Curtea de Justiție
Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

născut la data de 1 august 1879 la Roma; cetăţean italian; doctor în drept, magistrat (1901); judecător la Tribunalul din Roma (1913); magistrat la Curtea de Apel din Roma (1923); magistrat la Curtea de Casaţie (1926); prim-preşedinte al Curţii de Apel din Trieste (1930); procuror general pe lângă Curtea de Casaţie (1944); preşedintele Tribunalului Superior pentru Apele Publice (1948); prim-preşedinte de onoare al Curţii de Casaţie (1949); secretar general adjunct al Societăţii Naţiunilor (1932-1937); preşedintele Institutului Internaţional pentru Armonizarea Dreptului Privat (1944); membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga (1949); preşedintele Curţii de Justiţie din anul 1952 până în anul 1958; decedat la data de 29 aprilie 1962.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

născut la data de 12 noiembrie 1888 în Dordrecht; cetăţean olandez; secretar general al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Creştine (1920-1952); delegat la numeroase conferinţe internaţionale în domeniul muncii, membru adjunct al Consiliului de administraţie din cadrul Biroului Internaţional al Muncii, preşedintele Comisiei pentru afaceri sociale din cadrul Consiliului Europei, membru al primei camere (1929) şi al celei de-a doua camere (1939-1952) din cadrul Statelor Generale (parlament bicameral); judecător la Curtea de Justiţie a CECO începând cu data de 4 decembrie 1952 până la data de 6 octombrie 1958; decedat la data de 26 august 1963.

Otto RIESE
Otto RIESE

născut la data de 27 octombrie 1894 la Frankfurt pe Main; cetăţean german; doctor în drept (1921); asesor la Landgericht în Frankfurt pe Main (1923); atribuţii în cadrul Ministerului Justiţiei (1925-1928); studii de drept anglo-saxon (Londra, 1928); lector (1932), profesor extraordinar (1935), profesor (1949), decan al Facultăţii de Drept (1950), profesor de onoare (1951) al Universităţii din Lausanne; preşedinte de cameră la Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiţie) din Karlsruhe; membru al Comisiei Tehnice Internaţionale de Experţi Juridici în domeniul Aviaţiei (începând cu anul 1926); judecător la Curtea de Justiţie a CECO între 4 decembrie 1952 şi 6 octombrie 1958; judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene începând cu data de 7 octombrie 1958 şi până la data de 6 februarie 1963; decedat la data de 4 iunie 1977.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

născut la data de 21 octombrie 1895 în Orp-le-Grand (Belgia); cetăţean belgian; doctor în drept (1922); înscris în Baroul din Louvain, apoi în Baroul din Nivelles; deputat al arondismentului Nivelles în Camera Reprezentanţilor (1936-1946); ministru al agriculturii (1945); abandonează cariera politică (1946) şi revine în Barou (1946-1949); preşedintele Consiliului de administraţie al Oficiului de Sechestru (1949-1953), cenzor la Banca Naţională, administrator al Societăţii Naţionale pentru Mica Proprietate Agrară până în martie 1953; publică diverse articole, în 1931-1940 şi 1944-1945, în ziarele: Le vingtième siècle, Le Soir, La cité; judecător la Curtea de Justiţie a CECO între 4 decembrie 1952 şi 6 octombrie 1958; judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene începând cu data de 7 octombrie 1958 şi până la data de 8 octombrie 1967; decedat la data de 24 august 1976.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

născut la data de 23 august 1896 la Paris; cetăţean francez; inspector general al finanţelor; membru al Institutului Franţei; membru străin al Academiei Regale de Ştiinţe, Litere şi Arte Frumoase din Belgia şi al Academiei Naţionale dei Lincei; inspector al finanţelor (1923); profesor în cadrul Institutului de Statistică al Universităţii din Paris (1923-1930); responsabil în cabinetul lui Raymond Poincaré, preşedintele Consiliului, ministrul finanţelor (1926); membru al Secţiei economice şi financiare din cadrul Secretariatului Societăţii Naţiunilor (1927); ataşat diplomatic pe probleme de finanţe la Ambasada Franţei din Londra (1930); profesor în cadrul Şcolii Libere de Ştiinţe Politice (începând cu anul 1933); director adjunct pentru circulaţia fondurilor în cadrul Ministerului Finanţelor (1934); director pentru circulaţia generală a fondurilor (1936-1939); consilier de stat în serviciu extraordinar (1936); guvernator adjunct la Banca Franţei (1939); delegat adjunct la prima şi la a doua Adunare a Naţiunilor Unite (1946); membru francez al Comitetului Economic şi de Muncă al Naţiunilor Unite (1946); preşedinte de onoare al Societăţii de Economie Politică din Paris şi al Societăţii de Statistică din Paris; preşedinte de onoare al Consiliului Internaţional de Filozofie şi Ştiinţe Umane; judecător la Curtea de Justiţie a CECO începând cu data de 4 decembrie 1952 şi până la data de 6 octombrie 1958; judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene începând cu data de 7 octombrie 1958 şi până la data de 18 mai 1962. La crearea Celei de-a Cincea Republici, a fost responsabil de conducerea comitetului de experţi însărcinat de generalul de Gaulle cu pregătirea şi aplicarea planului de redresare economică, având printre măsurile cele mai spectaculoase instituirea „francului greu”. Din anul 1962 până în anul 1974, a fost membru al Consiliului Economic şi Social. Marea-Cruce a Legiunii de Onoare; membru al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice; a îndeplinit funcţia de cancelar al Institutului Franţei; a fost ales membru al Academiei Franceze la data de 30 aprilie 1964 în locul lui Jean Cocteau, cu 18 voturi contra şase în faţa poetului André Berry. A fost primit la data de 1 aprilie 1965 de către André Maurois. Decedat la data de 23 aprilie 1978.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

născut în data de 21 mai 1898 la Falk; cetăţean luxemburghez; doctor în drept; avocat în cadrul Baroului din Luxemburg (1922-1927); ataşat în cadrul Ministerului Justiţiei (1927-1929); judecător de pace (1929-1930); procuror adjunct de stat (1930-1937), judecător la Tribunalul regional (1937-1945); magistrat la Curtea Superioară de Justiţie (1945-1952); consilier la Secţia de contencios din cadrul Consiliului de Stat (1951-1952); profesor extraordinar la Universitatea din Bruxelles; membru al Consiliului de Stat al Marelui Ducat al Luxemburgului; membru al Comisiei Benelux pentru unificarea dreptului; preşedintele Comisiei Naţionale în cadrul Conferinţei de la Haga asupra dreptului internaţional privat, preşedintele Comisiei de studii legislative a Marelui Ducat al Luxemburgului; judecător la Curtea de justiţie a CECO începând cu data de 4 decembrie 1952 până la data de 6 octombrie 1958; judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în perioada 7 octombrie 1958-7 octombrie 1964; preşedintele Curţii de Justiţie începând cu 8 octombrie 1964 până la 9 octombrie 1967; preşedintele Curţii arbitrale de asociere între CEE şi statele africane şi malgaşe asociate la această Comunitate (1965-1967); decedat la data de 9 decembrie 1967.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

născut la data de 14 octombrie 1899; cetăţean olandez; studii de drept (Leyda); lucrează în cadrul Secretariatului general al Societăţii Naţiunilor din Geneva; judecător în cadrul Tribunalului din Amsterdam; membru al Comisiei Maritime Internaţionale; director al Serviciului de comerţ exterior din cadrul Ministerului Afacerilor Economice (1934); prizonier de război; în anul 1945, îşi reia funcţiile în cadrul aceluiaşi minister; implicat în procesul integrării economice europene; principalul autor, pentru Ţările de Jos, al proiectului privind Uniunea Benelux; judecător la Curtea de Justiţie a CECO între 10 decembrie 1952 şi 6 octombrie 1958; decedat la data de 2 august 1973.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

născut la data de 14 mai 1900 la Meudon; cetăţean francez; devine membru al Consiliului de Stat, în urma promovării unui concurs, consilier de gradul al doilea (1924), consilier de gradul întâi (1929), consilier principal (1934), consilier superior la Secţia de finanţe (1945); comisar al guvernului; a participat, în calitate de expert juridic, la negocierile care au condus la semnarea Tratatului de instituire a CECO (1950); avocat general la Curtea de Justiţie a CECO începând cu data de 4 decembrie 1952 până la data de 6 octombrie 1958; avocat general la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene începând cu data de 7 octombrie 1958 până la data de 8 octombrie 1964; decedat la data de 5 septembrie 1986.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

născut la data de 30 decembrie 1899; cetăţean german; studii de economie politică şi de drept (Köln, München, Freiburg, Bonn); Gerichtsassessor şi judecător (Köln, 1932); avocat în cadrul Baroului din Berlin până în anul 1946; avocat la Tribunalul de Mare Instanţă şi la Curtea de Apel din Saarbrücken; între 1947 şi 1952 îndeplineşte activităţi consacrate în principal sistemelor juridice străine, apără interesele germane în faţa autorităţilor şi jurisdicţiilor instituite în cadrul regimului de ocupaţie, precum şi în faţa organelor administrative şi a jurisdicţiilor străine; a îndeplinit misiuni speciale în numele guvernului federal înainte de instituirea serviciilor diplomatice în străinătate; între anii 1947 şi 1948 a luat parte la lucrările Sonderstelle für Geld und Kredit în Homburg, destinate pregătirii reformei monetare; avocat general la Curtea de Justiţie (1953-1973); decedat la data de 21 decembrie 1984.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

născut la data de 14 august 1889 la Chivenna; cetăţean italian; judecător de pace (pretore) la Caraglio (1920) şi la Torino (1924); preşedintele Tribunalului din Rhodos (1928), repartizat la Tribunalul din Roma (1934); judecător la Tribunalul consular din Cairo (1936); detaşat pe lângă Ministerul Afacerilor Străine (1940); preşedintele Curţii de Apel din Rhodos (1941); magistrat la Curtea de Apel din Aquila, apoi la Curtea de Apel din Roma (1945); procuror detaşat pe lângă Curtea de Casaţie (1948); adjunct al procurorului general pe lângă Curtea de Casaţie (1951), preşedinte de cameră la Curtea de Casaţie (1958); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1958 până la data de 7 octombrie 1964; decedat la data de 6 februarie 1974.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

