Sündinud 1. augustil 1879 Roomas; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor; kohtunik (1901); Rooma kohtu kohtunik (1913); Rooma apellatsioonikohtu nõunik (1923); kassatsioonikohtu nõunik (1926); Trieste apellatsioonikohtu esimees (1930); kassatsioonikohtu peaprokurör (1944); Avalike Veekogude Kõrgema Kohtu (Tribunale superiore delle acque pubbliche) esimees (1948); kassatsioonikohtu esimene auesimees (1949); Rahvaste Liidu peasekretäri asetäitja (1932-1937); Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituudi juhataja (1944); Haagi Alalise Rahvusvahelise Vahekohtu liige (1949); Euroopa Kohtu president 1952-1958; surnud 29. aprillil 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Sündinud 12. novembril 1888 Dordrechtis; Madalmaade kodanik; Rahvusvahelise Kristlike Ametiühingute Liidu peasekretär (1920-1952); mitme rahvusvahelise töökonverentsi delegaat; Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu aseliige; Euroopa Nõukogu sotsiaalküsimuste komitee esimees; Madalmaade parlamendi esimese koja (1929) ja teise koja (1939-1952) liige; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; surnud 26. augustil 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

Sündinud 27. oktoobril 1894 Maini-äärses Frankfurdis; Saksa kodanik; õigusteaduse doktor (1921); Maini-äärse Frankfurdi Landgerichti assessor (1923); justiitsminister (1925-1928); Inglise õiguse õpingud (London, 1928); Lausanne'i ülikooli õppeülesande täitja (1932), erakorraline professor (1935), korraline professor (1949), õigusteaduskonna dekaan (1950) ja auprofessor (1951); Karlsruhes asuva Bundesgerichtshofi (Saksamaa kõrgeim kohus) kolleegiumi esimees; rahvusvahelise lennundusala õigusekspertide komisjoni liige (alates 1926); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 6. veebruarini 1963; surnud 4. juunil 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Sündinud 21. oktoobril 1895 Orp-le-Grandis (Belgia); Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1922); Leuveni advokatuuri liige, seejärel Nivelles'i advokatuuri liige; esindajatekoja (Kamer van Volksvertegenwoordigers) Nivelles'i ringkonnast valitud saadik (1936-1946); põllumajandusminister (1945); lahkus poliitikast (1946) ning jätkas tööd advokaadina (1946-1949); sundvalitsejate ameti haldusnõukogu esimees (1949-1953), rahvuspanga kontrolör; Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendomi juht kuni märtsini 1953; ajakirjanik 1931-1940 ja 1944-1945: Le vingtième siècle, Le Soir, La cité; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 8.oktoobrini veebruarini 1967; surnud 24. augustil 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Sündinud 23. augustil 1896 Pariisis; Prantsuse kodanik; peafinantsinspektor; Prantsuse Instituudi liige; Belgia kuningliku kirjanduse, kunsti ja teaduste akadeemia ja rahvusliku akadeemia dei Lincei välisliige; finantsinspektor (1923); Pariisi ülikooli statistikainstituudi professor (1923-1930); peaminister Poincaré valitsuse finantsminister (1926); Rahvaste Liidu sekretariaadi majandus- ja finantsosakonna liige (1927); finantsatašee Prantsuse saatkonnas Londonis (1930); École libre des sciences politiques'i professor (alates 1933); majandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja asetäitja (1934); majandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja (1936-1939); koosseisuväline riiginõunik (1936); Prantsuse Panga asepresident (1939); ÜRO I ja II peaassamblee asedelegaat (1946); ÜRO sotsiaal- ja majanduskomitees Prantsusmaad esindav liige (1946); Pariisi majanduspoliitika ühenduse (Société d'économie politique de Paris) ja Pariisi statistikaühenduse (Société de statistique de Paris) aupresident; rahvusvahelise sotsiaalteaduste  ja filosoofianõukogu (Conseil international de la philosophie et des sciences humaines) aupresident; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 18. maini 1962; Prantsuse V vabariigi loomise ajal juhtis de Gaulle'i korraldusel loodud ekspertkomiteed, mille ülesanne oli majanduse ümberkujundamise kava ettevalmistamine ja elluviimine ning mille üks väljapaistvamaid meetmeid oli frangi revalveerimine. Majandus- ja sotsiaalnõukogu liige 1962-1974; auleegioni suur rist (Grand-Croix); humanitaar- ja poliitikateaduste akadeemia liige, kes Prantsuse Instituudi kantslerina töötades valiti Prantsuse akadeemia poolt 30. aprillil 1964 tema ja luuletaja André Berry vahel valides 18 poolt- ja 6 vastuhäälega Jean Cocteau asemele. Kutsutud André Maurois' vastuvõtule 1. aprillil 1965; surnud 23. aprillil 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Sündinud 21. mail 1898 Falkis; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse doktor; Luksemburgi advokatuuri liige (1922-1927); justiitsministeeriumi atašee (1927-1929); rahukohtunik (1929-1930); riigiprokuröri asetäitja (1930-1937), ringkonnakohtu (tribunal d'arrondissement) kohtunik (1937-1945); kõrgema kohtu nõunik (1945-1952); Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna (comité du contentieux au Conseil d'État) nõunik (1951-1952); Brüsseli ülikooli erakorraline professor; Luksemburgi Suurvürstiriigi Riiginõukogu liige; Beneluxi õiguse ühtlustamise komitee liige; Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi Luksemburgi komisjoni esimees; suurvürstiriigi õigusloome uurimise komisjoni esimees; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; Euroopa Kohtu president 8. oktoobrist 1964 kuni 9. oktoobrini 1967; Euroopa Majandusühenduse ja assotsieerunud Aafrika ja Malagassi riikide vahelise vahekohtu president (1965-1967); surnud 9. detsembril 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Sündinud 14. oktoobril 1899; Madalmaade kodanik; õigusteaduse õpingud Leidenis; töö ÜRO sekretariaadis Genfis; Amsterdami kohtu (Rechtbank te Amsterdam) kohtunik; rahvusvahelise merekomisjoni liige; majandusministeeriumi väliskaubanduse osakonna peadirektor (1934); sõjavang; 1945. aastal naasis endisesse ametisse majandusministeeriumis; tihedalt seotud Euroopa majandusintegratsiooni protsessiga; Beneluxi ühenduse üks peamistest Hollandi-poolsetest asutajatest; Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtunik 10. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; surnud 2. augustil 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Sündinud 14. mail 1900 Meudonis; Prantsuse kodanik; konkursi korras valitud Riiginõukokku (Conseil d'État); teise astme audiitor (1924), esimese astme audiitor (1929), Riiginõukogu kohtunik (1934); finantsvaldkonna riiginõunik (1945); valitsuse esindaja Riiginõukogu juures; osales õiguseksperdina Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu läbirääkimistel (1950); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu kohtujurist 4. detsembrist 1952 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 6. oktoobrini 1964; surnud 5. septembril 1986.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Sündinud 30. detsembril 1899; Saksa kodanik; rahvamajanduse ja õigusteaduse õpingud (Köln, München, Freiburg, Bonn); kohtukaasistuja ja kohtunik (Köln, 1932); Berliini advokatuuri liige kuni 1946; advokaat Saarbrückeni Landgerichtis ja Oberlandesgerichtis; 1947-1952 eelkõige välisriikide õigusega seotud tegevused, näiteks Saksamaa huvide kaitsmine okupatsioonirežiimi ametiasutustes ning kohtutes ja välisriikide ametiasutustes ja kohtutes; Saksamaa liiduvalitsuse erilähetused enne diplomaatiliste teenistuste loomist välisriikides; 1947-1948 osales Sonderstelle für Geld und Krediti töös rahareformi ettevalmistamisel Homburgis; Euroopa Kohtu kohtujurist (1953-1973); surnud 21. detsembril 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Sündinud 14. augustil 1889 Chivennas; Itaalia kodanik; rahukohtunik (pretore) Caraglios (1920) ja Torinos (1924); Rhodose kohtu president (1928), määratud ametisse Rooma kohtusse (1934); Kairo konsulaarkohtu kohtunik (1936); üle viidud välisministri alluvusse (1940); Rhodose apellatsioonikohtu esimees (1941); Aquila apellatsioonikohtu nõunik, hiljem Rooma apellatsioonikohtu nõunik (1945); üle viidud kassatsioonikohtu prokuratuuri (1948); kassatsioonikohtu peaprokuröri asetäitja (1951), kassatsioonikohtu koja esimees (1958); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; surnud 6. veebruaril 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Sündinud 1910. aastal; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor (1932); advokaat kuni 1939. aastani; konkursi teel saanud Avvocatura dello Statosse; nimetatud Sostituto avvocato generale dello Stato'ks (1955); assistent Rooma ülikoolis (1939-1950); kirjastuse Il Giornale d'Italia commissario governativo (1944-1946); Poligrafico dello Stato õigusnõustaja (1946-1948); Itaalia valitsuse esindaja rahulepingute sõlmimise lepituskomisjonides (1948-1950); Tangeri rahvusvahelise tsooni õigusnõustaja (1951-1953) ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ülemameti õigusnõustaja (1953-1956); Rooma lepingute läbirääkimisel Itaalia delegatsiooni õigusekspert; mitme õigusalase teose autor; Euroopa Kohtu kohtunik (1958-1961); surnud 5. aprillil 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Sündinud 15. jaanuaril 1918 Rotterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor (1941); ühenduse Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel juriidiline nõustaja, pärast seda, kui okupatsioonivõimud olid nimetatud ühenduse keelustanud, jätkas põrandaalust tegevust (1941-1945); Amsterdami vaba ülikooli avaliku õiguse ja haldusõiguse professor (alates 1945); ühenduse Nederlandse Verening voor Administratief Recht president (1948-1958); alates 1955. aastast Madalmaade Kuningliku Teaduste Akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1958 kuni 29. märtsini 1979, Euroopa Kohtu president 7. oktoobrist 1958 kuni 7. oktoobrini 1964; Groningeni ülikooli riigiõiguse professor (1979-1984); surnud 24. augustil 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Sündinud 26. juulil 1907 Veronas; Itaalia kodanik; Padova ülikooli õigusteaduse doktori kraad (1928); Padova õigusfilosoofia instituudi assistent (1929); koosseisuväline tsiviilõiguse professor (1935); Ferrara ülikooli tsiviilõiguse vastutav professor (1935-1942); Veneetsia ülikooli erakorraline tsiviilõiguse professor (1941-1942); korraline tsiviilõiguse professor Padovas alates 1942, võrdleva eraõiguse vastutav professor Padovas alates 1953; Padova eraõiguse instituudi juhataja alates 1945; Veneetsia Istituto Veneto liige, Padova akadeemia, Verona akadeemia ja Ferrara akadeemia liige; Euroopa Kohtu kohtunik 8. märtsist 1962 kuni 12. detsembrini 1972, seejärel kohtujurist 9. jaanuarist 1973 kuni 6. oktoobrini 1976; surnud 18. aprillil 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Sündinud 19. septembril 1908; Prantsuse kodanik; õigusteaduse doktor; Pariisi apellatsioonikohtu advokaat; reservkapten; vastupanuliikumise põrandaaluse juhtkomitee liige ja rahvusliku vabastusliikumise liige; ajutise nõuandva kogu (Assemblée consultative) liige; Pariisi ringkonnast valitud parlamendisaadik (1945-1958); Hautes-Alpes'i ringkonnast valitud parlamendisaadik (november 1958); justiitsminister (mitu korda ajavahemikus 1948-1958); Prantsusmaa ja ühenduse liikmesriikide vahelise abi ja koostöö eest vastutav minister, seejärel Prantsuse ülemeredepartemangude ja -alade ning Sahara eest vastutav minister (jaanuar 1959 kuni august 1961); Euroopa liikumise (Mouvement européen) täidesaatva komitee liige; Euroopa Kohtu kohtunik 18. maist 1962 kuni 9. oktoobrini 1967, Euroopa Kohtu president 10. oktoobrist 1967 kuni 25. oktoobrini 1976; surnud 9. augustil 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Sündinud 15. juunil 1900 Berliinis; Saksa kodanik; õigusteaduse doktor (Heidelberg, 1924); mitmes Berliini kohtus abikohtunik; töö majandusministeeriumis (1928-1935); majandusekspert; Berliini haiglate haldusdirektor; Hesseni liidumaa abiminister föderaalasjade valdkonnas; Stuttgartis asuva Ameerika Ühendriikide okupatsioonitsooni föderaalnõukogu juhatuse liige (1946); ühendatud majandustsooni majandushalduse valdkonnas direktori asetäitja (1947-1948), seejärel õigusteenistuse juhataja (1948-1949); Põhiseadusliku Assamblee liige (1948-1949); liidu justiitsministeeriumi abiminister (1949-1963); Euroopa Kohtu kohtunik 6. veebruarist 1963 kuni 28. oktoobrini 1970; surnud 1. jaanuaril 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

Sündinud 28. veebruaril 1913; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses; kõrghariduse lõpudiplom ( diplôme d'études supérieues) avalikus õiguses ja rahvamajanduses; politoloogia diplom (École libre des sciences politiques); 1963. aastal läbinud Riiginõukogu audiitori konkursi; valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures 1947-1950, 1957-1960 ja 1962-1964; halduse ja avaliku teenistuse peadirektor veebruarist 1959 kuni aprillini 1961; École nationale d'administrationi seminarijuhendaja (1947-1958) ja Pariisi Institut d'études politiques'i professor (1958-1962); Euroopa Kohtu kohtujurist 8. oktoobrist 1964 kuni 6. oktoobrini 1970; surnud 4. oktoobril 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Sündinud 2. jaanuaril 1909; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor (Torino 1930); rahvusvahelise õiguse privatdozent (1933); Torino ülikooli õppeülesande täitja; Cagliari ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1939-1940), seejärel Modena ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1940-1942); Torino ülikooli õigusteaduskonna koosseisuline professor (1942-1956); Rooma ülikooli politoloogiateaduskonna rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisuline professor (1956-1964); Torino kohtu kohtunik; riiginõunik (alates 1948); Riiginõukogu aukoja president (1956); diplomaatiliste vaidluste lahendamise osakonna peasekretär ja õigusteenistuse juht; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; alalise vahekohtu liige; Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 1964 kuni 3. veebruarini 1976; surnud 18. jaanuaril 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Sündinud 22. juunil 1912 St-Niklaas Waasis; Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1934); advokaat, Raad van de Orde liige (1935); riigiteaduste ja diplomaatia doktor (1945); Vlaamse Conferentie van de Balie juhatuse liige ning seejärel Vlaamse Conferentie van de Balie president; esindajatekoja liige (1951-1961); parlamendi välisasjade komisjoni ning õigus- ja konstitutsioonireformi komisjoni liige; Leuveni ülikooli õigusteaduskonna erakorraline professor; Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1967 kuni 29. oktoobrini 1980, kohtu president 30. oktoobrist 1980 kuni 10. aprillini 1984; surnud 1. augustil 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Sündinud 20. novembril 1919 Luxembourgis; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse doktor; õigusnõustaja; välisministeeriumi poliitikaosakonna juhataja ja peasekretär (1946-1967); Liège'i ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja (1951); Liège'i ülikooli Euroopa õiguse instituudi kaasasutaja (1963); Euroopa ühenduse õiguse õppetooli erakorraline ja korraline professor (1965); rahvusvahelise õiguse instituudi kaasliige Varssavi istungjärgu ajal (1965); suurvürstiriigi instituudi sotsiaal- ja poliitikateaduste osakonna liige (1967); Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1967 kuni 7. oktoobrini 1985; surnud 2. veebruaril 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Sündinud 14. detsembril 1911 Hamburgis; Saksa kodanik; õiguse ja riigiteaduste õpingud (Graz, Freiburg am Breisgau ja Berliin); õigusteaduse doktor (1937, Königsberg/Preisimaa); majandus- ja transpordiministeeriumi ametnik; Bundesrati õiguskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja ning Bundestagi ja Bundesrati ühise õiguskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja; Karlsruhes asuva Bundesverfassungsgerichti (Saksamaa konstitutsioonikohus) kohtunik (1955-1970); Heidelbergi ülikooli auprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik 28. oktoobrist 1970 kuni 6. oktoobrini 1976; kohtu president 7. oktoobrist 1976 kuni 31. oktoobrini 1980; surnud 24. augustil 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Sündinud 26. augustil 1919 Limoges'is; Prantsuse kodanik; õigusteaduse doktor; ülikooli diplom (licence) inglise filoloogias; õpingud École nationale d'administration'is (1945-1947); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (esimene aste), seejärel nimetatud Riiginõukogu kohtunikuks (1954) ning riiginõunikuks (1969); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1957-1969) ja valitsuse esindaja pädevuskonfliktide kohtus (tribunal des conflits) (1965-1970); lähetatud mitmel korral ministeeriumidevahelise Euroopa majanduskoostöö komiteesse (1948-1951), peaministri alluvusse (1952), kaitseministeeriumi (1952-1954) ja justiitsministeeriumi justiitsministri juurde (1969-1970); tehnilise nõustamise lähetused välismaale; École nationale d'administrationi seminarijuhendaja ja Institut d'études politiques de Paris' seminarijuhendaja; pidev kaastöö mitmele õigusajakirjale; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1970 kuni surmani 2. jaanuaril 1972.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Sündinud 29. märtsil 1920 Charenton-le-Pont'is (Val-de-Marne); Prantsuse kodanik; kõrghariduse lõpudiplom ( diplômé d'études supérieures) avalikus õiguses ja rahvamajanduses; Prantsuse valitsuse esindaja Prantsuse-Itaalia lepituskomisjonis (1949-1951); justiitsministeeriumi tehniline nõustaja (1952-1953); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (esimene aste), seejärel nimetatud Riiginõukogu kohtunikuks (1954) ning riiginõunikuks (1972); õigusnõunik Prantsusmaa saatkonnas Marokos (1956-1958); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1958-1961); Maroko Ülemkohtu halduskolleegiumi esimees (1961-1964); justiitsministeeriumi õigustalituse juht (1964); École nationale d'administrationi seminarijuhendaja; Rabati õigusteaduskonna õppeülesande täitja; École marocaine d'administrationi professor; Euroopa Kohtu kohtujurist 22. märtsist 1972 kuni 18. märtsini 1981; surnud 9. juulil 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Sündinud 12. veebruaril 1911; Iiri kodanik; diplom keldi õpingutes (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 ja 1951-1953); Ülemkohtu kohtunik (1953-1961); Ülemkohtu esimees (1961-1973); Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 12. detsembrini 1974; Iirimaa president (1974-1976); surnud 21. märtsil 1978.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Sündinud 19. veebruaril 1913 Kopenhaagenis; Taani kodanik; õigusteaduse õpingud Kopenhaageni ülikoolis ja Institut universitaire des Hautes études internationales'is Genfis; õigusteaduse doktor (1946); Taani välisministeeriumi lähetused Berni ja Londonisse (1938-1945); Århusi ülikooli rahvusvahelise õiguse ja riigiõiguse professor (alates 1947); Taani ja Madalmaade valitsuse loodud Põhjamere mandrilava rahvusvahelise kohtu (Domstol udpeget af den danske og den nederlandske regering i sagerne vedrørende kontinentalsoklen i Nordsøen) ad hoc kohtunik (1968-1969); alalise vahekohtu liige; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 8. oktoobrini 1979; surnud 11. oktoobril 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Sündinud 17. juulil 1918 Münchenis; Saksa kodanik; Müncheni ülikooli õigusteaduse doktor (1950); teine õigusteaduse riigieksam ( juristisches Staatsexamen) (1951); asenduskohtunik, seejärel esimese astme kohtunikuga võrdsustatud staatuses nõunik Baieri liidumaa justiitsministeeriumis (1951-1954); Müncheni esimese astme kohtu kohtunik (1954-1955); teenistus Baieri liidumaad liitvabariigis esindava ministri juures (1955-1956); Münchenis asuva Baieri liidumaa riigikantselei ametnik ( Oberregierungsrat), seejärel vanemametnik ( Regierungsdirektor; 1956-1958); Müncheni Landgerichti kohtunik (1958-1961); Bundestagi liige (1961-1972); liitvabariigi rahandusministeeriumi abiminister, vastutusalas suhted parlamendiga (1969-1971); Euroopa Assamblee liige (1971-1973); Euroopa Kohtu kohtujurist 9. oktoobrist 1973 kuni 11. jaanuarini 1984; surnud 16. aprillil 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Sündinud 24. septembril 1924; Ühendkuningriigi kodanik; astus sõjaväkke veebruaris 1943; värvatud eliitväeossa (Rifle Brigade); võtnud osa sõjaväeoperatsioonidest Euroopas ja Aasias; antud auaste Acting Major (1947); õigusteaduse diplom (B.A., 1948); advokatuuri liige (Lincoln's Inn, jaanuar 1950); barrister Chancery Baris (1950-1972); bencher Lincoln's Innis (alates 1966); Councillor, Royal Borough of Kensingtonis (1959-1968); Warner & Sons Ltd. ja filiaalide juhataja (1952-1970); Queen's Counsel (november 1972); Euroopa Kohtu kohtujurist 9. jaanuarist 1973 kuni 26. veebruarini 1981; surnud 1. veebruaril 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Sündinud 18. novembril 1924; Ühendkuningriigi kodanik; Šoti advokatuuri liige (1951); Queen's Counsel (1963); Court of Sessioni kohtunik (Šotimaa ülemkohus, 1972); Euroopa Kohtu kohtunik 9. jaanuarist 1973 kuni 6. oktoobrini 1988; Euroopa Kohtu president 10. aprillist 1984 kuni 6. oktoobrini 1988; teenete tunnustusena antud Ühendkuningriigi paruni tiitel ning sellega kaasnev aunimetus Lord Mackenzie-Stuart of Dean; surnud 1. aprillil 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Sündinud 4. oktoobril 1912; Iiri kodanik; LL.B., University College Dublin (1936); barrister, Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 ja 1957-1965); Ülemkohtu kohtunik (1965); Ülemkohtu esimees (1966); Euroopa Kohtu kohtunik 12. detsembrist 1975 kuni 16. jaanuarini 1985; surnud 30. detsembril 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Sündinud 25. jaanuaril 1905 Casertas; Itaalia kodanik; õigusteaduse doktor, Napoli ülikool (1925); välisministeeriumi asesekretär (1927-1932); Rooma ülikooli rahvusvahelise õiguse professor (1932); Urbino ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1932); Firenze ülikooli rahvusvahelise õiguse koosseisuline professor (1933-1940), Rooma ülikooli rahvusvahelise õiguse koosseisuline professor (1940-1975); Rooma ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna rahvusvahelise õiguse instituudi direktor (alates 1966); Senati liige (1948-1972); kaitseministeeriumi aseriigisekretär (1953-1958); Senati asepresident (1958-1960); haridusminister (1960-1962); justiitsminister (1962-1963); töö- ja sotsiaalminister (1963-1964 ja 1966-1968); ÜRO asjade portfellita minister (1968-1969 ja 1970); rahandusminister (1969-1970); telekommunikatsiooni ja sideminister (1970-1972); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 11. oktoobril 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Sündinud 29. märtsil 1907 Rennes'is; Prantsuse kodanik; kõrghariduse lõpudiplom (diplôme d'études supérieues) eraõiguses; Douai' apellatsioonikohtu abikohtunik, seejärel Pariisi apellatsioonikohtu abikohtunik (1933-1936); Évreux' kohtu asekohtunik (1936-1940); Évreux' kohtu prokurör (1940); sõjakuritegude uurimistalituse direktor (1946); kaitseministri kabineti direktor (1947-1949); teabeministri kabineti direktor (1949-1953); peaministri kabineti direktor, asepeaminister (1953); Seine'i kohtu esimene asekohtunik (1954-1956); justiitsministri kabineti direktor (1957-1958); Seine'i kohtu prokurör (1958-1961); kassatsioonikohtu nõunik (1961); õigusteenistuste peainspektor (1962); Pariisi apellatsioonikohtu esimene esimees (1962-1968); kassatsioonikohtu prokurör (1968-1976); Euroopa Kohtu kohtunik 26. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1982; surnud 12. märtsil 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Sündinud 9. veebruaril 1925 Napolis; Itaalia kodanik; õigusteaduse diplom (Napoli, 1945); assistent Napoli ülikoolis (1946-1952); rahvusvahelise õiguse doktor (1951); Napoli ülikooli rahvusvahelise õiguse õppeülesande täitja (1951-1954); avalik-õiguslike institutsioonide erakorraline professor Cagliari ülikoolis (1954); Bari ülikooli rahvusvahelise õiguse korraline professor (1955-1968); Napoli ülikooli rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisuline professor (1968); Napoli ülikooli majandus- ja kaubandusteaduskonna avaliku õiguse instituudi direktor (1970); Rooma ülikooli politoloogiateaduskonna rahvusvahelise eraõiguse professor (1970-1976); Euroopa Kohtu kohtunik 3. veebruarist 1976 kuni 6. oktoobrini 1976, seejärel kohtujurist 7. oktoobrist 1976 kuni 6. oktoobrini 1982; surnud 4. aprillil 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Sündinud 11. augustil 1929 Amsterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor (Amsterdami ülikool, 1953); advokaat ja prokurör Haarlemis (1953-1956); justiitsministeeriumi atašee Haagis (1956-1962); Euroopa Ühenduste Nõukogu õigustalituse õigusnõunik (1962-1965); Leideni ülikooli korraline professor (1965-1978), õigusteaduskonna dekaan (1973-1975); Madalmaade Teaduste Akadeemia liige (1978); Hoge Raadi nõunik (1978-1979); Euroopa Kohtu kohtunik 29. märtsist 1979 kuni 29. märtsini 1990; surnud 24. detsembril 2015.