născut în anul 1910, doctor în drept (1932), exercită profesia de avocat până în anul 1939; admis după promovarea unui concurs la Avvocatura dello Stato şi numit Sostituto avvocato generale dello Stato (1955); asistent în cadrul Universităţii din Roma (1939-1950); Commissario governativo al Editurii Il Giornale d'Italia (1944-1946); consilier juridic în cadrul Poligrafico dello Stato (1946-1948); agent al guvernului italian pe lângă comisiile de conciliere ale Tratatului de Pace (1948-1950); consilier juridic al Zonei Internaţionale din Tanger (1951-1953) şi al Înaltei Autorităţi CECO (1953-1956); expert juridic al delegaţiei italiene pentru elaborarea Tratatelor de la Roma; autorul mai multor lucrări în domeniul juridic; judecător la Curtea de Justiţie (1958-1961); decedat la data de 5 august 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

născut la data de 15 ianuarie 1918 la Rotterdam; cetăţean olandez; doctor în drept (1941); colaborator juridic în cadrul Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel, după interzicerea funcţionării acestui organism de către forţele de ocupaţie, îşi continuă în mod clandestin activitatea (1941-1945); profesor de drept public şi de drept administrativ la Universitatea Liberă din Amsterdam (începând cu anul 1945); preşedinte al Nederlandse Verening voor Administratief Recht (1948-1958); începând cu anul 1955, membru al Academiei Regale Olandeze de Ştiinţe; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1958 până la data de 29 martie 1979 şi preşedintele acesteia între 7 octombrie 1958 şi 7 octombrie 1964; profesor de drept constituţional în cadrul Universităţii din Groningen (1979-1984); decedat la data de 24 august 1992.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

născut la data de 26 iulie 1907 la Verona; cetăţean italian; doctor în drept al Universităţii din Padova (1928); asistent în cadrul Institutului de Filozofia Dreptului din Padova (1929); profesor de drept civil (1935); lector de drept civil la Ferrara (1935-1942); profesor extraordinar de drept civil la Veneţia (1941-1942); profesor de drept civil la Padova începând cu anul 1942 şi lector la Catedra de drept privat comparat în cadrul aceleiaşi universităţi începând cu anul 1953; directorul Institutului de Drept Privat din Padova începând cu anul 1945; membru al Istituto Veneto din Veneţia, al Academiilor din Padova, Verona şi Ferrara; judecător la Curtea de Justiţie între 8 martie 1962 şi 12 decembrie 1972, apoi avocat general începând cu 9 ianuarie 1973 până la 6 octombrie 1976; decedat la data de 18 aprilie 1998.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

născut la data de 19 septembrie 1908; cetăţean francez; doctor în drept; avocat la Curtea de Apel din Paris; căpitan în rezervă; membru al Comitetului director clandestin al Mişcării „Rezistenţa” şi membru al Mişcării de Eliberare Naţională; membru al Adunării Consultative Provizorii; deputat de Paris (1945-1958); deputat pentru regiunea Hautes Alpes (noiembrie 1958); ministru al justiţiei (în mai multe rânduri în perioada cuprinsă între 1948 şi 1958); ministru de stat responsabil cu ajutorul şi cu cooperarea între Republica Franceză şi statele membre ale Comunităţii, apoi cu departamentele şi cu teritoriile de peste mări, precum şi cu Sahara (ianuarie 1959-august 1961); membru al Comitetului executiv al Mişcării Europene; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 18 mai 1962 până la data de 9 octombrie 1967; preşedinte al acesteia între 1967 şi 25 octombrie 1976; decedat la data de 9 august 2004.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

născut la data de 15 iunie 1900 la Berlin; cetăţean german; doctor în drept (Heidelberg, 1924); judecător asistent în cadrul tribunalelor din Berlin; a îndeplinit funcţii în cadrul Ministerului Economiei; expert economic; director administrativ la diferite spitale din Berlin; secretar de stat al Guvernului de la Hesse pentru afaceri federale, membru al Directoratului Consiliului federal al zonei de ocupaţie americană din Stuttgart (1946); director adjunct (1947-1948), apoi şef al Biroului juridic de administrare economică a zonei economice unificate (1948-1949); membru al Consiliului parlamentar (1948-1949); secretar de stat la Ministerul Federal de Justiţie (1949-1963); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 6 februarie 1963 până la data de 28 octombrie 1970; decedat la data de 1 ianuarie 1976.

Joseph GAND
Joseph GAND

născut la data de 28 februarie 1913; cetăţean francez; licenţiat în drept; diplomă de studii superioare în drept public şi economie politică; licenţiat al Şcolii Libere de Ştiinţe Politice; admis la concursul de consilier în cadrul Consiliului de Stat în anul 1963; comisar al guvernului la Secţia de contencios a Consiliului de Stat din anul 1947 până în anul 1950, din 1957 până în 1960 şi din 1962 până în 1964; director general al administraţiei şi al funcţiei publice din februarie 1959 până în aprilie 1961; conferenţiar la Şcoala Naţională de Administraţie din 1947 până în 1958 şi profesor în cadrul Institutului de Studii Politice din Paris din anul 1958 până în anul 1962; avocat general la Curtea de Justiţie între 8 octombrie 1964 şi 6 octombrie 1970; decedat la 4 octombrie 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

născut la data de 2 januarie 1909; cetăţean italian; doctor în drept la Universitatea din Torino (1930); Privatdozent în drept internaţional (1933); lector în cadrul Universităţii din Torino; profesor titular la Catedra de drept internaţional a Universităţii din Cagliari (1939-1940), apoi din Modena (1940-1942); profesor la Facultatea de Drept din Torino (1942-1956); profesor de organizare internaţională la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Roma (1956-1964); judecător la Tribunalul din Torino; consilier de stat (începând cu anul 1948); preşedintele secţiei de onoare a Consiliului de Stat (1956); secretar general al contenciosului diplomatic şi şef al serviciului juridic; membru al Institutului de Drept Internaţional, membru al Curţii Permanente de Arbitraj; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 8 octombrie 1964 şi până la data de 3 februarie 1976; decedat la data de 18 ianuarie 2000.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

născut la data de 22 iunie 1912 în St-Niklaas Waas; cetăţean belgian; doctor în drept (1934); avocat, membru al Conseil de l'Ordre (Consiliul Baroului) (1935); doctor în ştiinţe politice şi diplomatice (1945); membru al biroului şi apoi preşedinte al Vlaamse Conferentie van de Balie; membru al Camerei Reprezentanţilor (1951-1961); membru al comisiilor parlamentare pentru afaceri externe, justiţie şi reforma Constituţiei; profesor extraordinar la Facultatea de Drept a Universităţii din Louvain; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 9 octombrie 1967 până la data de 29 octombrie 1980 şi preşedinte al acesteia de la 30 octombrie 1980 până la 10 aprilie 1984; decedat la data de 1 august 2002.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

născut la Luxemburg la data de 20 noiembrie 1919; cetăţean luxemburghez; doctor în drept; consilier juridic, director politic şi secretar general la Ministerul Afacerilor Externe (1946-1967); lector la Facultatea de Drept a Universităţii din Liège (1951); cofondator al Institutului de Studii Juridice Europene din cadrul Universităţii din Liège (1963); profesor extraordinar şi titular al Catedrei de drept comunitar (1965); membru asociat al Institutului de Drept Internaţional cu ocazia sesiunii din Varşovia (1965); membru al Secţiei de ştiinţe morale şi politice a Institutului Marelui Ducat al Luxemburgului (1967); judecător la Curtea de Justiţie între 9 octombrie 1967 şi 7 octombrie 1985; decedat la data de 2 februarie 2010.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

născut la data de 14 decembrie 1911 la Hamburg; cetăţean german; studii de drept (Graz, Freiburg im Brisgau şi Berlin); doctor în drept (1937, Königsberg/Pr.); funcţionar la Ministerul Economiei şi al Transporturilor; secretar la Comitetul de experţi juridici al Bundesratului şi la Comisia mixtă paritară a Bundestagului şi a Bundesratului; judecător la Curtea Constituţională din Karlsruhe (1955-1970); profesor de onoare la Universitatea din Heidelberg; judecător la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene între 28 octombrie 1970 şi 6 octombrie 1976 şi preşedinte al acesteia între 7 octombrie 1976 şi 31 octombrie 1980; decedat la data de 24 august 1993.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

născut la Limoges la data de 25 august 1919; cetăţean francez; doctor în drept; licenţiat în litere (engleză); fost elev al Şcolii Naţionale de Administraţie (1945-1947); consilier la Consiliul de Stat, numit succesiv consilier principal (1954) şi consilier superior (1969); comisar al guvernului la Secţia de contencios a Consiliului de Stat (1957-1969) şi la Tribunalul pentru Conflicte (tribunal competent a soluţiona conflictele de competenţă) (1965-1970); detaşat pentru anumite perioade la Comitetul Interministerial de Cooperare Economică Europeană (1948-1951), la cabinetul preşedintelui Consiliului (1952), al ministrului apărării naţionale (1952-1954), al ministrului justiţiei (1969-1970); a îndeplinit diverse misiuni în străinătate în calitate de asistent tehnic; conferenţiar la Şcoala Naţională de Administraţie şi la Institutul de Studii Politice din Paris; colaborator al mai multor reviste juridice; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1970 şi până la 2 ianuarie 1972, data decesului său.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

născut la data de 29 martie 1920 în Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); cetăţean francez; licenţiat în drept public şi economie politică; agent al guvernului pe lângă comisia de conciliere franco-italiană (1949-1951); consilier tehnic în cadrul cabinetului ministrului justiţiei; consilier în cadrul Consiliului de Stat, numit succesiv consilier principal (1954), consilier superior (1972); consilier juridic în cadrul Ambasadei Franţei din Maroc (1956-1958); comisar guvernamental în cadrul Secţiei de contencios a Consiliului de Stat (1958-1961); preşedintele Secţiei administrative a Curţii Supreme din Maroc (1961-1964); director al Serviciilor judiciare în cadrul Ministerului Justiţiei (1964); conferenţiar în cadrul Şcolii Naţionale de Administraţie; lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept din Rabat; profesor în cadrul Şcolii Marocane de Administraţie; avocat general la Curtea de Justiţie între 22 martie 1972 şi 18 martie 1981; decedat la data de 9 iulie 1995.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

născut la data de 12 februarie 1911; cetăţean irlandez; licenţiat în studii celtice (University College, Dublin, 1933); Barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); Bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 şi 1951-1953); judecător la Curtea Supremă (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); judecător la Curtea de Justiţie (începând cu data de 9 ianuarie 1973 şi până la data de 12 decembrie 1974); preşedinte al Irlandei (1974-1976); decedat la data de 21 martie 1978.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