Ole DUE
Ole DUE

Sündinud 10. veebruaril 1931; Taani kodanik; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; apellatsioonikohtu ad interim nõunik; Taani delegatsiooni liige Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsil; Euroopa Kohtu kohtunik 9. oktoobrist 1979 kuni 6. oktoobrini 1988; kohtu president 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 21. jaanuril 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Sündinud 2. juunil 1925 Berliinis; Saksa kodanik; Göttingeni ülikooli õigusteaduse doktor (1952); töö liitvabariigi majandusministeeriumi juriidilises osakonnas (1953); liitvabariigi majandusministeeriumi Euroopa asjade talituse juhataja (1958); liitvabariigi majandusministeeriumi Euroopa poliitika osakonna juhataja (1970); Münsteri ülikooli dotsent (1971), auprofessor (1975); Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarechti (Saksa Teaduslik Euroopa Õiguse Ühing) juhatuse liige; Heidelbergis asuva Max Plancki välisriikide avaliku õiguse ja rahvusvahelise õiguse instituudi kuratooriumi liige; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 1980 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 20. septembril 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Sündinud 16. märtsil 1916 Rotterdamis; Madalmaade kodanik; õigusteaduse doktor, Leideni ülikool (1946); töö majandusministeeriumis ja välisministeeriumis, muu hulgas ministri üldnõunikuna ja turukorralduse osakonna juhatajana (1945-1958); Euroopa Ühenduste Komisjoni peadirektor (1958-1967); Utrechti ülikooli sotsiaal- ja majandusõiguse professor (1967-1981); Euroopa Kohtu kohtujurist 4. juunist 1981 kuni 13. jaanuarini 1986; surnud 4. juulil 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Sündinud 29. märtsil 1920 Pariisis; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses, kõrghariduse lõpudiplom ( diplômes d'études supérieures) avalikus õiguses, rahvamajanduses ja politoloogias; justiitsministeeriumi korraline atašee (1950); justiitsministri kabineti büroo juhataja (1958); Pariisi Tribunal de grande instance'i aseesimees (1969); justiitsministeeriumi osakonnajuhataja (1973); École nationale de la magistrature'i direktor (1974); Pariisi Tribunal de grande instance'i esimees (1976); Euroopa Kohtu kohtujurist 18. märtsist 1981 kuni 13. veebruarini 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Sündinud 28. juulil 1924; Prantsuse kodanik; Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor, seejärel kohtunik; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; vee- ja metsaameti juhataja; riigikantselei peadirektor; riiginõunik; Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna esimese allosakonna esimees; Institut d'études politiques'i professor; Riiginõukogu riiklike ehitustööde osakonna esimees; Euroopa Kohtu kohtunik 4. juunist 1981 kuni 6. oktoobrini 1982 ja 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 11. jaanuaril 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Sündinud 15. augustil 1926 Ateenas; Kreeka kodanik; õigusfilosoofia diplom, Oxfordi ülikool; University College of Wales Aberystwythi õppeülesande täitja (1954), seejärel Londoni King's College'i õppeülesande täitja (1959); Londoni ülikooli võrdleva õiguse korraline professor (1966); Londoni ülikooli õigusteaduse doktor LL.D. (1972); King's College'i Euroopa õiguse keskuse direktor (1974); Euroopa Kohtu kohtunik 12. jaanuarist 1981 kuni surmani 15. novembril 1982.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Sündinud 17. veebruaril 1930; Ühendkuningriigi kodanik; barrister, Master of the Bench, seejärel Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; tööministeeriumi Junior Counsel, Treasury Junior ja Leading Counsel; Recorder; kõrgema kohtu kohtunik (Queen's Bench Division); töökohtu apellatsiooniastme esimees; Durhami ülikooli külalisprofessor, Comelli ülikooli (USA) külalisprofessor, Merceri ülikooli (USA) külalisprofessor, King's College'i (London) külalisprofessor; Euroopa Kohtu kohtujurist 26. veebruarist 1981 kuni 6. oktoobrini 1988; kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 10. märtsini 1992; surnud 7. aprillil 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Sündinud 29. jaanuaril 1927 Düsseldorfis; Saksa kodanik; õigusteaduse õpingud Kölni, Bonni ja Freiburgi ülikoolis (1947-1951); Gerichtsreferendar (praktikant kohtus) (1952-1956), seejärel Kölni Oberlandesgerichti assessor (1956); Bundesverfassungsgerichti (Saksamaa konstitutsioonikohus) teaduslik töötaja (1958-1960); Kölni Landgerichti kohtunik (1959); liitvabariigi justiitsministeeriumi ametnik (1961), seejärel avaliku õiguse osakonna juhataja (1969); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1982 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 28. mail 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Sündinud 23. detsembril 1927; Itaalia kodanik; tööõiguse korraline professor (Urbino, Bologna ja Rooma ülikool), võrdleva eraõiguse korraline professor (Bologna ülikool); kohtute ülemkogu (Consiglio superiore della magistratura) liige (1976-1981); Euroopa Kohtu kohtujurist (1982-1988); kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni surmani 21. juulil 1999.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Sündinud 5. jaanuaril 1931 Pariisis; Prantsuse kodanik; ülikooli diplom ( licence) õigusteaduses, kõrghariduse lõpudiplom ( diplôme d'études supérieures) avalikus õiguses; École nationale d'administrationi diplom (1956); Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor (1956); noorsoo- ja spordiministeeriumi projektijuht, hiljem abinõunik (1961); Riiginõukogu kohtunik (1962); valitsuse esindaja Riiginõukogu kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures (1964-1968); riikliku kaevandus- ja keemiaettevõtte peasekretäri asetäitja, seejärel peasekretär (1970-1974); Centre Beaubourg'i akustika- ja muusikauuringute instituudi (IRCAM) haldus- ja finantsdirektor (alates 1974); riiginõunik (juuni 1981); ettevõtte Entreprise de recherche et d'activités pétrolières õigusnõunik (oktoober 1981-1982); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1982 kuni 6. oktoobrini 1988; surnud 3. oktoobril 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

Sündinud 16. märtsil 1919; Kreeka kodanik; advokaat (Ateena); Riiginõukogu audiitor ja seejärel kohtunik; riiginõunik; kohtunike tegevuse vastu esitatud kaebuste lahendamise erikohtu esimees; kõrgema erikohtu liige; halduskohtute peainspektor; kohtute ülemkogu liige; välisministeeriumi kõrgema nõukogu esimees; Euroopa Kohtu kohtunik 14. märtsist 1983 kuni 6. oktoobrini 1997; surnud 23. märtsil 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

Sündinud 5. juunil 1930; Saksa kodanik; advokaat; notar; Euroopa Parlamendi kristlike demokraatide fraktsiooni peasekretär; Bundestagi liige; Bundestagi õiguskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni esimees; Saarimaa ülikooli Euroopa õiguse auprofessor (1990); Euroopa Kohtu kohtujurist 11. jaanuarist 1984 kuni 6. oktoobrini 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

Sündinud 31. juulil 1916 Corkis; Iiri kodanik; õigusteaduse õpingud (University College ja King's Inn, Dublin); barrister (1938); Senior Counsel (1954); Dáil Eireanni liige (1948-1973); tervishoiuminister (1954-1957); Iirimaa presidendivalmiste kandidaat (1966 ja 1973); ülemkohtu kohtunik (1973); ülemkohtu esimees (1974); Euroopa Kohtu kohtunik 16. jaanuarist 1985 kuni 6. oktoobrini 1991; surnud 25. veebruaril 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

Sündinud 26. jaanuaril 1930; Prantsuse kodanik; justiitsministeeriumi magistraat; Pariisi I ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja; justiitsministri kabineti direktori asetäitja; Pariisi apellatsioonikohtu koja esimees; justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja; Euroopa Kohtu kohtunik 13. veebruarist 1984 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 8. augustil 2017.

René JOLIET
René JOLIET

Sündinud 17. jaanuaril 1938; Belgia kodanik; Liège'i ülikooli õigusteaduskonna (Euroopa Ühenduse õiguse õppetool) koosseisuline professor (1974-1984) ja erakorraline professor (alates 1984); Londoni King's College'i Belgia õiguse õppetooli (Belgisch hoogleraar) juhataja (1977); külalisprofessor: Nancy ülikool (1971-1978), Amsterdami ülikooli Euroopa instituut (1976-1985), Louvain-la-Neuve'i katoliiklik ülikool (1980-1982) ja Northwestern University of Chicago (1974 ja 1983); Brugge'i Euroopa kolledži konkurentsiõiguse õppeülesande täitja (1979-1984); Euroopa Kohtu kohtunik 10. aprillist 1984 kuni surmani 15. juulil 1995.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

Sündinud 15. juunil 1935; Luksemburgi kodanik; justiitsminister; valitsuse kõrgema astme atašee; valitsuse esindaja Riiginõukogu (Conseil d'État) kohtuvaidluste lahendamise osakonna juures; valitsuse esimene nõunik justiitsministeeriumis; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1985 kuni surmani 1. juunil 1996.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

Sündinud 7. septembril 1938; Luksemburgi kodanik; õigusteaduse ja politoloogia õpingud Montpellier', Pariisi ja Cambridge'i ülikoolis; komisjoni õigustalituse liige, vanemametnik komisjoni kahe liikme kabinetis; eri ametid suurvürstiriigi välisministeeriumis; Luksemburgi Suurvürstiriigi alalise esinduse juhi kohusetäitja Euroopa ühenduste juures; Euroopa Kohtu kohtujurist 13. jaanuarist 1986 kuni 6. oktoobrini 1991 ja 19. detsembrist 1997 kuni 6. oktoobrini 2003; surnud 10. mail 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

Sündinud 17. märtsil 1936; Portugali kodanik; Lissaboni apellatsioonikohtu prokurör; justiitsministeeriumi kabinetiülem; vabariigi peaprokuröri asetäitja; Euroopa õiguse osakonna peadirektor; Lissaboni ülikooli Euroopa õiguse professor; Euroopa Kohtu kohtunik 31. jaanuarist 1986 kuni 6. oktoobrini 2000.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

Sündinud 26. mail 1946; Hispaania kodanik; assistent, seejärel professor (Oviedo ülikool, Freiburgi ülikool, Autónoma de Madridi ülikool, Complutense de Madridi ülikool ja Granada ülikool); Granada ülikooli rahvusvahelise õiguse õppetooli juhataja; Euroopa Kohtu kohtunik 31. jaanuarist 1986 kuni 6. oktoobrini 2003, kohtu president 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2003; surnud 17. jaanuril 2019.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Sündinud 1944; Coimbra ülikooli diplom õigusteaduses ja magistrikraad poliitökonoomias; doktorikraad rahvusvahelises majanduses (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse laevastikuministeeriumi juriidilises osakonnas (1969-1972); Lissaboni katoliikliku ülikooli ja Nova ülikooli professor; professorina töötanud Lissaboni Coimbra ülikoolis ja Lusíada ülikoolis (Euroopa Uuringute Instituudi direktor); Portugali valitsuse liige (1980-1983): siseministeeriumi kantsler, ministrite nõukogu ja Euroopa asjade nõukogu juhatuse liige; Portugali parlamendi liige, kristlik-demokraatliku fraktsiooni aseesimees; Euroopa Kohtu kohtujurist (1986-1988); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president (1989-1995); Lissaboni advokatuuri advokaat, Euroopa õiguse ja konkurentsiõiguse spetsialist (1996-2012); Euroopa ühenduste kohtusüsteemi tuleviku analüüsirühma „Groupe Due" liige (2000); Euroopa Komisjoni distsiplinaarnõukogu esimees (2003-2007); Portugali Euroopa õiguse ühingu esimees (alates aastast 1999); Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrini 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

Sündinud 22. mail 1926; Hispaania kodanik; Granada ülikooli, Barcelona ülikooli ja Universidad Autónoma de Madridi endine rahvusvahelise avaliku õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse professor (catedratico) ja Complutense de Madridi ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse professor; Hispaania konstitutsioonikohtu kohtunik (1980-1986); Riiginõukogu valitav nõunik (Consejero electivo del Consejo de Estado); Real Academia de Jurisprudencia (Madrid) liige (académico de número); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 20. oktoobril 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

Sündinud 21. märtsil 1935; Saksa kodanik; Kölni Euroopa õiguse instituudi teadur; Bonni ja Maini-äärse Frankfurdi ülikooli avaliku õiguse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa õiguse korraline professor; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 1. juunil 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

Sündinud 11. mail 1935; Belgia kodanik; Leuveni katoliikliku ülikooli professor, Chicago ülikooli professor ja Amsterdami ülikooli professor; Leuveni katoliikliku ülikooli prorektor, akadeemilise nõukogu ja korralduskomitee liige; advokaat (Dendermonde, Leuven, Brüssel); pangakomisjoni esimees; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1988 kuni 6. oktoobrini 1994; surnud 8. juulil 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

Sündinud 1939; barrister, Queen's Counsel; ametnik Euroopa Inimõiguste Komisjoni sekretariaadis; kohtujurist J.-P. Warneri õigussekretär; Euroopa õiguse professor Londoni ülikoolis; Centre of European Law direktor (King's College, London); erinevate Euroopa õigust käsitlevate teoste autor; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1988 kuni 10. jaanuarini 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

Sündinud 15. novembril 1942; Itaalia kodanik; Napoli ülikooli rahvusvahelise õiguse ja Euroopa ühenduse õiguse korraline professor; konstitutsioonikohtu advokaat; välisministeeriumi diplomaatiliste vaidluste nõukogu liige; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1988 kuni 4. märtsini 1998; surnud 6. juulil 2021.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

Sündinud 31. jaanuaril 1928; Madalmaade kodanik; välisministeeriumi ametnik; Utrechti ja Leideni ülikooli rahvusvaheliste organisatsioonide õiguse professor; Raad van State liige; Raad van State kohtuosakonna juhataja; kuningliku teaduste akadeemia liige; Haagi rahvusvahelise õiguse akadeemia haldusnõukogu liige; Euroopa Kohtu kohtunik 29. märtsist 1990 kuni 6. oktoobrini 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

sündinud 1942; justiitsministeeriumi ametnik; kohtunik Max Sørenseni õigussekretär; rahvusvahelise õiguse professor ja Kopenhaageni ülikooli õigusteaduskonna dekaan; advokaat; vahekohtute liige ja esimees; apellatsioonhalduskohtu liige; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1991 kuni 7. oktoobrini 1994; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7.oktoobrist 1994 kuni 10. jaanuarini 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

Sündinud 17. juunil 1943; Iiri kodanik; barrister (1967), seejärel Senior Counsel (1981): advokaaditöö Iiri advokatuuri liikmena; Attorney General (1987); Riiginõukogu (Council of State) endine liige; Iiri advokatuuri nõukogu (Bar Council) endine liige; Honourable Society of King's Inn'i bencher; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1991 kuni 5. oktoobrini 1999.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

Sündinud 14. novembril 1934; Ühendkuningriigi kodanik; advokaat (Šotimaa); Queen's Counsel (Šotimaa); Faculty of Advocates'i sekretär, seejärel varahoidja; Euroopa ühenduse riikide advokatuuride konsultatiivnõukogu esimees; Euroopa institutsioonide ja Edinburghi ülikooli Euroopa instituudi Salvesen professor; Lordide Koja Euroopa ühenduste asjade erikomisjoni erinõunik; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 9. märtsini 1992; Euroopa Kohtu kohtunik 10. märtsist 1992 kuni 7. jaanuarini 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

Sündinud 1931; Padua, Bologna ja Rooma ülikooli riigiõiguse, üldise avaliku õiguse ja võrdleva õigusteaduse professor; kohtunike ülemkogu liige (1976-1978); konstitutsioonikohtu (Corte Constitutzionale) liige ja esimees (1986-1987); ühenduse poliitika minister (1987-1989); Euroopa Parlamendi liige (1989-1994); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 31. detsembrini 1994; Euroopa Kohtu kohtujurist 1. jaanuarist 1995 kuni 14. detsembrini 1999; Euroopa Kohtu kohtunik 15. detsembrist 1999 kuni 3. maini 2006; surnud 18. juulil 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

Sündinud 14. juulil 1932; Kreeka kodanik; Ateena advokatuuri advokaat; Riiginõukogu audiitor 1963; Riiginõukogu kohtunik 1973 ja riiginõunik (1982-1994); kohtunike tegevuse vastu esitatud kaebuste lahendamise erikohtu esimees; sellise kõrgema erikohtu liige, kellel on vastavalt Kreeka konstitutsioonile pädevus ühtlustada riigi kolme kõrgema kohtu kohtupraktikat ja tagada parlamendi ning Euroopa Parlamendi valimiste kehtivuse kohtulik kontroll; kohtunike kõrgema nõukogu liige; välisministeeriumi kõrgema nõukogu liige; teise astme kaubamärgikohtu esimees; justiitsministeeriumi õigusloome erikomitee esimees; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

Sündinud 1936; Conseil d'Etat liige (Prantsusmaa); Euroopa Ühenduste Nõukogu õigustalituse direktor, hiljem peadirektor (1968-1973); riikliku tööhõiveameti peadirektor (1973-1975); tööstusministeeriumi üldhaldusosakonna direktor (1977-1979); OECD õigusteenistuse direktor (1979-1985); Institut International d'Administration Publique'i (Rahvusvaheline Avaliku Halduse Instituut) direktor (1985-1987); välisministeeriumi õigusnõustaja, õigusosakonna juhataja (1987-1994); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2006; surnud 12. juulil 2021.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

Sündinud 1938; kohtunik (1966-1970); Ministre de la Qualité de la Vie büroo juhataja, hiljem tehniline nõustaja 1976; justiitsministri pitsatihoidja büroo tehniline nõustaja (1976-1978); justiitsministeeriumi Affaires criminelles et des Graces'i (kriminaalasjade ning armuandmiste osakond) direktori asetäitja (1978-1983); Pariisi apellatsioonikohtu (Cour d'appel de Paris) nõunik (1983-1986); justiitsministri büroo direktori asetäitja (1986); Tribunal de grande instance de Bobigny esimees (1986-1993); justiitsministri büroo direktor; Pariisi apellatsioonikohtu kohtujurist (1993-1994); René Descartes'i ülikooli (Paris V) abiprofessor (1988-1993); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 6. oktoobrini 2006.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

Sündinud 30. jaanuaril 1943; Saksa kodanik; Baieri liidumaa justiitsministeeriumi osakonna juhataja; Saksimaa Verfassungsgerichtshofi (konstitutsioonikohus) esimees ja Dresdeni Oberlandesgerichti esimees (1992-1994); Saarbrückeni ülikooli Euroopa õiguse ja meditsiiniõiguse auprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1994 kuni 14. juulini 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

Sündinud 26. veebruaril 1949; Taani kodanik; justiitsministeeriumi ametnik Kopenhaagenis (alates 1973); justiitsministeeriumi talituse juhataja (1982-1987 ja 1988-1991); Østre Landsreti apellatsioonikohtu kohtunik (1987-1988); Sø- og Handelsretteni (mere- ja kaubanduskohtu) aseesimees (1988); justiitsministeeriumi esindaja Euroopa ühenduse õiguse ja inimõiguste küsimuses (1991-1994); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1994 kuni 18. detsembrini 1997.