născut la data de 19 februarie 1913 la Copenhaga; cetăţean danez; studii juridice în cadrul Universităţii din Copenhaga şi al Institutului Universitar de Înalte Studii Internaţionale din Geneva; doctor în drept (1946); în serviciu la Ministerul Afacerilor Externe danez în cadrul misiunilor din Berna şi Londra (1938-1945); profesor de drept internaţional şi de drept constituţional la Universitatea din Aarhus (începând cu anul 1947); judecător ad-hoc desemnat de guvernele danez şi olandez la Curtea Internaţională de Justiţie pentru cazuri referitoare la platoul continental al Mării Nordului (1968-1969); membru al Curţii Permanente de Arbitraj; membru al Institutului de Drept Internaţional; judecător la Curtea de Justiţie între 9 ianuarie 1973 şi 8 octombrie 1979; decedat la data de 11 octombrie 1981.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

născut în München la data de 17 iulie 1918; cetăţean german; doctor în drept al Universităţii din München (1950); al doilea examen de stat în ştiinţe juridice (1951); magistrat asistent, apoi consilier asimilat unui magistrat în cadrul Ministerului Justiţiei al landului Bavaria (1951-1954); judecător în cadrul Tribunalului de primă instanţă din München (1954-1955); în serviciul ministrului plenipotenţiar reprezentant al Bavariei la nivel federal (1955-1956); Oberregierungsrat, apoi Regierungsdirektor în cadrul Cancelariei statului bavarez din München (1956-1958); judecător în cadrul Tribunalului Superior al Landului din München (1958-1961); deputat în cadrul Bundestagului (1961-1972); secretar de stat în cadrul Ministerului Federal de Finanţe, însărcinat cu relaţia cu Parlamentul (1969-1971); membru al Adunării Europene (1971-1973); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 9 octombrie 1973 şi până la data de 11 ianuarie 1984; decedat la data de 16 aprilie 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

născut la data de 24 septembrie 1924; cetăţean britanic; s-a înrolat în armata britanică în februarie 1943 în cadrul brigăzii de carabinieri; a participat la operaţiuni militare în Europa şi în Asia; a fost numit Acting Major (1947); licenţiat în drept (B.A., 1948); membru al Baroului Lincoln's Inn (ianuarie 1950); Barrister la Chancery Bar (1950-1972); Bencher la Lincoln's Inn (din 1966); Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); director al Warner & Sons Ltd. and subsidiaries (1952-1970); Queen's Counsel (noiembrie 1972); avocat general la Curtea de Justiţie între 9 ianuarie 1973 şi 26 februarie 1981; decedat la data de 1 februarie 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

născut la data de 18 noiembrie 1924; cetăţean britanic; avocat în cadrul Baroului Scoţiei (1951); Queen's Counsel (1963); judecător la Court of Session (Curtea Supremă a Scoţiei, 1972); judecător la Curtea de Justiţie între 9 ianuarie 1973 şi 6 octombrie 1988 şi preşedinte al acesteia de la 10 aprilie 1984 până la 6 octombrie 1988; ca o recunoaştere a serviciilor sale, a fost înnobilat ca Baron al Regatului Unit, primind titlul de Lord Mackenzie-Stuart of Dean; decedat la data de 1 aprilie 2000.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

născut la data de 4 octombrie 1912; cetăţean irlandez; LL. B., University College Dublin (1936); Barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); Bencher în cadrul Kings Inns (1954); Attorney General (1954 şi 1957-1965); judecător la Curtea Supremă (1965); preşedinte al High Court (1966); judecător la Curtea de Justiţie (între 12 decembrie 1975 şi 16 ianuarie 1985); decedat la data de 30 decembrie 1994.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

născut la data de 25 ianuarie 1905 la Caserta; cetăţean italian; licenţiat în drept, Universitatea din Napoli (1925); vicesecretar în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1927-1932); profesor de drept internaţional la Universitatea din Roma (1932); decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Urbino (1932); profesor de drept internaţional la Universitatea din Florenţa (1933-1940) şi la Universitatea din Roma (1940-1975); director al Institutului de Drept Internaţional din cadrul Facultăţii de Economie şi Comerţ a Universităţii din Roma (începând cu 1966); senator (1948-1972); subsecretar de stat în Ministerul Apărării (1953-1958); vicepreşedinte al Senatului (1958-1960); ministru al educaţiei (1960-1962); ministru al justiţiei (1962-1963); ministru al muncii şi al securităţii sociale (1963-1964 şi 1966-1968); ministru fără portofoliu pentru relaţiile cu Naţiunile Unite (1968-1969 şi 1970); ministru al finanţelor (1969-1970); ministru al poştei şi al telecomunicaţiilor (1970-1972); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1976 până la data de 6 octombrie 1988; decedat la data de 11 octombrie 1997.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

născut la data de 29 martie 1907 la Rennes; cetăţean francez; licenţiat în drept privat; magistrat asistent la Curtea de Apel din Douai, apoi din Paris (1933-1936); procuror adjunct pe lângă Tribunalul din Evreux (1936-1940); procuror al Republicii pe lângă Tribunalul din Evreux (1940); director al Serviciului pentru Investigarea Crimelor de Război (1946); director al cabinetului ministrului forţelor armate (1947-1949); director al cabinetului ministrului de stat responsabil de informaţii (1949-1953); director al cabinetului ministrului de stat, vicepreşedinte al Consiliului (1953); prim-procuror adjunct pe lângă Tribunalul Departamentului Senei (1954-1956); director al cabinetului ministrului justiţiei (1957-1958); procuror pe lângă Tribunalul Departamentului Senei (1958-1961); magistrat la Curtea de Casaţie (1961); inspector general al serviciilor judiciare (1962); prim-preşedinte al Curţii de Apel din Paris (1962-1968); procuror general pe lângă Curtea de Casaţie (1968-1976); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 26 octombrie 1976 până la data de 6 octombrie 1982; decedat la data de 12 martie 1990.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

născut la Napoli în data de 9 februarie 1925; cetăţean italian; licenţiat în drept (Napoli, 1945); asistent universitar la Universitatea din Napoli (1946-1952); doctor în drept internaţional (1951); lector de drept internaţional la Universitatea din Napoli (1951-1954); profesor extraordinar de instituţii de drept public la Universitatea din Cagliari (1954); profesor titular de drept internaţional la Universitatea din Bari (1955-1968); profesor de organizaţii internaţionale la Universitatea din Napoli (1968); director al Institutului de Drept Public din cadrul Facultăţii de Economie şi Comerţ a aceleiaşi universităţi (1970); profesor de drept internaţional privat la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Roma (1970-1976); judecător la Curtea de Justiţie între 3 februarie 1976 şi 6 octombrie 1976, apoi avocat general de la 7 octombrie 1976 până la 6 octombrie 1982; decedat la data de 4 aprilie 2002.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

născut la data de 11 august 1929 la Amsterdam; cetăţean olandez; doctor în drept (Universitatea din Amsterdam, 1953); avocat şi procuror în Haarlem (1953-1956); ataşat pe lângă Ministerul Justiţiei din Haga (1956-1962); consilier în cadrul Serviciului juridic al Consiliului CE (1962-1965); profesor titular (1965-1978), decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Leyda (1973-1975); membru al Academiei Regale Olandeze de Ştiinţe (1978); magistrat în cadrul Hoge Raad (Curtea Supremă a Ţărilor de Jos) între 1978 şi 1979; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 29 martie 1979 şi până la data de 29 martie 1990; decedat la data de 24 decembrie 2015.

Ole DUE
Ole DUE

născut la data de 10 februarie 1931; cetăţean danez; director în cadrul Ministerului Justiţiei; consilier ad interim în cadrul Curţii de Apel; membru în delegaţia daneză la Conferinţa de la Haga asupra dreptului internaţional privat; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 9 octombrie 1979 până la data de 6 octombrie 1988; preşedinte al Curţii de Justiţie între 7 octombrie 1988 şi 6 octombrie 1994; decedat la 21 ianuarie 2005.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

născut în Berlin la data de 2 iunie 1925; cetăţean german; doctor în drept al Universităţii din Göttingen (1952); atribuţii în cadrul Departamentului juridic al Ministerului Federal al Economiei (1953); şef de secţie în cadrul Diviziei europene din Ministerul Federal al Economiei (1958); şeful Diviziei de politică europeană (1970); lector (1971) şi profesor de onoare (1975) al Universităţii din Münster; membru al Comitetului executiv al Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht; membru în Consiliul de administraţie al Institutului Max Planck pentru dreptul public străin şi pentru dreptul internaţional din Heidelberg; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 6 octombrie 1980 până la data de 6 octombrie 1988; decedat la data de 20 septembrie 2018.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

născut la data de 16 martie 1916 la Rotterdam; cetăţean olandez; doctor în drept al Universităţii din Leyda (1946); atribuţii în cadrul Ministerului Economiei şi al Ministerului Afacerilor Externe, între altele consilier general al ministrului şi director al organizării pieţei (1945-1958); director general în cadrul Comisiei Comunităţilor Europene (1958-1967); profesor de drept social şi economic la Universitatea din Utrecht (1967-1981); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 4 iunie 1981 şi până la data de 13 ianuarie 1986; decedat la data de 4 iulie 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

născută în data de 29 martie 1920 la Paris; cetăţean francez; licenţiată în drept, studii superioare de drept public, economie politică şi ştiinţe politice; ataşat titular în cadrul Ministerului Justiţiei (1950); şef de birou în cadrul cabinetului ministrului justiţiei (1958); vicepreşedinte al Tribunalului de Mare Instanţă din Paris (1969); director în cadrul Ministerului Justiţiei (1973); administrator al Şcolii Naţionale de Magistratură (1974); preşedinte al Tribunalului de Mare Instanţă din Paris (1976); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 18 martie 1981 şi până la data de 13 februarie 1984.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

născut la data de 28 iulie 1924; cetăţean francez; consilier, apoi consilier principal în cadrul Consiliului de Stat din Franţa; director în cadrul Ministerului Justiţiei; director general al Direcţiei apelor şi pădurilor; director general al secretariatului general al guvernului; consilier superior de stat; preşedinte al primei subsecţii din cadrul Secţiei de contencios a Consiliului de Stat; profesor la Institutul de Studii Politice; preşedintele Departamenului de lucrări publice din cadrul Consiliului de Stat; judecător la Curtea de Justiţie în următoarele perioade: 4 iunie 1981-6 octombrie 1982 şi 7 octombrie 1988-6 octombrie 1994; decedat la data de 11 ianuarie 2002.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

născut în data de 15 august 1926 la Atena; cetăţean grec; licenţiat în filozofia dreptului al Universităţii Oxford; lector universitar la University College of Wales Aberystwyth (1954), apoi la King's College din Londra (1959); profesor titular de drept comparat la Universitatea din Londra (1966); doctor în drept LL.D. al Universităţii din Londra (1972); director al Centrului de Drept European din cadrul King's College (1974); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 12 ianuarie 1981 şi până la data decesului său, 15 noiembrie 1982.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

născut la data de data de 17 februarie 1930; cetăţean britanic; Barrister, Master of the Bench, apoi Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel în cadrul Ministerului Muncii, Junior şi Leading Counsel în cadrul Treasury; Recorder; judecător la High Court (Queen's Bench Division); preşedinte al Employment Appeal Tribunal; profesor invitat la Universităţile din Durham, Comell (Statele Unite ale Americii), Mercer (Statele Unite ale Americii), King's College, Londra; avocat general la Curtea de Justiţie între 26 februarie 1981 şi 6 octombrie 1988; judecător de la 7 octombrie 1988 până la 10 martie 1992; decedat la data de 7 aprilie 2009.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

născut la data de 29 ianuarie 1927 în Düsseldorf; cetăţean german; studii de drept la Universităţile din Köln, Bonn şi Freiburg (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956), apoi Gerichtassessor (1956) în cadrul Curţii de Apel din Köln; colaborator ştiinţific al Tribunalului Constituţional Federal (1958-1960); Landsgerichtsrat în cadrul Tribunalului de Mare Instanţă din Köln (1959); funcţionar (1961), director al Secţiei de drept public (1969) din cadrul Ministerului Federal de Justiţie; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1982 şi până la data de 6 octombrie 1988; decedat la data de 28 mai 2009.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

născut la data de 23 decembrie 1927; cetăţean italian; profesor titular de dreptul muncii (Urbino, Bologna, Roma), de drept privat comparat (Bologna); membru al Consiliului Superior al Magistraturii (1976-1981); avocat general la Curtea de Justiţie (1982-1988); judecător începând cu data de 7 octombrie 1988 şi până la data decesului său, 21 iulie 1999.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

născut la data de 5 ianuarie 1931 la Paris; cetăţean francez; licenţiat în drept, studii superioare de drept public; absolvent al Şcolii Naţionale de Administraţie (1956); consilier în Consiliul de Stat (1956); responsabil şi, ulterior, consilier tehnic în cadrul Înaltului Comisariat pentru Tineri şi Sport (1961); consilier principal în cadrul Consiliului de Stat (1962); comisar al guvernului pe lângă Secţia de contencios a Consiliului de Stat (1964-1968); secretar general adjunct, apoi secretar general al Întreprinderii Miniere şi Chimice (1970-1974); director administrativ şi financiar al Institutului de Cercetare şi Coordonare în domeniul Acusticii/Muzicii (IRCAM) din cadrul Centrului Beaubourg (începând cu anul 1974); consilier superior de stat (iunie 1981); consilier juridic în cadrul Întreprinderii de Cercetare şi Activităţi Petroliere (octombrie 1981-1982); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1982 şi până la data de 6 octombrie 1988; decedat la 3 octombrie 2017.

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

născut la data de 16 martie 1919; cetăţean grec; avocat (Atena); consilier şi apoi consilier principal în cadrul Consiliului de Stat; consilier superior de stat; preşedinte al Tribunalului Disciplinar Special pentru Magistraţi; membru al Curţii Supreme Speciale; inspector general al tribunalelor administrative; membru al Consiliului Superior al Magistraturii; preşedintele Consiliului superior al Ministerului Afacerilor Externe; judecător la Curtea de Justiţie între 14 martie 1983 şi 6 octombrie 1997; decedat la data de 23 martie 2000.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

născut la data de 5 iunie 1930; cetăţean german; avocat; notar; secretar general al grupului democrat-creştin din Parlamentul European; deputat în cadrul Bundestagului; preşedintele Comisiei juridice şi al Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Bundestagului; profesor de onoare de drept european la Universitatea din Saar (1990); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 11 ianuarie până la data de 6 octombrie 1997.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

născut la data de 31 iulie 1916 în Cork; cetăţean irlandez; studii de drept (University College şi King's Inn, Dublin); Barrister (1938); Senior Counsel (1954); membru al Dail Eireann (1948-1973); ministru al sănătăţii (1954-1957); candidat la preşedinţia Irlandei (1966 şi 1973); judecător la High Court (1973); Chief Justice (1974); judecător la Curtea de Justiţie între 16 ianuarie 1985 şi 6 octombrie 1991; decedat la data de 25 februarie 2003.

Marco DARMON
Marco DARMON

născut la data de 26 ianuarie 1930; cetăţean francez; magistrat detaşat în cadrul Ministerului Justiţiei; lector universitar la Facultatea de Drept Paris I; director adjunct în cadrul cabinetului ministrului justiţiei; preşedinte de cameră în cadrul Curţii de Apel din Paris; director al Direcţiei afaceri civile şi judiciare; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 13 februarie 1984 şi până la data de 6 octombrie 1994; decedat la data de 8 august 2017.

René JOLIET
René JOLIET

născut la data de 17 ianuarie 1938; cetăţean belgian; profesor (1974-1984) şi profesor extraordinar (începând cu 1984) la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Liège (Catedra de drept comunitar); titularul catedrei belgiene de la King's College, Londra (1977); profesor invitat la Universitatea din Nancy (1971-1978), Institutul Europa din cadrul Universităţii din Amsterdam (1976-1985), Universitatea Catolică Louvain-la-Neuve (1980-1982) şi Universitatea Northwestern din Chicago (1974 şi 1983); lector universitar de drept european al concurenţei la Colegiul Europei din Bruges (1979-1984); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 10 aprilie 1984 şi până la data decesului său, 15 iulie 1995.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

născut la data de 15 iunie 1935; cetăţean luxemburghez; a lucrat în cadrul Ministerului Justiţiei; ataşat guvernamental de prim rang; delegat al guvernului pe lângă Comitetul de contencios al Consiliului de Stat; prim-consilier al guvernului la Ministerul Justiţiei; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1985 şi până la data decesului său, 1 iunie 1996.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

născut la data de 7 septembrie 1938; cetăţean luxemburghez; studii de drept şi ştiinţe politice la Universităţile din Montpellier, Paris şi Cambridge; membru al Serviciului juridic al Comisiei, administrator principal în cabinetele a doi membri ai Comisiei; ocupă diferite funcţii de răspundere în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Marele Ducat al Luxemburgului; exercită funcţia de reprezentant permanent adjunct al Marelui Ducat al Luxemburgului pe lângă Comunităţile Europene; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 13 ianuarie 1986 până la data de 6 octombrie 1991 şi de la 19 decembrie 1997 până la 6 octombrie 2003; decedat la data de 10 mai 2016.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

născut la data de 17 martie 1936; cetăţean portughez; Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din Lisabona; şef de cabinet al ministrului justiţiei; adjunct al procurorului general al Republicii; director al Cabinetului de Drept European; profesor de drept comunitar (Lisabona); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 31 ianuarie 1986 şi până la data de 6 octombrie 2000.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

născut la data de 26 mai 1946; cetăţean spaniol; asistent universitar, apoi profesor (la Universităţile din Oviedo, Freiburg im Brisgau, Autónoma şi Complutense din Madrid şi din Granada); profesor titular la Catedra de drept internaţional public (Granada); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 31 ianuarie 1986 până la data de 6 octombrie 2003; preşedinte al Curţii în perioada 7 octombrie 1994–6 octombrie 2003; decedat la 9 ianuarie 2019.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

născut în 1944; licență în drept și master în economie politică la Universitatea din Coimbra; doctor în economie internațională (Universitatea Paris I - Panthéon Sorbonne); serviciul militar obligatoriu îndeplinit în cadrul Ministerului Marinei (Serviciul de Justiție, 1969-1972); profesor la Universitatea Catolică și la Universitatea Nova din Lisabona; a fost profesor la Universitatea din Coimbra și la Universitatea Lusíada din Lisabona (director al Institutului de Studii Europene); membru al guvernului portughez (1980-1983): secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, secretar de stat în cadrul președinției Consiliului de Miniștri și secretar de stat pentru afaceri europene; deputat în Parlamentul portughez, vicepreședinte al grupului creștin democrat; avocat general la Curtea de Justiție (1986-1988); președinte al Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene (1989-1995); avocat în Baroul din Lisabona, specialist în drept european și în dreptul concurenței (1996-2012); membru al Grupului de reflecție asupra viitorului sistemului jurisdicțional al Comunităților Europene „Groupe Due" (2000); președinte al Consiliului de disciplină al Comisiei Europene (2003-2007); președinte al Asociației Portugheze de Drept European (începând cu anul 1999); Judecător la Curtea de Justiție din 8 octombrie 2012 până la 8 octombrie 2018.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

născut la data de 22 mai 1926; cetăţean spaniol; fost profesor de drept internaţional public şi privat la Universităţile din Granada, Barcelona şi Autónoma din Madrid; profesor de drept internaţional public la Universitatea Complutense din Madrid; magistrat-judecător la Curtea Constituţională a Spaniei (1980-1986); membru elector al Consiliului de Stat; membru (académico de número) al Real Academia de Jurisprudencia (Madrid); judecător la Curtea de Justiţie între 7 octombrie 1988 şi 6 octombrie 1994; decedat la data de 20 octombrie 2009.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

născut la data de 21 martie 1935; cetăţean german; cercetător ştiinţific la Institutul de Studii de Drept European (Köln); profesor titular de drept public, de drept internaţional public şi de drept european la Universitatea din Bonn şi la cea din Frankfurt pe Main; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1988 până la data de 6 octombrie 1994; decedat la data de 1 iunie 2015.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

născut la data de 11 mai 1935; cetăţean belgian; profesor la Universitatea Catolică din Louvain (KUL), la Universitatea din Chicago şi la Universitatea din Amsterdam (UvA); prorector, membru al Senatului şi al Consiliului de administraţie al Universităţii Catolice din Louvain (KUL); avocat (Dendermonde, Louvain, Bruxelles); preşedinte al Comisiei bancare; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1988 până la data de 6 octombrie 1994; decedat la data de 8 iulie 2015.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

născut în 1939; Barrister; Queen's Counsel; funcţionar la Secretariatul Comisiei Europene a Drepturilor Omului; referent juridic al avocatului general J. P. Warner; profesor de drept european la Universitatea din Londra; director al Centrului de Drept European de la King's College, Londra; autor al mai multor lucrări în domeniul dreptului european; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1988 până la data de 10 ianuarie 2006.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