Peter JANN
Peter JANN

sündinud 1935; Viini Ülikooli õigusteaduse doktor (1957); nimetatud kohtunikuks ja määratud liidumaa justiitsministeeriumi (1961); Viini Straf-Bezirksgerichtis kohtunik ajakirjanduse valdkonnas (1963-1966); liidumaa justiitsministeeriumi eesistuja (1966-1970), ja seejärel määratud justiitsministeeriumi välisasjade osakonda; Austria parlamendi õiguskomisjoni nõunik ja spiiker (1973-1978); Verfassungsgerichtshofi liikmeks nimetamine (1978); Euroopa Kohtus alaline ettekandev kohtunik kuni 1994 lõpuni; Euroopa Kohtunik alates 19. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

Sündinud 30. märtsil 1940; Rootsi kodanik; Lundi ülikooli õigusteaduse doktor ja avaliku õiguse professor; Stockholmi ülikooli avaliku õiguse professor ja dekaan; ombudsman; kõrgema halduskohtu kohtunik; Euroopa Kohtu kohtunik 19. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2000; surnud 7. augustil 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

Sündinud 31. oktoobril 1941; Soome kodanik; Helsingi ülikooli õigusteaduse eeldoktori kraad (OTL); justiitsministeeriumi õigusloomejuht ja õigusloome osakonna peadirektor; välisministeeriumi kaubandusosakonna nõunik; ülemkohtu kohtunik; Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu kohtunik; Euroopa Majanduspiirkonna Kohtu president; Euroopa Kohtu kohtunik 19. jaanuarist 1995 kuni 16. jaanuarini 2002.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

Sündinud 3. mail 1942; Iiri kodanik; magistrikraad majandusteaduses, University College, Dublin; barrister at Law; Senior Counsel; Legal Air Board'i ja advokatuuri nõukogu esimees; Euroopa Kohtu kohtujurist 19. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

Sündinud 1949; kohtunik; Consejo General del Poder Judiciali (kohtunike ülemkogu) liige; professor; Consejo General del Poder Judicali (kohtunike ülemkogu) esimehe büroo juhataja; Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik; Tribunal Supremo kohtunik alates 1996; Euroopa Kohtu kohtujurist 19. jaanuarist 1995 kuni surmani 12. novembril 2009.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Sündinud 1949; lõpetanud õigusteaduskonna ja majandusteaduskonna (Liège'i ülikool); Master of Laws (Harvardi ülikool, USA); doktor honoris causa (Paris-Dauphine'i ülikool); Louvain'i ülikooli ja Liège'i ülikooli Euroopa õiguse professor; rahvasaadik (1977-1995); Vallooni piirkonna kantsler, minister ja peaminister (1980-1988); asepeaminister, justiitsminister ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete minister (1988-1992); asepeaminister, justiits- ja majandusminister (1992-1995); asepeaminister, kaitseminister (1995); Verviers'i linnapea (1995); Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik (1995-2003); õigusnõustaja, seejärel advokaat (2004-2012); kantsler (2009-2012); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrini 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

Sündinud 1939; ülikooliõpingud Montpellier' ja Pariisi ülikooli õigus- ja majandusteaduskonnas; õigusteaduse doktor (1964); advokaat (1964); vandeadvokaat (1967); töö- ja sotsiaalministeeriumi ametnik; majandus- ja sotsiaalnõukogu liige (1978-1989), hiljem esimees (1988-1989); Société nationale de crédit et d'investissement'i ja Société européenne des satellites'i juhataja (kuni 1989); Institut universitaire international Luxembourg'i nõukogu liige (1993-1995), hiljem esimees (1995-2004); Luxembourgi ülikooli õppejõud; valitsuse esindaja Euroopa Sotsiaalfondi nõukogus ja töötajate vaba liikumise nõuandekomitees ning Töötingimuste Parandamise Fondi haldusnõukogus (kuni 1989); Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 11. juulini 1996; Euroopa Kohtu kohtunik 12. juulist 1996 kuni 14. jaanuarini 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

Sündinud 3. juunil 1935; Kreeka kodanik; Thessaloníki advokatuuri liige alates 1963; Thessaloníki ülikooli rahvusvahelise õiguse doktor 1971; Traakia ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise avaliku õiguse professor ja Euroopa Ühenduse õiguse professor; välisministeeriumi auõigusnõunik; Kreeka esinduse liige ÜRO peaassamblee juures alates 1983; Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga seotud menetluste parandamise ekspertkomitee esimees 1989-1992; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 1997 kuni surmani 10. märtsil 1999.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

Sündinud 27. juulil 1936; Saksa kodanik; õigusteaduse õpingud Tübingeni, Berliini, Pariisi, Hamburgi, Viini, Torino ja Cambridge'i ülikoolis; Bundestagi liige (1969-1980); Euroopa Parlamendi saadik (1977); mitme komisjoni liige, eelkõige õigus- ja kodanikuõiguste komisjoni liige, komisjoni esimees 1993-1994; Balti riikidega suhtlemise delegatsiooni esimees, andmekaitse allkomisjoni esimees ning toksiliste ja ohtlike ainete allkomisjoni esimees; Euroopa Parlamendi asepresident (1984-1992); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 1997 kuni 6. oktoobrini 2003; surnud 4. juunil 2021.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Sündinud 19. veebruaril 1934; Itaalia kodanik; Napoli kohtu kohtunik; Rooma apellatsioonikohtu nõunik, seejärel kassatsioonikohtu nõunik; Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia atašee; Lugano konventsiooni loomise diplomaatilise konverentsi peakomitee president; Euroopa Kohtu Itaalia kohtujuristi õigusnõunik; Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma professor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 1995; Esimese Astme Kohtu president 18. septembrist 1995 kuni 4. märtsini 1998; Euroopa Kohtu kohtujurist 5. märtsist 1998 kuni 6. oktoobrini 2000; surnud 26. jaanuril 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

Sündinud 1948; Berliini Vaba Ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1970); Hamburgi ülikooli riigi- ja haldusõiguse doktor (1973); Hamburgi ülikooli professor (1972-1977); Bielefeldi ülikooli avaliku õiguse professor (1978); Thessaloníki ülikooli avaliku õiguse professor (1982); siseminister (1989 ja 1996); Kreeta ülikooli haldusnõukogu liige (1983-1987); Thessaloníki Rahvusvahelise ja Euroopa Majandusõiguse Keskuse juhataja (1997-2005); Kreeka Euroopa õiguse ühingu juhataja (1992-1994); Kreeka riikliku teaduskomitee liige (1993-1995); Kreeka ametnike kõrgema valimiskomisjoni liige (1994-1996); Trieri Euroopa õiguse akadeemia teadusnõukogu liige (alates 1995); Kreeka kohtunike kooli haldusnõukogu liige (1995-1996); välisministeeriumi teadusnõukogu liige (1997-1999); Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees (1998); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. juunist 1999; Euroopa Kohtu president alates 7. oktoobrist 2003 kuni 8. oktoobrini 2015 .

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

Sündinud 28. veebruaril 1942; Iiri kodanik; kutsutud Iiri advokatuuri (1972); õigusnõustaja patendi ja kaubamärgi kaitse valdkonnas (1973-1979); Iiri advokatuuri barrister (1979-1995) ning Senior Counsel (1995-1998); ka Inglismaa ning Walesi advokatuuri liige; Iiri Ülemkohtu kohtunik (1998); õigussüsteemide ja -metodoloogia professor ning kaubandusõiguse „Averil Deverell" professor (Trinity College, Dublin); Honorable Society of King's Inns bencher; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 1999 kuni 13. oktoobrini 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Sündinud 1948; õppinud Tübingenis, Münchenis ja Genfis; teadustöö Londonis, omandanud õigusteaduse doktorikraadi Müncheni ülikoolis; kohtunik Oldenburgi Arbeitsgerichtis; Bremeni ülikooli poolt omistatud õigus õpetada tööõigust, õigussotsioloogiat ja sotsiaalõigust; Frankfurdi ja Bremeni ülikooli õigusteaduskonna professori kohusetäitja; Schleswig-Holsteini Landesarbeitsgerichti president (1989); osalenud Euroopa ekspertiisiteenistuse eksperdina Kirgiisi tööõiguse uuendamisel (1994-1995); Bremeni ülikooli tööõiguse ja eriti Euroopa tööõiguse emeriitprofessor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 15. juulist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Sündinud 1939; töötanud parlamendi ombudsmani büroos ja Rootsi valitsuse kantseleis ning mitmes ministeeriumis, sh rahandusministeeriumi abisekretäri assistendina; nimetatud Göteborgi Kammarrätteni kohtunikuks 1981, seejärel Regerinsrätteni kohtunikuks 1985; osalenud paljude ametlike ettekannete ettevalmistamisel, peamiselt maksunduse ja raamatupidamise valdkonnas; muu hulgas tulumaksu inflatsiooniga kohandamise komitee esimees, raamatupidamise komitee esimees ja äriühingute eraõiguslike omanike maksueeskirjade komitee erireferent; raamatupidamisstandardite toimkonna esimees ja siseriiklike kohtute haldusnõukogu liige ning finantsinspektsiooni juhatuse liige; avaldanud arvukalt artikleid, peamiselt maksunduse teemal; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Sündinud 1940; erinevate kohtute teenistuses (1964-1977); õigussüsteemi uuendamist käsitlevate uuringute läbiviimine ja koordineerimine; valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Komisjonis ja Euroopa Inimõiguste Kohtus (1980-1984); Euroopa Nõukogu inimõiguste komitee ekspert (1980-1985); kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmisega tegeleva töörühma liige; Procurador-Geral da República (1984-2000); Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liige (1999-2000); Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2000 kuni 8. oktoobrini 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Sündinud 1940; Rooma La Sapienza ülikooli Euroopa Liidu õiguse professor; Napoli „Istituto Orientale" ülikooli (1969-1979) ja „Federico II" ülikooli (1979-1992), Catania ülikooli (1969-1977) ning Muqdisho (1967-1972) ülikooli professor; advokaat Itaalia kassatsioonikohtus; õigusnõunik Itaalia alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1984-1992); Itaalia delegatsiooni liige Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise, ühtse Euroopa akti ja Euroopa Liidu lepingu läbirääkimistel; mitme kirjutise, sh Euroopa lepingute kommentaaride autor ja Euroopa Liidu õiguse kogumiku toimetaja; väljaande „Il Diritto dell'Unione" asutaja ja juht alates 1996; mitme õigusväljaande juhatuse või toimetuse liige; mitme rahvusvahelise kongressi raportöör; konverentsid ja kursused erinevates rahvusvahelistes institutsioonides, sealhulgas Haagi Rahvusvahelise Õiguse Akadeemias (1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni rahalise olukorra uurimiseks asutatud sõltumatute ekspertide grupi liige (1999); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2000 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik alates 4. mai 2006 kuni 8. oktoobrini 2018; Euroopa Liidu Kohtu asepresident alates 8. oktoobrist 2015 kuni 8. oktoobrini 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Sündinud 1941; Euroopa Kohtu kohtunõunik (1966-1969); Euroopa Komisjoni ametnik (1969-1977); õigusteaduse doktor (Leideni Ülikool); Euroopa õiguse professor, Groningeni ülikool (1977-1989); Gerechtshof te Arnhemi asekohtunik; erinevate kirjutiste autor; Euroopa Komisjoni õigustalituse peadirektori asetäitja (1989-2000); Euroopa õiguse professor (Amsterdami ülikool) ; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7.oktoobrist 2000 kuni 10. juunil 2010.