născut la data de 15 noiembrie 1942; cetăţean italian; profesor titular de drept internaţional şi de drept comunitar la Universitatea din Napoli; avocat la Curtea de Casaţie; membru al Consiliului de contencios diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1988 şi până la data de 4 martie 1998.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

născut la data de 31 ianuarie 1928; cetăţean olandez; funcţionar la Ministerul Afacerilor Externe; profesor de dreptul organizaţiilor internaţionale (Utrecht, Leyda); membru al Raad van State; preşedinte al Secţiei judiciare din cadrul Raad van State; membru al Academiei Regale de Ştiinţe; membru al Consiliului de administraţie al Academiei de Drept Internaţional din Haga; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 29 martie 1990 până la data de 6 octombrie 2000.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

născut în 1942; funcţionar la Ministerul Justiţiei; referent juridic al judecătorului Max Sørensen; profesor de drept internaţional public şi decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Copenhaga; avocat; preşedinte şi membru al tribunalelor arbitrale; membru al jurisdicţiei administrative de apel; avocat general la Curtea de Justiţie între 7 octombrie 1991 şi 6 octombrie 1994; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1994 până la data de 10 ianuarie 2006.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

născut la data de 17 iunie 1943; cetăţean irlandez; Barrister (1967), apoi Senior Counsel (1981); exercită profesia de avocat în cadrul Baroului irlandez; Attorney General (1987); fost membru al Consiliului de Stat; fost membru al Bar Council of Ireland; Bencher (decan) al Honourable Society of King's Inns; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1991 până la data de 5 octombrie 1999.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

născut la data de 14 noiembrie 1934; cetăţean britanic; Advocate (Scoţia); Queen's Counsel (Scoţia); secretar, apoi trezorier al Faculty of Advocates; preşedinte al Consiliului Consultativ al Barourilor din cadrul Comunităţii Europene; Salvesen Professor of European Institutions şi director al Institutului Europa, Universitatea din Edinburgh; consilier al Comitetului Special pentru Comunităţile Europene din cadrul House of Lords; Bencher de onoare al Gray's Inn, Londra; judecător la Tribunalul de Primă Instanţă între 25 septembrie 1989 şi 9 martie 1992; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 10 martie 1992 până la data de 7 ianuarie 2004.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

născut în anul 1931; cetăţean italian; profesor la catedra de drept constituţional şi la catedra de drept public general şi comparat (Universităţile din Padova, Bologna şi Roma); membru al Consiliului Superior al Magistraturii (1976-1978); membru al Curţii Constituţionale şi preşedinte al acesteia (1986-1987); ministru al politicilor comunitare (1987-1989); deputat în cadrul Parlamentului European (1989-1994); judecător la Curtea de Justiţie în perioada 7 octombrie 1994–31 decembrie 1994; avocat general în perioada 1 ianuarie 1995–14 decembrie 1995, judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 15 decembrie 1999 până la data de 3 mai 2006; decedat la data de 18 iulie 2007.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

născut la data de 14 iulie 1932; cetăţean grec; avocat în cadrul Baroului din Atena; consilier în cadrul Consiliului de Stat în 1963, consilier principal în 1973 şi consilier superior între 1982 şi 1994; membru al Tribunalului Disciplinar Special pentru Magistraţi; membru al Curţii Supreme Speciale care, potrivit Constituţiei Greciei, este competentă în materia armonizării jurisprudenţei celor trei instanţe supreme ale statului şi asigură controlul jurisdicţional al validităţii alegerilor legislative interne şi europene; membru al Consiliului Superior al Magistraturii; membru al Consiliului Superior al Ministerului Afacerilor Externe; preşedinte al Tribunalului Special în materie de Mărci, reprezentând al doilea grad de jurisdicţie; preşedinte al Comitetului special de elaborare a actelor normative din cadrul Ministerului Justiţiei; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1994 şi până la data de 6 octombrie 2000.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

născut în anul 1936; consilier de stat (Franţa); director, apoi director general al Serviciului juridic al Consiliului Comunităţilor Europene (1968-1973); director general al Agenţiei Naţionale pentru Forţa de Muncă (1973-1975); director al administraţiei generale a Ministerului Industriei (1977-1979); director pentru probleme juridice la OCDE (1979-1985); director al Institutului Internaţional de Administraţie Publică (1985-1987); jurisconsult, director pentru probleme juridice la Ministerul Afacerilor Externe (1987-1994); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1994 și până la data de 6 octombrie 2006.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

născut în anul 1938; magistrat la Ministerul Justiţiei (1966-1970); șef de cabinet, apoi consilier pe probleme tehnice în cadrul cabinetului ministrului pentru calitatea vieţii în 1976; consilier în cadrul cabinetului ministrului justiţiei (1976-1978); director adjunct pentru probleme penale și graţieri (1978-1983); consilier la Curtea de Apel din Paris (1983-1986); director adjunct în cadrul cabinetului ministrului justiţiei (1986); președinte al Tribunal de grande instance din Bobigny (1986-1993); director de cabinet al ministrului justiţiei și avocat general la Curtea de Apel din Paris (1993-1994); profesor asociat la Universitatea René Descartes (Paris V) (1988-1993); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1994 și până la data de 6 octombrie 2006.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

născut la data de 30 ianuarie 1943; cetăţean german; director în cadrul Ministerului Justiţiei al landului Bavaria; preşedinte al Curţii Constituţionale a landului Saxonia şi al Curţii de Apel din Dresda (1992-1994); profesor de onoare de drept european şi de dreptul medicinei la Universitatea din Saarbrücken; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1994 şi până la data de 14 iulie 2000.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

născut la data de 26 februarie 1949; cetăţean danez; funcţionar la Ministerul Justiţiei din Copenhaga (din 1973); şef de serviciu în cadrul Ministerului Justiţiei (1982-1987 şi 1988-1991); judecător la Ǿstre Landsret (Curtea de Apel de Est) (1987-1988); vicepreşedinte al Sø-et Handelsretten (Curtea Maritimă şi Comercială) (1988); delegat al Ministerului Justiţiei pentru dreptul comunitar şi drepturile omului (1991-1994); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1994 şi până la data de 18 decembrie 1997.

Peter JANN
Peter JANN

né en 1935; docteur en droit de l'université de Vienne (1957); nomination en qualité de juge et affectation au ministère fédéral de la Justice (1961); juge en matière de presse au Straf-Bezirksgericht de Vienne (1963-1966); porte-parole du ministère fédéral de la Justice (1966-1970), puis fonctions au sein de la division internationale de ce ministère; conseiller pour la commission de la justice et porte-parole au Parlement (1973-1978); nomination comme membre de la Cour constitutionnelle (1978); juge rapporteur permanent de cette juridiction jusqu'à la fin de 1994; juge à la Cour de justice du 19 janvier 1995 au 6 octobre 2009.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

născut la data de 30 martie 1940; cetăţean suedez; doctor în drept şi profesor de drept public la Universitatea din Lund; profesor de drept public şi decan la Universitatea din Stockholm; Parliamentary Ombudsman; judecător la Curtea Supremă Administrativă; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 19 ianuarie 1995 şi până la data de 6 octombrie 2000; decedat la data de 7 august 2016.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

născut la data de 31 octombrie 1941; cetăţean finlandez; doctor în drept (OTL) al Universităţii din Helsinki; director în cadrul Ministerului Justiţiei; consilier în cadrul Direcţiei de comerţ a Ministerului Afacerilor Externe; judecător la Curtea Supremă; judecător la Curtea de Justiţie a AELS şi preşedinte al acesteia; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 19 ianuarie 1995 şi până la data de 16 ianuarie 2002.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

născut la data de 3 mai 1942; cetăţean irlandez; Master of Arts în ştiinţe economice al University College din Dublin; Barrister at Law; Senior Counsel; preşedinte al Legal Air Board şi al Bar Council; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 19 ianuarie 1995 şi până la data de 6 octombrie 2000.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

născut în anul 1949; judecător; magistrat la Consejo General del Poder Judicial (Consiliul Superior al Magistraturii); profesor; şef de cabinet al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii; judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; magistrat la Tribunalul Suprem din 1996; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 19 ianuarie 1995 şi până la data decesului său, 12 noiembrie 2009.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

născut în 1949; licențiat în drept și în științe economice (Universitatea din Liège); Master of Laws (Harvard University, Statele Unite); doctor honoris causa (Universitatea Paris-Dauphine); profesor de drept european la Universitatea din Louvain și la Universitatea din Liège; deputat (1977-1995); secretar de stat, ministru și ministru președinte al regiunii valone (1980-1988); viceprim ministru, ministru al justiției și al claselor mijlocii (1988-1992); viceprim ministru, ministru al justiției și al afacerilor economice (1992-1995); viceprim ministru, ministru al apărării naționale (1995); primar al orașului Verviers (1995); judecător la Curtea de Justiție a Comunității Europene (1995-2003); consilier juridic, apoi avocat (2004-2012); ministru de stat (2009-2012); Avocatul general la Curtea de Justiție din 8 octombrie 2012 până la 8 octombrie 2018.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

născut în anul 1939; studii universitare la facultățile de drept și de științe economice din Montpellier și din Paris; doctor în drept (1964); avocat (1964); avocat avoué (1967); administrator general la Ministerul Muncii și Securității Sociale; membru (1978 1989), ulterior președinte (1988-1989) al Consiliului Economic și Social; administrator al Societății Naționale de Credit și Investiții și al Societății Europene a Sateliților (până în 1989); membru (1993 1995), ulterior președinte al consiliului Institutului Universitar Internațional Luxemburg (1995 2004); cadru didactic la Universitatea din Luxemburg; membru guvernamental al Comitetului Fondului Social European, al Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor și al Consiliului de administrație al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (până în 1989); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din 25 septembrie 1989 până la data de 11 iulie 1996; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 12 iulie 1996 şi până la data de 14 ianuarie 2008.