 

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Sündinud 1942; teadusassistent, Utrechti ülikool (1970-1971); Euroopa Kohtu nõunik (1971-1974); justiitsministeeriumi peanõunik (1975-1982); valitsuspoliitika nõuandekomitee liige (1983-1990); mitmesugune õpetamistegevus; majandusministeeriumi peasekretär (1990-1997); üldasjade ministeeriumi peasekretär (1997-2000); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006; surnud 20. aprillil 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Sündinud 1957; õigusteaduse doktor (Viini ülikool); ülikoolijärgsed õpingud Euroopa õiguses (collége d'Europe, Brugge); Austria diplomaatilise korpuse liige (alates 1982); välisministeeriumi õigusosakonna Euroopa Liidu ekspert (1984-1988); Euroopa Komisjoni õigustalitus (1989); välisministeeriumi Euroopa Liidu valdkonna eest vastutava õigusosakonna juhataja (1992-2000, ministri täievoliline diplomaatiline esindaja); osalenud Euroopa majanduspiirkonda puudutavatel läbirääkimistel ja Austria ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga, Austria esindaja Euroopa Kohtus; Austria peakonsul Zürichis (2000); õpetamine ja kirjutiste avaldamine; Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2000 kuni 6. oktoobrini 2006; surnud oktoobrini 2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

Sündinud 1948; õigusteaduste doktor, Turu ülikool (Soome); Turu ülikooli avaliku õiguse abiprofessor (1978-1981) ja Åbo Akademi professor (1981-1996); Åbo Akademi Inimõiguste Instituudi juhataja (1985-1995); mitmesugused rahvusvahelised ja siseriiklikud akadeemilised auametid ja liikmelisus teaduslikes ühingutes; juhatanud mitut rahvusvahelist ja siseriiklikku uurimisprojekti ja programmi, sealhulgas Euroopa Ühenduse õiguse, rahvusvahelise õiguse, inim- ja põhiõiguste, riigiõiguse ja võrdleva avaliku haldusteaduse valdkonnas; esindanud Soome valitsust mitmel rahvusvahelisel konverentsil ja koosolekul delegatsiooni liikme või nõunikuna; tegutsenud eksperdina Soome õiguselus, osalenud õigusloomes ja Soome parlamendi mitmesugustes komisjonides, sealhulgas ÜRO-s, Unescos, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) ning Euroopa Nõukogus; alates 1995 Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse peaõigusnõustaja (välissuhted); alates märtsist 2001 komisjoni õigustalituse asepeadirektor; Euroopa Kohtu kohtunik 17. jaanuarist 2002 kuni 7. oktoobrist 2019.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Sündinud 1967; lõpetanud õigusteaduse eriala (Lissaboni Ülikool, 1990); abilektor (Euroopa Ülikooli Instituut, 1991); õigusteaduse doktor (Euroopa Ülikooli Instituut, Firenze, 1996); külalisprofessor (London School of Economics; College of Europe, Natolin; Ortega y Gasset Instituut, Madriid; Portugali Katoliiklik Ülikool, Euroopa Õpingute Instituut, Macao); professor (Lissaboni Autonoomne Ülikool, 1997); Fulbright Visiting Research Scholar (Harvardi Ülikool, 1998); Rahvusvahelise Äriõiguse Akadeemia kaasdirektor; kaastoimetaja (Hart Series on European Law and Integratiom, European Law Journal) ja mitmete õigusalaste ajakirjade toimetuste liige; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2003 kuni 6. oktoobrini 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Sündinud 1937; õigusteaduste õpingud Cambridge'is; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); High Court of England and Wales'i kohtunik (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); Honourable Society of the Inner Temple'i vanemliige alates 1985. aastast ja varahoidja alates 2003. aastast; Euroopa Kohtu kohtunik 8. jaanuarist 2004 kuni 8. oktoobrini 2012.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduste eriala (Universidad Complutense, Madrid); abogado del Estado, Málaga; abogado del Estado transpordi-, turismi ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonnas ning seejärel välisministeeriumi õigusosakonnas; juhtiv abogado del Estado-Jefe riiklikus õigustalituses Euroopa Kohtu menetluste küsimuses ning Abogacía General del Estado (justiitsministeerium) ühenduse ja rahvusvahelise õigusabi osakonna peadirektori asetäitja; ühenduste kohtusüsteemi tulevikku käsitleva komisjoni ekspertrühma liige; Hispaania delegatsiooni juht rühmituses „Eesistujariigi sõbrad" seoses Nice'i lepingus käsitletava ühenduste kohtusüsteemi reformiga ja nõukogu ad hoc töörühma „Euroopa Kohus" juht; Madridi Diplomaatide Kooli ühenduse õiguse professor; väljaande „Noticias de la Unión Europea" kaastoimetaja; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003; Euroopa Kohtu asepresident alates 9. oktoobrist 2018 kuni 7. oktoobrist 2021.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

Sündinud 1938; õigusteaduse doktor (1966); rahvusvahelise avaliku õiguse professor (1974); Senior Visiting Fellow Oxfordi ülikoolis (1985), Tokyo rahvusvahelise kristliku ülikooli professor (1988); mitmete rahvusvahelise avaliku õiguse, ühenduse õiguse ja inimõiguste alaste teoste autor; mitmete rahvusvahelise õiguse, euroopa õiguse ja inimõiguste alaste teadusühingute liige; Poola valitsuse esindaja läbirääkimistel nõukogude vägede väljaviimisest Poola territooriumilt; abiminister, hiljem välisminister (1989-1992); Poole delegatsiooni esimees ÜRO peaassamblees; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1992-2002); Rahvusvahelise õiguse instituudi president (2003); Poola Vabariigi Presidendi välissuhete ja inimõiguste nõunik (2002-2004); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

Sündinud 1938; õigusteaduse diplom, Vilniuse ülikool (1961); Moskva ülikooli õigusteaduse kandidaat (1965); Moskva ülikooli docteur d'Etat (Dr. hab) (1973); Pariisi ülikooli Institut des Hautes Études Internationales (direktor: prof. Ch. Rousseau) praktikant (1967-1968); Leedu Teaduste Akadeemia koosseisuline liige (1996); Leedu ülikooli õigusteaduse audoktor (2001); erinevad õpetamis- ja haldusülesanded Vilniuse ülikoolis (1961-1990); õigusteaduskonna abiprofessor, erakorraline professor, rahvusvahelise õiguse professor ja dekaan; töötanud mitmel ametikohal Leedu valitsuse diplomaatilises ja õigusteenistuses; justiitsminister (1990-1991), riiginõunik (1991), Leedu Vabariigi suursaadik Belgias, Luksemburgis ja Madalmaades (1992-1994); endine Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1994-1998); Leedu Ülemkohtu liige ja president (detsember 1994-1998); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (alates novembris 1998); osalenud mitmel rahvusvahelisel konverentsil; Leedu Vabariigi delegatsiooni liige läbirääkimistel NSVL-ga (1990-1992); paljude väljaannete (ligi 200) autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2010.

Endre Juhász
Endre Juhász

Sündinud 1944; Szegedi ülikooli õigusteaduste diplom (1967); Ungari advokatuurieksam (1970); kraadiõpingud võrdlevas õigusteaduses Strasbourgi ülikoolis (1969, 1970, 1971, 1972); väliskaubandusministeeriumi juriidilise osakonna ametnik (1966-1974), õigusloomeosakonna juhataja (1973-1974); esimene kaubandusatašee Ungari saatkonnas Brüsselis, vastutav isik ühenduse küsimustes (1974-1979); väliskaubandusministeeriumi osakonnajuhataja (1979-1983); esimene kaubandusatašee, seejärel kaubandusnõunik Ungari saatkonnas Washingtonis Ameerika Ühendriikides (1983-1989); kaubandusministeeriumi, seejärel rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi üldosakonna juhataja (1989-1991); Ungari ning Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide vahelise assotsiatsioonilepingu pealäbirääkija (1990-1991); rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi üldosakonna juhataja, Euroopa asjade osakonna juhataja (1992); rahvusvaheliste majandussuhete ministeeriumi kantsler (1993-1994); tööstus- ja kaubandusministeeriumi kantsler, Euroopa asjade osakonna juhataja (1994); Ungari Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, diplomaatilise esinduse juht Euroopa Liidu juures (jaanuar 1995-mai 2003); Ungari Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija (juuli 1998-aprill 2003); Euroopa integratsiooni küsimuste kooskõlastamise portfellita minister (alates mai 2003); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 7. oktoobrist 2021.

George ARESTIS
George ARESTIS

Sündinud 1945; Ateena ülikooli õigusteaduste diplom (1968); M.A. Comparative Politics and Government (Cantebury Kenti ülikool, 1970); töötamine advokaadina Küprosel (1972-1982); District Court'i kohtunikuks nimetamine (1982); District Court'i esimeheks edutamine (1995); Nikosia District Court'i Administrative President (1997-2003); Küprose Ülemkohtu kohtunik (2003); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Sündinud 1947; Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduste doktor (1973); avalikku teenistusse astumine Notary to Government'ina (1975); vabariigi nõunik (1978), vabariigi esimene nõunik (1979), abi Attorney General (1988), nimetatud Malta presidendi poolt Attorney General'iks (1989); Malta ülikoolis osalise koormusega tsiviilõiguse lektor (1985-1989); Malta ülikooli nõukogu liige (1998-2004); Õigusemõistmise Komisjoni liige (1994-2004); Malta Vahekohtukeskuse juhatuse liige (1998-2004); Euroopa Kohtu kohtunik 11. maist 2004 kuni 8. oktoobrini 2018.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Sündinud 1950; Praha Karli ülikooli õigusteaduste doktor (1975); Brno Masaryki ülikooli assistent-lektor (1974-1990), prodekaan (1989-1991) ning rahvusvahelise ja Euroopa õiguse kateedri juhataja (1990-1992); Tšehhoslovakkia Konstitutsioonikohtu kohtunik (1992); suursaadik Euroopa Nõukogu juures (1993-1998); Euroopa Nõukogu ministrite esindajate komitee esimees (1995); välisministeeriumi kantsler (1998-2000); Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni Tšehhi ja Slovaki haru president (1999-2001); konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); seadusandliku nõukogu liige (1998-2000); Haagi alalise vahekohtu liige (alates 2000); Brno Masaryki ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse professor (2001); Euroopa Kohtu kohtunik 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2020.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

Sündinud 1951; Bratislava ülikooli õigusteaduse doktor (1974); Kosice ülikooli rahvusvahelise õiguse professor (1975); konstitutsioonikohtu kohtunik (1993); Haagi alalise vahekohtu liige (1994); Veneetsia komisjoni liige (1994); Slovakkia rahvusvahelise õiguse assotsiatsiooni president (2002); Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Sündinud 1952; õigusteaduste kandidaat (1986); advokatuuri liige (1977-1998); Tartu Ülikooli kriminaalõiguse külalisprofessor; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (1994-1998); Riigikohtu esimees (1998-2004); põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni liige; karistusseadustiku väljatöötamise töörühma konsultant; kriminaalmenetluse seadustiku väljatöötamise töörühma konsultant; mitme inimõiguse ja riigiõiguse alase teose autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 23. oktoobrini 2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

Sündinud 1955; Hamburgi ülikooli õigusteaduste ja politoloogia diplom; Kieli ülikooli õigusteaduskonna teadustöötaja; Läti parlamendi nõunik rahvusvahelise õiguse, riigiõiguse ja seadusandliku reformi alal; Läti Vabariigi suursaadik Saksamaal ja Šveitsis (1992-1993), Austrias, Šveitsis ja Ungaris (1994-1995); asepeaminister ja justiitsminister välisministri ülesannetes (1993-1994); OSCE lepitus- ja vahekohtu lepitaja (alates 1997); alalise vahekohtu liige (alates 2001); 1995. aastal nimetatud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuks, tagasi nimetatud 1998. ja 2001. aastal; mitme riigiõiguse ja haldusõiguse, seadusandliku reformi ja ühenduse õiguse alase väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik alates 11. maist 2004 kuni 17. juunil 2019.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Sündinud 1950; Bachelor in Civil Law (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inn, 1972); Euroopa õiguse kõrgkooliõpingute diplom (University College Dublin, 1977); barrister, Iirimaa advokatuur (1972-1999); Euroopa õiguse lektor (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); Iirimaa valitsuse esindaja arvukates kohtuasjades Euroopa Ühenduste Kohtus; Iirimaa High Court'i kohtunik (alates 1999); Bencher of the Honorable Society of King's Inns (alates 1999); Iirimaa Euroopa Õiguse Ühingu asepresident; Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni (Iirimaa haru) liige; Euroopa Kohtu koh­tuniku (1974-1985) Andreas O'Keeffe'i (Aindrias Ó Caoimh) poeg; ­Euroopa Kohtu kohtunik alates 13. oktoobrist 2004 kuni 7. oktoobrini 2015 .

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

sündinud 1955; majanduse, keelte ja õiguse õpingud, King’s College, Cambridge (1973–1977); assistent ja teadur, Corpus Christi College, Oxford (1977–1980); advokatuuri liige (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 ja 1990–2005); kohtujuristi, hiljem kohtunik Sir Gordon Slynni nõunik (1987–1990); Euroopa õiguse ja võrdleva õigusteaduse lektor (Director of European Legal Studies), University College London (1990-1992); õigusteaduskonna lektor (Lecturer) (1992–1998), seejärel lepinguline dotsent (Affiliated Lecturer) (1998–2005) Cambridge’i ülikoolis; Fellow of King’s College, Cambridge (1992–2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (alates 2011); dotsent ja teadur (Senior Research Fellow), Centre for European Legal Studies Cambridge’i ülikoolis (1998–2005); Queen’s Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) ja Stockholm (2014); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 11. jaanuarist 2006 kuni 10 septembrist 2020.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Sündinud 1938; rahvusvahelise õiguse professor ja Bologna ülikooli Euroopa ühenduste õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja; Madridi Carlos III ülikooli audoktor; Johns Hopkinsi ülikooli (Bologna Center), St. Johns'i (New York), Georgetowni, Paris-II, Georgia (Athens) ülikoolide ja Institut universitaire international'i (Luxembourg) külalisprofessor; Nimègue'i ülikooli European Business Law Pallas-programmi koordinaator; Euroopa Ühenduste Komisjoni avalike hangete nõuandekomitee liige; kaubandus- ja tööstusministeeriumi aseriigisekretär Itaalia eesistumise ajal nõukogus; Euroopa ühenduste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) töögrupi liige ja Haagi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi WTO-d puudutava uurimisprogrammi juhataja 1997. aastal; Esimese Astme Kohtu kohtunik 4. märtsist 1998 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 4. maist 2006 kuni 8. oktoobrini 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Sündinud 1945; jur. kand., Lundi Ülikool; Trollhättani esimese astme kohtu õigusnõunik ja kohtunik (1971-1974); Stockholmi apellatsioonikohtu õigusnõunik (1974-1975); Stockholmi esimese astme kohtu kohtunik (1975); Stockholmi apellatsioonikohtu esimehe õigus- ja haldusnõunik (1975-1978); lähetus Domstolverketi (kohtute haldamise amet) juures (1977); õiguskantsleri kantselei nõunik (1979-1980); Stockholmi apellatsioonikohtu assessor-kohtunik (1980-1981); kaubandusministeeriumi õigusnõunik (1981-1982); välisministeeriumi õigusosakonna nõunik, seejärel osakonnajuhataja ja õigusloomejuht (1982-1995); suursaadikuks nimetamine 1992; Marknadsdomstoleni aseesimees; õigus- ja institutsiooniliste küsimuste eest vastutav isik EMP lepingu läbirääkimistel (EFTA töörühma aseesimees, seejärel esimees) ning Rootsi Kuningriigi ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga; Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2006 kuni 6. oktoobrini 2011.

 

Yves BOT
Yves BOT

Sündinud 1947; lõpetanud Roueni ülikooli õigusteaduskonna; õigusteaduste doktor (Paris II Panthéon-Assas' ülikool); Mansi ülikooli õigusteaduskonna abiprofessor; Mansi prokuratuuri prokuröri asetäitja, seejärel prokuröri esimene asetäitja (1974-1982); tribunal de grande instance de Dieppe'i riigiprokurör (1982-1984); tribunal de grande instance de Strasbourg'i aseriigiprokurör (1984-1986); tribunal de grande instance de Bastia riigiprokurör (1986-1988); cour d'appel de Caen'i peaprokuröri abi (1988-1991); tribunal de grande instance de Mans'i riigiprokurör (1991-1993); justiitsministri erinõunik (1993-1995); tribunal de grande instance de Nanterre'i riigiprokurör (1995-2002); tribunal de grande instance de Paris' riigiprokurör (2002-2004); cour d'appel de Paris' peaprokurör (2004-2006); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2006 kuni surmani 9. juunil 2019.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Sündinud 1954; õigusteaduste doktor (Pavol Jozef Šafáriki ülikool, Košice, 1978); tsiviilõiguse professor (1994) ja ühenduse õiguse professor (2004); Košice ülikooli Euroopa Ühenduse õiguse instituudi direktor (2004); Košice ringkonnakohtu (Mestský súd) kohtunik (1980); Košice linnakohtu (Ústavný súd) aseesimees (1982) ja esimees (1990); Slovakkia advokatuuri liige (1991); konstitutsioonikohtu õigusnõunik (1993-1998); asejustiitsminister (1998-2000); konstitutsioonikohtu esimees (2000-2006); Veneetsia Komisjoni liige (2004); Euroopa Kohtu kohtujurist 7. oktoobrist 2006 kuni 8. oktoobrini 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Sündinud 1962; õigusteaduse lõpueksam (1987); Ljubljana ülikool, õigusteaduse doktor (1995); alates 1996. aastast õigusteooria ja riigiõiguse ning eraõiguse professor; teadur; doktoriõpingud Zürichi ülikoolis, Viini ülikooli võrdleva õiguse instituudis, Hamburgis Max Planck'i Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis, Amsterdami avatud ülikoolis; külalisprofessor Viini ja Freiburgi (Saksamaa) ülikoolis ja Hamburgis Buceriuse õiguskoolis; teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi juriidilise osakonna juhataja (1994-1996) ja riigisekretär (1996-2000); riigi peasekretär (2000); Euroopa tsiviilkoodeksi töögrupi (Study Group on European Civil Code) liige alates 2003. aastast; Humboldti uurimisprojekti (Humboldt Stiftung) eest vastutav isik; üle saja juriidilise artikli ja mitme raamatu autor Euroopa Ühenduse õiguse ja eraõiguse kohta; Sloveenia Juristide Liidu autasu „Aasta jurist 2003"; mitme õigusajakirja toimetuse liige; Sloveenia Juristide Liidu peasekretär, mitme juristide liidu, sh Gesellschaft für Rechtsvergleichungi liige; Euroopa Kohtu Esimese Astme kohtunik 7. juulist 2004 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012.

Camelia Toader
Camelia Toader

sündinud 1963; lõpetanud õigusteaduse eriala (1986), õigusteaduste doktor (1997) (Bukaresti ülikool); kohtunikupraktika Buftea esimese astme kohtus (1986–1988); Bukaresti viienda linnajao esimese astme kohtu kohtunik (1988–1992); vastu võetud Bukaresti advokatuuri; Bukaresti ülikooli õppeülesannete täitja (1992–2005), seejärel alates 2005. aastast tsiviilõiguse ja Euroopa lepinguõiguse professor (2005ؐ–2006); mitu doktoriõpingut ja uurimust Max Plancki Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis Hamburgis (1992–2004); Justiitsministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna juhataja (1997–1999); kõrgema kassatsioonikohtu kohtunik (1999–2007); Viini ülikooli külalisprofessor (2000 ja 2011); ühenduse õiguse alal koolitaja riiklikus kohtunike koolis (2003 ja 2005–2006); mitme õigusajakirja toimetuse liige; rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia assotsieerunud liige alates 2010. aastast ja täisliige alates 2017. aastast, alates 2010. aastast Rumeenia akadeemia õigusuuringute instituudi Euroopa õiguse keskuse auteadur; Euroopa Kohtu kohtunik alates 12. jaanuarist 2007 kuni 7. oktoobrist 2021.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Sündinud 1946; õigusteaduste doktor, teaduslik kraad haldusõiguses (ULB, 1970); IEP de Paris' diplom (Ecofin, 1972); advokaadi õppepraktika; Banque de Paris et des Pays-Bas' õigusnõunik (1972-1973); välisministeeriumi atašee, seejärel saatkonna sekretär (1973-1976); Ministrite Nõukogu töögruppide esimees (1976); saatkonna esimene sekretär (Pariis), alalise esindaja asetäitja OECD juures (kontaktametnik UNESCO juures, 1976-1979); valitsuse asepeaministri kantselei juhataja (1979-1980); Euroopa Poliitilise Koostöö töögruppide esimees (Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika); Euroopa Ühenduste Komisjoni presidendi nõunik, seejärel kantselei asejuhataja (1981); Ministrite Nõukogu peasekretariaadi eelarve ja personaliosakonna juhataja (1981-1984); vastutav ametnik alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1984-1985); eelarvekomitee esimees; täievoliline minister, poliitika- ja kultuuriosakonna juhataja (1986-1991); peaministri diplomaatiline nõunik (1986-1991); suursaadik Kreekas (1989-1991, mujal resideeruv), poliitikakomitee esimees (1991); suursaadik, alaline esindaja Euroopa ühenduste juures (1991-1998); COREPER-i eesistuja (1997); suursaadik (Brüssel, 1998-2002); alaline esindaja NATO juures (1998-2002); Suurhertsogi õuemarssal ja kantselei juhataja (2002-2007); Euroopa Kohtu kohtunik alates 15. jaanuarist 2008 kuni 7. oktoobrini 2013.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Sündinud 1951; õigusteaduste doktor (Bratislava Ülikool); Bratislava esimese astme kohtu kohtunik; Bratislava apellatsioonikohtu tsiviilasjade kohtunik ja kohtu aseesimees; justiitsministeeriumi õigusinstituudi tsiviil- ja perekonnaõiguse osakonna liige; ülemkohtu äriõiguse asju lahendav kohtunik; Euroopa Inimõiguste Komisjoni (Strasbourg) liige; konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); Esimese Astme Kohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009 kuni 7. oktoobrist 2021.

Maria BERGER
Maria BERGER

Sündinud 1956; õigus- ja majandusõpingud (1975-1979), õigusteaduste doktor; Innsbrucki ülikooli avaliku õiguse ja poliitikateaduste instituudi assistent ja lektor (1979-1984); föderaalse teadusministeeriumi ametnik, viimane ametikoht osakonnajuhataja asetäitja (1984-1988); Euroopa Liidu küsimuste eest vastutav ametnik föderaalkantseleis (1988-1989); föderaalkantselei eurointegratsiooni teenistuse juhataja (Austria Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamine) (1989-1992); EFTA järelevalveameti direktor Genfis ja Brüsselis (1993-1994); Donau-Universität Krems'i prorektor (1995-1996); Euroopa Parlamendi saadik (november 1996-jaanuar 2007 ja detsember 2008-juuli 2009) ja õiguskomisjoni liige; Euroopa Tulevikukonvendi asendusliige (veebruar 2002-juuli 2003); Pergi linnavolikogu liige (september 1997-september 2009); föderaaljustiitsminister (jaanuar 2007-detsember 2008); publikatsioonid erinevatel Euroopa õiguse teemadel; Viini ülikooli Euroopa õiguse auprofessor; Innsbrucki ülikooli ausenaator; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2009 kuni 20. märtsi 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Sündinud 1946; Sevilla ülikooli õigusteaduste diplom (1963-1968) ja õigusteaduste doktor (1975); kraadiõpe Freiburg im Breisgau ülikoolis (1969-1971); Sevilla ülikooli õigus- ja poliitikateaduste dotsent (1978-1986); Sevilla ülikooli konstitutsiooniõiguse õppetooli hoidja (1986-1992); konstitutsioonikohtu nõunik (1986-1987); konstitutsioonikohtu kohtunik (1992-1998); konstitutsioonikohtu esimees (1998-2001); fellow Wissenschaftskolleg zu Berlin'is (2001-2002); Madridi autonoomse ülikooli konstitutsiooniõiguse õppetooli hoidja (2002-2009); riiginõukogu valitud liige (2004-2009); arvukate publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 14. detsembrist 2009 kuni 7. oktoobrini 2015 .