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

născut la data de 3 iunie 1935; cetăţean grec; admis în Baroul din Salonic în 1963; doctor în drept internaţional al Universităţii din Salonic în 1971; profesor de drept internaţional public şi de drept comunitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Tracia, consilier juridic de onoare la Ministerul Afacerilor Externe; membru al delegaţiei Greciei la Adunarea generală a ONU începând cu 1983; preşedinte al Comisiei de experţi pentru ameliorarea procedurii stabilite pentru aplicarea Convenţiei Drepturilor Omului a Consiliului Europei din 1989 până în 1992; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1997 până la data decesului său, 10 martie 1999.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

născut la data de 27 iulie 1936; cetăţean german; studii de drept la Universităţile din Tübingen, Berlin, Paris, Hamburg, Viena, Torino şi Cambridge; deputat în Bundestag (1969-1980); ales ca membru al Parlamentului European (1977); a participat ca membru în numeroase comisii, în special în Comisia pentru afaceri juridice şi drepturile cetăţeanului, pe care a prezidat-o între anii 1993 şi 1994; preşedinte al delegaţiei responsabile de relaţiile cu ţările baltice şi al subcomisiilor pentru protecţia datelor şi pentru substanţe toxice sau periculoase; vicepreşedinte al Parlamentului European (1984-1992); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 1997 şi până la data de 6 octombrie 2003.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

născut la data de 19 februarie 1934; cetăţean italian; judecător la Tribunalul din Napoli; magistrat la Curtea de Apel din Roma şi apoi la Curtea de Casaţie; ataşat la Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; preşedinte al Comitetului general al Conferinţei diplomatice pentru elaborarea Convenţiei de la Lugano; referent juridic al avocatului general italian de la Curtea de Justiţie; profesor la Şcoala Superioară de Administraţie Publică din Roma; judecător la Tribunalul de Primă Instanţă între 25 septembrie 1989 şi 17 septembrie 1995; preşedinte al Tribunalului de Primă Instanţă de la 18 septembrie 1995 până la 4 martie 1998; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 5 martie 1998 şi până la data de 6 octombrie 2000; decedat la 26 ianuarie 2010.

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

născut în 1948; licențiat în drept al Universității Libere din Berlin (1970); doctor în drept constituțional și administrativ al Universității din Hamburg (1973); profesor agregat la Universitatea din Hamburg (1972-1977); profesor de drept public la Universitatea din Bielefeld (1978); profesor de drept public la Universitatea din Salonic (1982); ministru al afacerilor interne (în anii 1989 și 1996); membru al Comitetului de administrație al Universității din Creta (1983-1987); director al Centrului de Drept Economic Internațional și European din Salonic (1997-2005); președintele Asociației Elene pentru Dreptul European (1992-1994); membru al Comitetului Național Grec de Cercetare (1993-1995); membru al Comitetului Superior pentru Recrutarea Funcționarilor Greci (1994-1996); membru al Consiliului științific al Academiei de Drept European din Trier (începând cu anul 1995); membru al Comitetului de administrație al Școlii Naționale de Magistratură din Grecia (1995-1996); membru al Consiliului științific din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1997-1999); președintele Consiliului Economic și Social din Grecia în anul 1998; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 iunie 1999; președintele Curții de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2003 până la data de 8 octombrie 2015.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

născută la data de 28 februarie 1942; cetăţean irlandez; Barrister în cadrul Baroului din Irlanda (1972); consilier juridic în domeniul proprietăţii industriale şi comerciale (1973-1979); Barrister (1979-1995), apoi Senior Counsel (1995-1998) în cadrul Baroului din Irlanda; de asemenea, membră a Baroului din Anglia şi Ţara Galilor; judecător la High Court din Irlanda (1998); profesor de sisteme şi metode juridice şi profesor „Averil Deverell” de drept comercial (Trinity College, Dublin); Bencher (decan) al Honourable Society of King's Inns; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 6 octombrie 1999 şi până la data de 13 octombrie 2004.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

născut în anul 1948; studii la Tübingen, München și Geneva; ulterior unor cercetări știinţifice la Londra, doctor în drept al Universităţii din München; judecător la Arbeitsgericht Oldenburg; atestat de predare a dreptului muncii, sociologiei juridice și a dreptului securităţii sociale, obţinut la Universitatea din Bremen; profesor interimar la facultatea de drept a universităţilor din Frankfurt și Bremen; președinte al Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989); colaborare, în calitate de expert, la proiectul desfășurat de European Expertise Service (EU)(UE) privind reforma dreptului muncii în Kîrgîzstan (1994-1995); profesor onorific la Universitatea din Bremen, disciplina dreptul muncii, în special dreptul european muncii; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 15 iulie 2000 și până la data de 6 octombrie 2006.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

născut în anul 1939; a lucrat pe lângă Ombudsmanul ui parlamentar și în secretariatul general al guvernului suedez, precum și în cadrul unor ministere, în special ca subsecretar asistent la Ministerul Finanţelor; numit judecător la Kammarrätten (Curtea Administrativă de Apel) din Göteborg în 1981, apoi judecător la Regeringsrätten (Curtea Administrativă Supremă) în 1985; și-a adus contribuţia la numeroase rapoarte oficiale, în special în domeniul legislaţiei fiscale și al contabilităţii; a fost, printre altele, președinte al Comitetului pentru adaptarea la inflaţie a impozitării pe venit , președinte al Comitetului pentru contabilitate și raportor special al Comitetului pentru reguli de impozitare a asociaţilor societăţilor private; de asemenea, a fost președinte al Consiliului pentru norme contabile și membru al Consiliului pentru administrare judiciară naţională, precum și al Consiliului autorităţii de supraveghere financiară; a publicat numeroase articole, în special în domeniul legislaţiei fiscale; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2000 și până la data de 6 octombrie 2006.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

născut în 1940; a îndeplinit diverse funcții judiciare (1964-1977); i‑au fost încredințate diferite misiuni din partea guvernului în vederea realizării și a coordonării de studii privind reforma sistemului judiciar; agent guvernamental pe lângă Comisia Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1980-1984); expert pe lângă Comitetul Director al Drepturilor Omului al Consiliului Europei (1980-1985); membru al Comisiei de revizuire a Codului penal și a Codului de procedură penală; Procurador‑Geral da República (procuror general) (1984-2000); membru al Comitetului de supraveghere din cadrul Oficiului de Luptă Antifraudă al Uniunii Europene (OLAF) (1999-2000); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2000 şi până la data de 8 octombrie 2012.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

născut în 1940; profesor de drept al Uniunii Europene la Universitatea „La Sapienza", Roma; profesor la universitățile „Istituto Orientale" (1969-1979) și „Federico II" din Napoli (1979-1992), la Universitatea din Catania (1969-1977) și la Universitatea din Mogadiscio (1967-1972); avocat la Curtea de Casație italiană; consilier juridic la Reprezentanța Permanentă a Republicii Italiene pe lângă Comunitățile Europene (1984-1992); membru al delegației italiene la negocierile de aderare a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitățile Europene, la negocierile pentru Actul Unic European și pentru Tratatul privind Uniunea Europeană; autor a numeroase lucrări publicate, printre care „Comentarii la tratatele europene" și „Codurile Uniunii Europene"; fondator și director, începând cu anul 1996, al revistei Il Diritto dell'Unione Europea; membru în comitetele de conducere sau de redacție ale mai multor reviste juridice; raportor la numeroase congrese internaționale; conferințe și cursuri în cadrul mai multor instituții internaționale, printre care Academia de Drept Internațional de la Haga (1987); membru al grupului de experți independenți desemnat să examineze situația financiară a Comisiei Comunităților Europene (1999); avocat general la Curtea de Justiție în perioada cuprinsă între 7 octombrie 2000 și 3 mai 2006; judecător la Curtea de Justiție începând din 4 mai 2006 până la 8 octombrie 2018; vicepreședinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene începând din 8 octombrie 2015 până la 8 octombrie 2018.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

născut în 1941; referent juridic la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (1966-1969); funcţionar la Comisia Comunităţilor Europene (1969-1977); doctor în drept (Universitatea din Leyda); profesor de drept european la Universitatea din Groningen (1977-1989); magistrat asistent la Curtea de Apel din Arnhem; responsabil cu editarea a diferite publicaţii; director general adjunct la Serviciul juridic al Comisiei Comunităţilor Europene (1989-2000); profesor de drept european la Universitatea din Amsterdam; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2000 până la data de 10 iunie 2010.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

născut în anul 1942; asistent cercetător la Universitatea din Utrecht (1970-1971); referent juridic la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (1971-1974); consilier principal la Ministerul Justiţiei (1975-1982); membru al Consiliului consultativ pentru politica guvernamentală (1983-1990); diverse atribuţii în învăţământ; secretar general la Ministerul Afacerilor Economice (1990-1997); secretar general la Ministerul Afacerilor Generale (1997-2000); avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2000 și până la data de 6 octombrie 2006; decedat la 20 aprilie 2007.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

născută în anul 1957; doctor în drept (Universitatea din Viena), studii postuniversitare de drept european (Colegiul Europei, Bruges); membru al serviciului diplomatic (din 1982); expert în probleme legate de Uniunea Europeană la biroul consilierului juridic al Ministerului Afacerilor Externe (1985-1988); funcţii în cadrul serviciului juridic al Comisiei Comunităţilor Europene (1989); şef al "Serviciului juridic - UE" din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1992-2000, ministru plenipotenţiar); a participat la negocieri privind Spaţiul Economic European şi aderarea Austriei la Uniunea Europeană ; agent al Republicii Austriei la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene din 1995; consul general al Austriei la Zurich (2000); funcţii în învăţământ şi publicaţii; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2000 şi până la data de 6 octombrie 2006; decedată în octombrie 2018.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

născut în 1948; doctor în drept al Universității din Turku (Finlanda); profesor de drept la Universitatea din Turku (1978-1981) și la Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996), directorul Institutului pentru Drepturile Omului din cadrul acestei instituții (1985-1995); diverse posturi universitare de răspundere, naționale și internaționale; membru al unor societăți științifice; coordonator al mai multor proiecte și programe de cercetare, naționale și internaționale, mai ales în următoarele domenii: drept comunitar, drept internațional, drepturile omului și drepturile fundamentale, drept constituțional și administrație publică comparată; reprezentant al guvernului finlandez în calitate de membru sau de consilier al delegațiilor finlandeze la diferite conferințe și reuniuni internaționale; expert al sistemului juridic finlandez, în special în cadrul comisiilor juridice guvernamentale și parlamentare din Finlanda, precum și în cadrul Națiunilor Unite, al UNESCO, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al Consiliului Europei; începând cu anul 1995, consilier juridic principal la Serviciul Juridic al Comisiei Europene, însărcinat cu relațiile externe; din martie 2001, director general adjunct al Serviciului Juridic al Comisiei Europene; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 17 ianuarie 2002 şi până la data de 7 octombrie 2019.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

născut în anul 1967; licenţiat în drept (Universitatea din Lisabona, 1990); asistent universitar (Institutul Universitar European, 1991); doctor în drept (Institutul Universitar European din Florenţa, 1996); profesor invitat (London School of Economics, Colegiul Europei din Natolin, Institutul Ortega y Gasset din Madrid, Universitatea Catolică Portugheză, Institutul de Studii Europene din Macao); profesor (Universidade Nova din Lisabona, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Universitatea Harvard, 1998); codirector al Academiei de Drept Comercial Internaţional; coeditor (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) şi membru al comitetului de redacţie al mai multor reviste juridice; avocat general la Curtea de Justiție din 7 octombrie 2003 până la 6 octombrie 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