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Sündinud 1952; Vilniuse ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1974-1979); Leedu Õigusteaduste Akadeemia doktor (1999), Leedu advokatuuri liige (1979-1990); Leedu Vabariigi Ülemnõukogu (parlament) saadik (1990-1992), seejärel Leedu Vabariigi Seimas (parlament) liige ning Riigi ja Õiguse Komitee liige (1992-1996); Leedu Vabariigi Konstitutsioonikohtu kohtunik (1996-2005), seejärel Leedu Vabariigi Konstitutsioonikohtu presidendi nõunik (alates 2006); Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduste kateedri riigiõiguse õppetooli assistent (1997-2000), dotsent (2000-2004), seejärel professor (alates 2004) ja õppetooli hoidja (2005-2007); Mykolas Romerise Ülikooli õigusteaduste kateedri dekaan (2007-2010); Veneetsia Komisjoni liige (2006-2010); 11. märtsi 1990. aasta Leedu iseseisvumise taastamise aktile allakirjutaja; mitme õigusteadusliku väljaande autor; Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2010 kuni 8. oktoobrini 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

Sündinud 1950; Lundi ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Landskrona esimese astme kohtu kohtusekretär (1976-1978); apellatsiooniastme halduskohtu liige (1978-1982); apellatsiooniastme halduskohtu kohtuniku kohusetäitja (1982); Rootsi parlamendi alalise konstitutsioonikomisjoni õigusnõustaja (1983-1985); Rahandusministeeriumi õigusnõustaja (1985-1990); Rahandusministeeriumi füüsiliste isikute tulumaksu osakonna juhataja (1990-1996); Rahandusministeeriumi aktsiisiosakonna juhataja (1996-1998); Rootsi alalise esinduse Euroopa Liidu juures maksunõustaja (1998-2000); Rahandusministeeriumi maksu ja tolliteenistuse peadirektor õigusküsimuste alal (2000-2005); kõrgeima halduskohtu kohtunik (2005-2009); Göteborgi apellatsiooniastme halduskohtu esimees (2009-2011); Euroopa Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 7. oktoobrist 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

Sündinud 1955; lõpetanud Cambridge'i ülikooli õigusteaduskonna; Euroopa õiguse erikursus Brüsseli Vabas Ülikoolis (kiitusega); vastu võetud Inglismaa ja Wales'i advokatuuri liikmeks (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); vastu võetud Põhja-Iirimaa advokatuuri liikmeks (1996); Queen's Counsel (1997); Bencher of Gray's Inn (2003); Recorder of the Crown Court (2003-2012); Ühendkuningriigi Euroopa õiguse ühingu laekur (2001-2012); teose European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3.-6. trükk) kaasautor; Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 2012 kuni 31. jaanuarini 2020.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

sündinud 1950; Ateena ülikooli diplom õigusteaduses (1973); Paris II Panthéon-Sorbonne i ülikooli diplom sotsiaalõiguse süvaõppes (1977); advokaat (1974-1980); riiklik ekspert Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituses (1988-1990), hiljem vanemametnik V peadirektoraadis – tööhõive, töösuhted, sotsiaalküsimused (1990-1994); Kreeka riiginõukogu audiitor, nõunik ja alates 1999 riiginõukogu liige; Kreeka kõrgeima erikohtu asendusliige; Kreeka seaduseelnõude väljatöötamise keskkomitee liige (1996-1998); Kreeka valitsuse peasekretäri õigustalituse direktor (1996-1998); Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik (1998-2010, koja president 2004–2010); halduskohtute kuratooriumi liige (2011-2012); kohtunike tasustamise asjade erikohtu ja kohtunike vastutuse asjade erikohtu liige (2013-2014); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike valimiseks ekspertidest moodustatud nõuandekomisjoni liige (2014-2015); Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuniku ametikohale kandideerijate sobivuse hindamiseks moodustatud pädeva komitee liige (2012-2015); Euroopa õiguse õppejõud riiklikus kohtunike koolis (1995-1996 ja 2012-2015); Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2015 kuni 7. oktoobrist 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

sündinud 1964; Århusi ülikooli magistrikraad (1991); Brugge'i Euroopa Kolledži magistrikraad (1993); õppejõud Århusi ülikoolis (1991-1993) ja Kopenhaageni ülikoolis (1999-2001); Kopenhaageni ülikooli ja Ålborg'i ülikooli külalisprofessor (alates 2008); Taani advokatuuri liige (1995); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu õigusnõunik (1994-1999); Kopenhaageni prokuratuuri prokurör (1999-2000) ja politseiametnik (2004-2006); Taani peaministri õigusnõunik Euroopa Liidu põhiõiguste harta väljatöötamise läbirääkimistel (1999-2000); Justiitsministeeriumi Euroopa õiguse ja inimõiguste büroo üksusejuhataja (1999-2000); Euroopa õiguse ja inimõiguste büroo osakonnajuhataja (2000-2001) ning omandi- ja võlaõiguse büroo osakonnajuhataja (2001-2006); Taani valitsuse nimetatud tarbijate ombudsman (2006-2014); Østre Landsreti kohtunik (Kopenhaagen, 2015); Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015 kuni 7. oktoobrist 2021.

Michal Bobek
Michal Bobek

sündinud 1977; magistrikraad õigusteaduses ja magistrikraad rahvusvahelistes suhetes (Praha Charles'i ülikool); Inglismaa õiguse ja Euroopa Liidu õiguse diplom (Cambridge'i ülikool); magister iuris (Oxfordi ülikool, St. Edmund Hall); õigusteaduse doktor (Firenze Euroopa Ülikool-Instituut); õpingud Université libre de Bruxelles'is ja Queenslandi ülikoolis (Austraalia); Tšehhi Vabariigi kõrgeima halduskohtu presidendi õigusnõunik (2005-2009), seejärel sama kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonna juhataja (2008-2009); omandatud õigus pidada Tšehhi Vabariigi kohtuniku ametit (2009); õppejõud (2011-2012) ja teadur (2013-2016) Oxfordi ülikooli Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse instituudis; Brugge'i Euroopa Kolledži professor (2013-2015); Tšehhi keskpanga apellatsioonikoja liige (2013-2015); Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik (2013-2015); Tšehhi Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse ühingu kaasasutaja ja president; õppejõud ja külalisprofessor mitmes ülikoolis Euroopas ja mujal; arvukate Euroopa õiguse, inimõiguste, võrdleva (avaliku) õiguse ja õigusteooria alaste publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2015 kuni 7. oktoobrist 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Sündinud 1952; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduste diplom (1975); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduste doktor (1979); lektor (1977-1984), vanemlektor (1984-1990), seejärel professor (1990-2013); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1988-1991); Bulgaaria Rahvuskogu õigusloomenõukogu liige (1995-1997); uue Bulgaaria ülikooli Jean Monnet’ õppetooli hoidja (2002-2005); Bulgaaria presidenti nõustava õigusnõukogu esimees (2002-2003); Bulgaaria konstitutsioonikohtu kohtunik (2003-2009), seejärel esimees (2009-2012); Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna riigiõiguse õppetooli hoidja (2013-2016); Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige (2006-2016) ja asepresident (2013-2015); Bulgaaria ombudsmani konstitutsiooninõukogu liige (2015-2016); mitme õigusajakirja toimetaja; arvukate õigusalaste publikatsioonide autor; Euroopa kohtu kohtujurist alates 19. septembrist 2016.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

Sündinud 1958; University College Dublini diplom õigusteaduste erialal (LL.M. 1981); University College Dublini doktorikraad õigusteaduses (LL.D. 1997); Pennsylvania ülikooli diplom õigusteaduste erialal (LL.M. 1982); barrister-at-law ühenduses Honorable Society of King’s Inns, Dublin (1984); Dublini Trinity College’i doktorikraad õigusteaduses (Ph.D. 2001); Dublin Dublini Trinity College’i vanemlektor (1982–2007); Iirimaa advokatuuri junior counsel (1987–1997); Iirimaa advokatuuri senior counsel (1997–2010); Iirimaa High Courti kohtunik (2010–2014); Iirimaa High Court of Appeali kohutnik (2014–2018); paljude publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 8. oktoobrist 2018 kuni 7. oktoobrist 2021.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

Sündinud 12. novembril 1914 Nieuwkapelles; Belgia kodanik; õigusteaduse doktor (1938), Liège'i ülikooli diplom (licence) poliit- ja sotsiaalökonoomias (1940); Liège'i katoliikliku ülikooli majandusteaduste instituudi assistent (1939-1940); advokaat (1938-1940); Boerenbondi majandus- ja õigusnõunik, põllumajandusministri kabineti juhataja (1944-1945); ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Euroopa osakonna sekretär Roomas, ülesandeks lõpetada rahvusvaheline põllumajandusinstituut (1946-1949); FAO Belgia komitee president, FAO nõukogu ja mitme komitee liige (1950-1953); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Kohtu sekretär 26. märtsist 1953 kuni 6. oktoobrini 1958; Euroopa Kohtu kohtusekretär 7. oktoobrist 1958 kuni 9. veebruarini 1982; surnud 15. mail 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

Sündinud 23. mail 1932 Viinis; Ühendkuningriigi kodanik; õigusteaduse õpingud Kings College'is, Durhami ülikoolis ja Lincolns Innis (1950-1955); kutsutud Londoni advokatuuri (1955); Keenia ülemkohtu kohtusekretäri asetäitja; advokaat (1957-1958 ja 1961-1962); esimese astme kohtu kohtunik (1958); Keenia ülemkohtu kohtusekretäri esimene asetäitja (1963); Strasbourgi Euroopa Inimõiguste Kohtu kantselei nooremametnik (1965); Euroopa Inimõiguste Komisjoni sekretariaadi juhataja (1966); Euroopa Nõukogu ametnik (1967), vanemametnik (1969), Euroopa Nõukogus kabinetijuhataja asetäitja (1969-1973); Euroopa Parlamendi osakonnajuhataja (1973), istungite talituse direktor (1980); Euroopa Kohtu kohtusekretär 10. veebruarist 1982 kuni 9. veebruarini 1988; surnud 23. septembril 2020.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

Sündinud 1944; Prantsuse kodanik; õigusteaduse diplom (Pariisi I ülikool, Pariisi Institut d'études politiques ja Johns Hopkinsi ülikooli School of advanced international studies), Euroopa Parlamendi juhatuse ametnik; eelarvekomisjoni sekretariaadi vanemametnik; institutsioonide komisjoni sekretariaadi osakonna juhataja ja eelarvekomisjoni sekretariaadi osakonna juhataja; Euroopa Parlamendi presidentide nõunik, seejärel juhataja (institutsionaalsed, õigusalased ja eelarveküsimused); parlamendi komisjonide peadirektoraadi direktor; Euroopa Kohtu sekretär 10. veebruarist 1988 kuni 9. veebruarini 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

sündinud 1948; l'Insitut d'études politiques de Paris' diplom ja teaduskraad avaliku õiguse valdkonnas; Tribunal de Grande Instance de Versailles' abiprokurör; Euroopa Kohtu haldusjuht; Cour d'appel de Paris' peasekretär; justiitsministri büroo; Euroopa Kohtu presidendi õigusnõunik; Euroopa Kohtu kohtusekretär alates 10. veebruarist 1995. Euroopa Kohtu sekretär 10. veebruarist 1994 kuni 6. oktoobrini 2010.