născut în 1937; studii juridice la Universitatea din Cambridge; Barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); judecător la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); Bencher din 1985 și Treasurer în 2003 al Honourable Society of the Inner Temple; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 8 ianuarie 2004 şi până la data de 8 octombrie 2012.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

născut în anul 1938; doctor în drept (1966); profesor de drept internaţional public (1974); Senior Visiting Fellow la Universitatea din Oxford (1985), profesor la Universitatea Creştină Internaţională din Tokio (1988); autor al mai multor lucrări privind dreptul internaţional public, dreptul comunitar şi drepturile omului; membru al mai multor societăţi ştiinţifice în domeniul dreptului internaţional, al dreptului european şi al drepturilor omului; negociatorul guvernului polonez pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Polone; subsecretar de stat, ulterior secretar de stat pentru afaceri externe (1989-1992); preşedintele delegaţiei poloneze la Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite; judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1992-2002); preşedintele Institutului de Drept Internaţional (2003); consilier al preşedintelui Republicii Polone în domeniul politicii externe şi al drepturilor omului (2002-2004); judecător la Curtea de Justiție din 11 mai 2004 până la 6 octombrie 2009.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

născut în 1938; licenţiat în drept al Universităţii din Vilnius (1961); doctorand în ştiinţe juridice la Universitatea din Moscova (1965); doctor în drept (Dr. hab), Universitatea din Moscova (1973); stagiar la Institutul de Înalte Studii Internaţionale (director: profesor Ch. Rousseau), Universitatea din Paris (1967-1968); membru titular al Academiei de Ştiinţe din Lituania (1996); doctor honoris causa al Universităţii de Drept din Lituania (2001); diverse funcţii administrative şi didactice în cadrul Universităţii din Vilnius (1961-1990); conferenţiar universitar, profesor agregat, profesor de drept internaţional public, decan al Facultăţii de Drept; mai multe posturi guvernamentale în cadrul serviciului diplomatic şi în domeniul justiţiei în Lituania; ministru al justiţiei (1990-1991), consilier de stat (1991), ambasadorul Republicii Lituania în Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos (1992-1994); judecător la fosta Curte Europeană a Drepturilor Omului (iunie 1994-noiembrie 1998); judecător la Curtea Supremă de Justiţie din Lituania şi preşedinte al acesteia din decembrie 1994 până în octombrie 1998; judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (din noiembrie 1998); a participat la mai multe conferinţe internaţionale; membru al delegaţiei Republicii Lituania pentru negocierile cu URSS (1990-1992); autor a mai multe lucrări publicate (în jur de 200); judecător la Curtea de Justiție din 11 mai 2004 până la 6 octombrie 2010.

George ARESTIS
George ARESTIS

născut în 1945; licențiat în drept al Universității din Atena (1968); M. A. Comparative Politics and Government, Universitatea Kent din Canterbury (1970); a exercitat profesia de avocat în Cipru (1972-1982); numit judecător la District Court (1982); promovat în funcția de președinte al District Court (1995); președinte administrativ al District Court din Nicosia (1997-2003); judecător la Curtea Supremă de Justiție din Cipru (2003); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004 şi până la data de 6 octombrie 2014.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

născut în 1947; doctor în drept al Universității Regale din Malta (1973); intră în administrația publică malteză în calitate de Notary to Government în 1975; consilier al Republicii în 1978, prim‑consilier al Republicii în 1979, Assistant Attorney General în 1988 și numit Attorney General de către președintele Maltei, în 1989; titular cu fracțiune de normă al cursului de drept civil la Universitatea din Malta (1985-1989); membru al Consiliului Universității din Malta (1998-2004); membru al Comisiei pentru Administrarea Justiției (1994-2004); membru al Comitetului director al Centrului de Arbitraj din Malta (1998-2004); Judecător la Curtea de Justiție din 11 mai 2004 până la 8 octombrie 2018.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

născut în anul 1951; doctor în drept al Universităţii din Bratislava (1974); profesor de drept internaţional la Universitatea din Košice (din 1975); judecător la Curtea Constituţională (1993); membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga (1994); membru al Comisiei de la Veneţia (1994); preşedintele Asociaţiei Slovace de Drept Internaţional (2002); judecător la Curtea de Justiție din 11 mai 2004 până la 6 octombrie 2009.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

născut în 1952; doctor în drept (1986); membru al baroului (1977-1998); profesor de drept penal invitat la Universitatea din Tartu; judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1994-1998); președintele Curții Supreme de Justiție a Estoniei (1998-2004); membru al Comisiei juridice a Constituției; consultant în cadrul Comitetului de elaborare a Codului penal; membru al grupului de lucru însărcinat cu elaborarea Codului de procedură penală; autorul mai multor lucrări în domeniul drepturilor omului și al dreptului constituțional; judecător la Curtea de Justiție din 11 mai 2004 până la 23 octombrie 2013.

Egils LEVITS
Egils LEVITS
născut în 1955; licențiat în drept și în științe politice la Universitatea din Hamburg; colaborator științific la Facultatea de Drept a Universității din Kiel; consilier în cadrul parlamentului leton pe probleme de drept internațional, de drept constituțional, precum și pe probleme privind reforma legislativă; ambasadorul Letoniei în Germania și în Elveția (1992-1993), în Austria, în Elveția și în Ungaria (1994-1995); viceprim‑ministru și ministru al justiției, acționând în calitate de ministru al afacerilor externe (1993-1994); conciliator la Curtea de Conciliere și Arbitraj din cadrul OSCE (din 1997); membru al Curții Permanente de Arbitraj (din 2001); ales judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1995), reales în 1998 și în 2001; numeroase lucrări publicate în domeniul dreptului constituțional, al dreptului administrativ, al reformei legislative și al dreptului comunitar; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 11 mai 2004 până la data de 17 iunie 2019.
Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

născut în 1950; licențiat în drept civil (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); Barrister (King's Inns, 1972); diplomă de studii superioare în drept european (University College Dublin, 1977); Barrister în Baroul din Irlanda (1972-1999); lector universitar în drept european (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); reprezentant al guvernului irlandez în numeroase cauze în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene; judecător la High Court din Irlanda (din 1999); Bencher (decan) al Honorable Society of King's Inns (din 1999); vicepreședinte al Societății Irlandeze de Drept European; membru al Asociației de Drept Internațional (secția irlandeză); fiul lui Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), judecător la Curtea de Justiție (1974-1985); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 13 octombrie 2004 până la data de 7 octombrie 2015.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

născut în 1938; profesor de drept internațional și titular al Catedrei „Jean Monnet" de dreptul Comunităților Europene a Universității din Bologna; doctor honoris causa al Universității „Carlos III" din Madrid; profesor invitat la universitățile „Johns Hopkins" (Bologna Center), „St. Johns" (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Atena) și la Institut universitaire international (Luxemburg); coordonator al European Business Law Pallas Program, organizat în cadrul Universității din Nijmegen; membru al Comitetului consultativ al Comisiei Comunităților Europene pentru achiziții publice; subsecretar de stat pentru industrie și comerț cu ocazia semestrului președinției italiene a Consiliului; membru al grupului de reflecție al Comunității Europene asupra Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și director al sesiunii 1997 a Centrului de Cercetări din cadrul Academiei de Drept Internațional de la Haga consacrată OMC; judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 4 martie 1998 și 3 mai 2006; Avocatul general la Curtea de Justiție între 4 mai 2006 și 8 octombrie 2018.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

născută în 1945; licențiată în drept a Universității din Lund; referent juridic și judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Trollhättan (1971-1974); referent juridic la Curtea de Apel din Stockholm (1974-1975); judecător la Tribunalul de Primă Instanță din Stockholm (1975); consilier pe probleme juridice și administrative al Președintelui Curții de Apel din Stockholm (1975-1978); consilier special la Domstolverket (Administrația Națională a Instanțelor) (1977); consilier în cadrul cabinetului Cancelarului Justiției (Justice Chancellor) (1979-1980); magistrat‑asistent la Curtea de Apel din Stockholm (1980-1981); consilier juridic la Ministerul Comerțului (1981-1982); consilier juridic, apoi director și director general pentru probleme juridice la Ministerul Afacerilor Externe (1982-1995); obține titlul de ambasador în 1992; vicepreședinte al Swedish Market Court; responsabilă cu problemele juridice și instituționale în cadrul negocierilor SEE (vicepreședinte, apoi președinte al grupului AELS) și cu ocazia negocierilor de aderare a Regatului Suediei la Uniunea Europeană; judecător la Tribunalul de Primă Instanță în perioada cuprinsă între 18 ianuarie 1995 și 6 octombrie 2006; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2006 şi până la data de 6 octombrie 2011.

Yves BOT
Yves BOT

născut în 1947, absolvent al Facultății de Drept din Rouen, doctor în drept (Universitatea Paris II Panthéon‑Assas); profesor asociat la Facultatea de Drept din Le Mans (1974-1982); procuror adjunct (substitut), apoi prim‑procuror adjunct (premier substitut) la parchetul din Le Mans (1974-1982); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Dieppe (1982-1984); procuror adjunct al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Strasbourg (1984-1986); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Bastia (1986-1988); avocat general pe lângă Curtea de Apel din Caen (1988-1991); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Le Mans (1991-1993); consilier special al ministrului justiției (1993-1995); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Nanterre (1995-2002); procuror al Republicii pe lângă Tribunal de grande instance din Paris (2002-2004); procuror general pe lângă Curtea de Apel din Paris (2004-2006); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2006 şi până la data decesului său, 9 iunie 2019.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

născut în 1954; doctor în drept (Universitatea „Pavol Jozef Safarik", Košice, 1978); profesor de drept civil (1994) și de drept comunitar (2004); director al Institutului de Drept Comunitar al Facultății de Drept din Košice (2004); judecător la Krajský súd (tribunalul régional) din Košice (1980); vicepreședinte (1982) și președinte (1990) al Mestský súd (tribunalul orașului) din Košice; membru al Asociației Baroului Slovac (1991); consilier juridic la Curtea Constituțională (1993-1998); viceministru al justiției (1998-2000); președinte al Curții Constituționale (2000-2006); membru al Comisiei de la Veneția (2004); avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2006 şi până la data de 8 octombrie 2012.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

născută în anul 1962; doctor în drept al Universităţii din Liubliana (1995); profesor (din 1996) de teoria statului şi dreptului (doctrină) şi de drept privat; cercetător; studii de doctorat la Universităţile din Zürich şi Viena (Institutul de drept comparat), la Institutul Max Planck de drept internaţional privat din Hamburg, la Universitatea Liberă din Amsterdam; profesor invitat la universităţile din Viena şi Fribourg (Germania) şi la Şcoala de drept Bucerius din Hamburg; şef al Serviciului juridic (1994-1996) şi secretar de stat în Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei (1996-2000); secretar general al Guvernului (2000); membru al grupului de lucru pentru elaborarea Codului Civil European (Study Group on European Civil Code) din 2003, premiul Uniunii juriştilor sloveni „jurist al anului" în 2003; judecător la Tribunalul de Primă Instanţă între 7 iulie 2004 şi 3 mai 2006; avocat general la Curtea de Justiţie începând cu data de 4 mai 2006 şi până la data de 28 noiembrie 2012.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

născut în 1946; doctor în drept, licenţă (licence spéciale) în drept administrativ (ULB, 1970); absolvent al IEP din Paris (Ecofin, 1972); avocat stagiar; consilier juridic la Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); atașat de legaţie, ulterior secretar de legaţie la Ministerul Afacerilor Externe (1973-1976); președintele unor grupuri de lucru în cadrul Consiliului de Miniștri (1976); secretar I de ambasadă, reprezentant permanent adjunct pe lângă OCDE (atașat de legătură la UNESCO, 1976-1979); șef de cabinet al vice-președintelui guvernului (1979-1980); președinte al grupurilor de lucru CPE (Asia, Africa, America Latină); consilier, ulterior șef de cabinet adjunct al președintelui Comisiei Comunităţilor Europene (1981); director pentru buget și statut la Secretariatul general al Consiliului de Miniștri (1981-1984); însărcinat cu afaceri la reprezentanţa permanentă pe lângă Comunităţile Europene (1984-1985); președinte al comitetului bugetar; ministru plenipotenţiar, director al Afacerilor politice și culturale (1986-1991); consilier diplomatic al primului ministru (1986-1991); ambasador în Grecia (1989-1991, nerezident); președinte al comitetului politic (1991); ambasador, reprezentant permanent pe lângă Comunităţile Europene (1991-1998); președinte al Coreper (1997); ambasador (Bruxelles, 1998-2002); reprezentant permanent la NATO (1998-2002); mareșal al Curţii și șef de cabinet al Alteţei Sale Regale Marele Duce (2002-2007); judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 15 ianuarie 2008 şi până la data de 7 octombrie 2013.

Maria BERGER
Maria BERGER

născută în 1956; studii de drept și de economie (1975-1979), doctor în drept; asistent și titular de curs la Institutul de Drept Public și de Științe Politice al Universității din Innsbruck (1979-1984); administrator la Ministerul Federal al Științei și Cercetării, ultima dată ca șef de unitate adjunct (1984-1988); responsabilă de problemele privind Uniunea Europeană în Cancelaria Federală (1988-1989); șef al serviciului „Integrare europeană" al Cancelariei Federale (pregătirea aderării Republicii Austria la Uniunea Europeană) (1989-1992); director al Autorității AELS de Supraveghere, la Geneva și la Bruxelles (1993-1994); vicepreședinte al Donau-Universität din Krems (1995-1996); deputat în Parlamentul European (noiembrie 1996-ianuarie 2007 și decembrie 2008-iulie 2009) și membru al Comisiei juridice; membru supleant al Convenției europene asupra viitorul Europei (februarie 2002-iulie 2003); membru al Consiliului municipal al orașului Perg (septembrie 1997-septembrie 2009); ministru federal al justiției (ianuarie 2007-decembrie 2008); publicații pe diverse teme de drept european; profesor onorific de drept european la Universitatea din Viena; senator onorific la Universitatea din Innsbruck; judecător la Curtea de Justiţie începând cu data de 7 octombrie 2009 şi până la data de 20 mai 2019.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

născut în 1946; licențiat în drept (1963-1968) și doctor (1975) la Universitatea din Sevilla; studii postuniversitare la Universitatea Freiburg im Breisgau (1969-1971); profesor agregat de drept politic la Universitatea din Sevilla (1978-1986); titularul Catedrei de drept constituțional a Universității din Sevilla (1986-1992); referent juridic la Curtea Constituțională (1986-1987); magistrat la Curtea Constituțională (1992-1998); președintele Curții Constituționale (1998-2001); Fellow la Wissenschaftskolleg din Berlin (2001-2002); titularul Catedrei de drept constituțional a Universității Autonome din Madrid (2002-2009); consilier electiv la Consiliul de Stat (2004-2009); autor a numeroase lucrări publicate; avocat general la Curtea de Justiție începând cu data de 14 decembrie 2009 până la data de 7 octombrie 2015.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

născut în 1952; licențiat în drept al Universității din Vilnius (1974-1979); doctor în științe juridice al Academiei de Drept din Lituania (1999), avocat în Baroul din Lituania (1979-1990); deputat în Consiliul Suprem (parlamentul) al Republicii Lituania (1990-1992), apoi membru al Seimas (parlamentul) al Republicii Lituania și membru al Comitetului de stat și de drept (1992-1996); judecător la Curtea Constituțională a Republicii Lituania (1996-2005), apoi consilier al președintelui Curții Constituționale a Republicii Lituania (din 2006); asistent la Catedra de drept constituțional a Facultății de Drept a Universității „Mykolas Romeris" (1997-2000), apoi profesor asociat (2000-2004), ulterior profesor (din 2004) la catedra menționată și, în sfârșit, șef al Catedrei de drept constituțional (2005-2007); decan al Facultății de Drept a Universității „Mykolas Romeris" (2007-2010); membru al Comisiei de la Veneția (2006-2010); semnatar al Actului din 11 martie 1990 de restaurare a independenței Lituaniei; autor a numeroase lucrări juridice publicate; Judecător la Curtea de Justiție din 6 octombrie 2010 până la 8 octombrie 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

născut în 1950; licențiat în drept la Universitatea din Lund (1975); grefier la Tribunalul de primă instanță din Landskrona (1976-1978); asesor la Curtea administrativă de apel (1978-1982); judecător supleant la Curtea administrativă de apel (1982); consilier juridic în cadrul Comitetului permanent privind constituția al Parlamentului suedez (1983-1985); consilier juridic la Ministerul finanțelor (1985-1990); director al Direcției de impozit pe venit al persoanelor fizice din cadrul Ministerului finanțelor (1990-1996); director al Direcției privind accizele din cadrul Ministerului finanțelor (1996-1998); consilier fiscal la Reprezentanța permanentă a Suediei pe lângă Uniunea Europeană (1998-2000); director general pentru afaceri juridice în cadrul Departamentului impozitelor și vămilor al Ministerului finanțelor (2000-2005); judecător la Curtea Supremă Administrativă (2005-2009); președinte al Curții administrative de apel din Göteborg (2009-2011); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 6 octombrie 2011 şi până la data de 7 octombrie 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

născut în 1955; licențiat în drept al Universității din Cambridge; licență specială în drept european a Universității Libere din Bruxelles (magna cum laudae); admis în Baroul din Anglia și din Țara Galilor (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); admis în Baroul din Irlanda de Nord (1996); Queen's Counsel (1997); bencher al Gray's Inn (2003); recorder al Crown Court (2003-2012); trezorier al United Kingdom Association for European Law (2001-2012); contribuție la European Community Law of Competition (Bellamy & Child, ediția a treia - ediția a șasea); judecător la Curtea de Justiție începând între 8 octombrie 2012 şi 31 ianuarie 2020.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

născut la data de 12 noiembrie 1914 în Nieuwkapelle; cetăţean belgian; doctor în drept (1938), licenţiat în economie politică şi socială (1940) al Universităţii Catolice din Louvain; asistent universitar la Institutul de Ştiinţe Economice al Universităţii Catolice din Louvain (1939-1940); avocat (1938-1940); consilier economic şi fiscal în cadrul Boerenbond, şef de cabinet al ministrului agriculturii (1944-1945); secretar al Biroului european al FAO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură) din Roma, însărcinat cu lichidarea Institutului Internaţional al Agriculturii (1946-1949); preşedinte al Comitetului belgian din cadrul FAO, membru al Consiliului FAO şi al unor comitete diverse (1950-1953); grefier al Curţii de Justiţie a CECO între 26 martie 1953 şi 6 octombrie 1958 şi al Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene între 7 octombrie 1958 şi 9 februarie 1982; a decedat la data de 15 mai 2002.

Paul HEIM
Paul HEIM

născut în data de 23 mai 1932 la Viena; cetăţean britanic; studii de drept la Kings College, Universitatea din Durham şi Lincolns Inn (1950-1955); admis în cadrul Baroului din Londra; grefier adjunct la Curtea Supremă din Kenya (1955); avocat (1957-1958 şi 1961-1962); judecător de primă instanţă (1958); prim-grefier adjunct la Curtea Supremă din Kenya (1963); administrator adjunct la Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg (1965); administrator la secretariatul Comisiei Drepturilor Omului (1966); administrator (1967), administrator principal (1969), şef de cabinet adjunct (1969-1973) în cadrul Consiliului Europei; şef de divizie (1973), director (1980) la Grefa Parlamentului European; grefier la Curtea de Justiţie începând cu data de 10 februarie 1982 şi până la data de 9 februarie 1988.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

născut în 1944; cetăţean francez; diplomă de studii superioare în drept la Universitatea Paris I, la Institutul de Studii Politice din Paris și la School of advanced international studies din cadrul Johns Hopkins University; administrator în cadrul Secretariatul general al Parlamentului European; administrator principal al Secretariatului Comisiei de buget; şef de divizie la Secretariatul Comisiei instituţionale şi al Comisiei de buget; consilier, apoi director în cabinetul preşedintelui Parlamentului European (pe probleme instituţionale, juridice şi bugetare); director interimar în cadrul Direcţiei generale a comisiilor; grefier la Curtea de Justiţie începând cu data de 10 februarie 1988 şi până la data de 9 februarie 1994.

Roger GRASS
Roger GRASS

născut în anul 1948; absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris, titular al unei diplome de studii superioare de drept public; procuror adjunct al Republicii pe lângă Tribunalul de Mare Instanţă din Versailles; administrator principal la Curtea de Justiţie; secretarul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Paris; membru în cabinetul ministrului justiţiei; referent juridic al preşedintelui Curţii de Justiţie; grefier la Curtea de Justiţie începând cu data de 10 februarie 1994 și până la data de 6 octombrie 2010.